new-logo

Тест: Растителен и животински свят част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои са най-разпространените животни в България?
2
Запишете името на фаунистичната област, към която принадлежи територията на България.
3
Кой вид гори преобладава на територията на България?
4
В системата на защитените територии, най-високо стоят:
5
Растенията и животните са природен ресурс. Те се отнасят към:
6
Средиземноморската зоогеографска /фаунистична/ област НЕ обхваща:
7
В коя зоогеографска подобласт попада по-голямата част от България? 
8
Коя от изброените територии НЕ се отнася към Евросибирската подобласт?
9
Кои от посочените животински видове са типични представители на Средиземноморската зоогеографска подобласт?
10
Коя риба НЕ може да бъде уловена във водите на Черно море?
11
Национален парк в България НЕ е:
12
Кои промишлености използват като суровина билките, които се берат в българските гори?
13
В резултат на антропогенната дейност по нашите земи има животни, които се считат за изчезнали. Кои животни вече не може да се срещнат у нас?
14
Свържете изреченията така, че да се получи вярно твърдение.
15
Свържете понятията с техните определения.

Описание на теста

С онлайн теста "Растителен и животински свят - част 2" по география за 10 клас ще проверите знанията си за животинския свят на България. Ще отговаряте на въпроси за зоогеографската област, в която попада страната ни и подобластите, на които се дели, ще разпознавате животни, които са характерни за всяка от подобластите, ще определяте териториалния обхват на фаунистичните подобласти. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (5)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се