new-logo

Тест: Растителен и животински свят част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В кой от посочените периоди се е формирала съвременната растителност на България?
2
Иглолистните гори в България са характерни за:
3
Лонгозните гори в България са териториално разположени:
4
Кой от факторите за формиране на растителността, обуславя нейното височинно и широчинно зониране?
5
Кое НЕ е основен растителен тип?
6
В растителната покривка на България се срещат видове, характерни за:
7
Естествената растителност в България е богата и разнообразна. Това се дължи на:
8
Увивни растения, като бръшлян, повет, дива лоза, са характерни за:
9
Кой от посочените видове храсти НЕ е широколистен листопаден вид?
10
Кои са най-разпространените широколистни дървесни видове в България?
11
За кой растителен пояс се отнася следното:
  • "Представен е в Рила, Пирин и Западните Родопи. Характерни представители са белият бор, смърчът, бялата и черната мура. Срещат се и формации на трепетликата, брезата и елата."
12
Най-голяма площ в страната заема: 
13
Във височинното изменение на растителната покривка, у нас се наблюдават няколко растителни пояса. Подредете споменатите пояси във височина, като започнете от този, намиращ се най-ниско.
14
Свържете твърденията с "да" или "не", в зависимост от тяхната достоверност.
15
Свържете изреченията така, че да се получи вярно твърдение.

Описание на теста

С онлайн теста "Растителен и животински свят -  част 1" по география за 10 клас ще проверите знанията си за растителността в нашата страна. Ще разберете дали сте усвоили знания за основните растителни видове, за височинното и широчинното им разположение, за времето, когато се е образувала съвременната растителност на България. Ще отговаряте на въпроси за видовото разнообразие, за преобладаващата растителност, за височината, на която се променят растителните пояси. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (7)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се