Упражнение: Ъгли, получени при пресичането на две прави с трета


Описание на упражнението

В това онлайн упражнение по математика за 7 клас ще затвърдите имената на двойките ъгли, които се получават при пресичането на две прави с трета. Очакват ви и интересни задачи за намиране на ъгли при дадени зависимости между тях, в които ще приложите свойства на съседните и противоположни ъгли. Кои двойки ъгли наричаме външни и вътрешни кръстни ъгли? Кои са съответните ъгли? Кои са външните и вътрешните прилежащи ъгли? Можете ли бързо да ги разпознаете на чертежа при различно разположение на правите? Направете онлайн теста „Ъгли, получени при пресичането на две прави с трета” за да сте подготвени за отличен и да продължите уверено напред!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. На чертежа правите a и b са пресечени с правата c. Двойката ъгли α и β се наричат:
5т. 2. На чертежа правите a и b са пресечени с правата c. Двойката ъгли α и β се наричат:
5т. 3. На чертежа правите a и b са пресечени с правата c. Двойката ъгли α и β се наричат:
5т. 4. На чертежа правата c пресича правите a и b. Кое от твърденията НЕ е вярно?
5т. 5. На чертежа са дадени правите a, b и c. Определете вида на дадените двойки ъгли.
6т. 6. На чертежа правите а и b са пресечени с правата c. Ако ∢1 = 60º, а неговият кръстен е 115º, определете градусните мерки на ъглите.
6т. 7.
 • На чертежа правите а и b са пресечени с правата с [Означава се (а, b) x c ].
 • Ако кръстният ъгъл на ъгъл γ е 40º , намерете градусните мерки на α и β.
6т. 8. На дадения чертеж правата p пресича правите m и n. Ако α + β = 152º и кръстният ъгъл на α е равен на половината от β, колко градуса е ъгъл γ ?
6т. 9.
 • На чертежа (а, b) x c и β = 3α.
 • Ако α и γ са съответни ъгли и γ е 5 пъти по-малък от β, намерете големината на ъгъл γ.
6т. 10.
 • На чертежа (m, n) x p и m ⊥ p.
 • Ако α и β са прилежащи ъгли и α : β = 3 : 5, колко градуса е съседният ъгъл на β?
6т. 11.
 • На дадения чертеж (а, b) x c ,
 • α e  \frac{7}{9}  от изправения ъгъл и
 • β\frac{6}{7} α.
 • Определете градусните мерки на посочените ъгли.
 • Упътване: Намерете градусните мерки на α и β. Внимателно определете във всяко подусловие кой ъгъл се търси.
6т. 12.
 • На чертежа ъгъл α е равен на своя съседен ъгъл.
 • Ъглите α и β са кръстни и β е с 20% по-малък от α.
 • Ако α и γ са двойка външни прилежащи ъгли, колко градуса е γ?
11т. 13.
 • На чертежа правата с пресича правите a и b.
 • Ако ∢1 + ∢2 + ∢3 = 330º и съответният ъгъл на ∢4 е 30% от ∢3,
 • колко градуса е  кръстният ъгъл на ∢2?
 • Упътване: Припомнете си, че двойките противоположни ъгли са равни.
11т. 14.
 • При пресичането на правите m и p три от получените ъгли са равни помежду си.
 • Ъгъл β е такъв, че α и β са съответни ъгли при (m, n) x p и 20% β = \frac{1}{3} α.
 • Колко градуса е сборът на съседните ъгли на β?
 • Упътване: Намерете градусната мярка на ъгъл β и определете големината на съседния му ъгъл.
11т. 15.
 • На дадения чертеж са дадени правите а, b, c и d. Ъглите β и γ са такива, че:
 • α и β са кръстни ъгли при  (a, c) x b
 • α и γ са прилежащи ъгли  при (b, d) x a.
 • Известно е, че:
 • α е 2 пъти по-голям от съседния си ъгъл;
 • сборът на β с противоположния му ъгъл е 180º;
 • γ е равен на съседния си ъгъл.
 • Ако \alpha _{1}\beta _{1} , \gamma _{1} са съседните ъгли съответно на α , β и γ , отношението \alpha _{1} : \beta _{1} : \gamma _{1}  е:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

16:30 - 22.11.2016

След 8 задача не успях да ги реша:(((
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
+4
Профилна снимка

Студент

09:39 - 22.03.2016

Много добре трябва да се четат условията! Иначе... голямо объркване и бавене :)
+3
Профилна снимка

Ученик

16:28 - 05.08.2016

Да, иначе тестът е лесен. :)
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

19:57 - 22.11.2016

На дадения чертеж правата p пресича правите m и n. Ако α + β = 152º и кръстният ъгъл на α е равен на половината от β, колко градуса е ъгъл трябва да е 152:2=76 180-76=104 но няа такъв отговор
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
+2