new-logo

Тест: Растителност и животински свят на България. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Стопанското значение на растителността НЕ се свързва с:
2
Къде в България са разпространени иглолистните гори?
3
Кое от изброените НЕ е национален парк в България?
4
В коя българска планина расте най-старото иглолистно дърво у нас – Байкушевата мура?
5
Растенията и животните са природен ресурс. Те се отнасят към:
6
Средиземноморската зоогеографска /фаунистична/ област НЕ обхваща:
7
На какво се дължи разнообразието на растителността в България?
8
Къде в България са разпространени степни растителни и животински видове?
9
Главната причина за формирането на височинната зоналност на растителността в България е:
10
Подреди в правилната последователност от подножието към най-високите части на българските планини растителните видове.
11
Вярно ли е твърдението, че горската, храстовата и тревистата растителност в България са вторично формирани?
12
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • ключови думи: Сакар, Силкосия, Верила, Витоша, Странджа
13
Свържи частите на изреченията така, че да се получат верни твърдения.
14
Свържи изреченията така, че да се получи вярно твърдение.
15
Попълни пропуските в текста.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 10. клас ще продължиш да проверяваш знанията си за растителния и животинския свят на България. Ще отговаряш на въпроси за зоогеографската област, в която попада страната ни и подобластите, на които се дели, ще разпознаваш животни, които са характерни за всяка от подобластите, ще определяш териториалния обхват на фаунистичните подобласти. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (7)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се