Упражнение: Етнокултурен облик на българския народ - населението като фактор за развитието на стопанството


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Етнокултурен облик на българския народ - населението като фактор за развитието на стопанството" по география за 10 клас ще проверите знанията си за понятия като: етнос, етническа група, нация, народност, които са много важни в овладяването на темата. Ще отговаряте на въпроси за същността на понятията, за разликите между различните понятия. Ще приложите и знанията си на практика и ще разберете дали наистина можете да боравите с тях. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Населението на страната е важен фактор за развитието на:
5т. 2. Най-голямото богатство на една страна са:
5т. 3. Исторически оформила се група от хора на определена територия, които имат обща култура и общ език, се наричат:
5т. 4. Кое определение съответства на понятието население?
5т. 5. Народността е следващият етап от развитието на:
6т. 6. Съзнанието за общност, за еднаква историчека и културна принадлежност, е белег на:
6т. 7. В коя историческа епоха народността в България прераства в нация?
6т. 8. Кой е създателят и потребителят на материални и духовни блага?
6т. 9. Кое понятие се отнася за най-голям дял от населението на България?
6т. 10. Кои са най-важните белези, които отличават един етнос от друг?
6т. 11. Част от етнос, имаща диалектни особености на езика, специфични традиции и обичаи се нарича:
6т. 12. Попълнете пропуските в текста.
11т. 13. Ако българин живее в Канада, каква е неговата народност?
11т. 14. Вие сте българин, но от години живеете и работите в Германия. Към коя нация принадлежите?
11т. 15. След като вече знаете какво представлява етническата група, отговорете коя е най-голямата етническа група в България?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!