Упражнение: Растителен и животински свят част 2


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Растителен и животински свят - част 2" по география за 10 клас ще проверите знанията си за животинския свят на България. Ще отговаряте на въпроси за зоогеографската област, в която попада страната ни и подобластите, на които се дели, ще разпознавате животни, които са характерни за всяка от подобластите, ще определяте териториалния обхват на фаунистичните подобласти. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кои са най-разпространените животни в България?
5т. 2. Запишете името на фаунистичната област, към която принадлежи територията на България.
5т. 3. Кой вид гори преобладава на територията на България?
5т. 4. В системата на защитените територии, най-високо стоят:
5т. 5. Растенията и животните са природен ресурс. Те се отнасят към:
6т. 6. Средиземноморската зоогеографска /фаунистична/ област НЕ обхваща:
6т. 7. В коя зоогеографска подобласт попада по-голямата част от България? 
6т. 8. Коя от изброените територии НЕ се отнася към Евросибирската подобласт?
6т. 9. Кои от посочените животински видове са типични представители на Средиземноморската зоогеографска подобласт?
6т. 10. Коя риба НЕ може да бъде уловена във водите на Черно море?
6т. 11. Национален парк в България НЕ е:
6т. 12. Кои промишлености използват като суровина билките, които се берат в българските гори?
11т. 13. В резултат на антропогенната дейност по нашите земи има животни, които се считат за изчезнали. Кои животни вече не може да се срещнат у нас?
11т. 14. Свържете изреченията така, че да се получи вярно твърдение.
11т. 15. Свържете понятията с техните определения.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!