new-logo

Тест: Ъгли, получени при пресичане на две прави с трета

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
На чертежа правите a и b са пресечени с правата c. Двойката ъгли α и β се наричат:
2
На чертежа правите a и b са пресечени с правата c. Двойката ъгли α и β се наричат:
3
На чертежа правите a и b са пресечени с правата c. Двойката ъгли α и β се наричат:
4
Вярно ли е, че \sphericalangle 3 и \sphericalangle 6 на чертежа са прилежащи ъгли?
5
На чертежа са дадени правите a, b и c. Определи вида на дадените двойки ъгли.
6
На чертежа правите а и b са пресечени с правата c. Ако ∢1 = 60º, а неговият кръстен е 115º, определи градусните мерки на ъглите.
7
На чертежа правите a и b са пресечени с правата c. Ако кръстният ъгъл на ъгъл \gamma е 40^\circ, намери ъглите \alpha и \beta.
8
На дадения чертеж правата p пресича правите m и n. Ако α + β = 152º и кръстният ъгъл на α е равен на половината от β, колко градуса е ъгъл γ ?
9
 • На чертежа (а, b) x c и β = 3α.
 • Ако α и γ са съответни ъгли и γ е 5 пъти по-малък от β, намери големината на ъгъл γ.
10
 • На чертежа (m, n) x p и m ⊥ p.
 • Ако α и β са прилежащи ъгли и α:β = 3:5, колко градуса е съседният ъгъл на β?
11
 • На дадения чертеж \left ( a,b \right )\cap c,
 • \alpha e  \frac79  от изправения ъгъл и
 • \beta = \frac67\alpha.
 • Определи градусните мерки на посочените ъгли.
 • Упътване: Намери градусните мерки на \alpha и \beta. Внимателно определи във всяко подусловие кой ъгъл се търси.
12
 • На чертежа ъгъл α е равен на своя съседен ъгъл.
 • Ъглите α и β са кръстни и β е с 20% по-малък от α.
 • Ако α и γ са двойка външни прилежащи ъгли, колко градуса е γ?
13
На чертежа правата c пресича правите a и b. Ако \sphericalangle 1+\sphericalangle 2+\sphericalangle 3= 330^\circ и съответният ъгъл на \sphericalangle 4 е 30% от \sphericalangle 3, колко градуса е кръстният ъгъл на \sphericalangle 2?
 • Припомни си, че двойките противоположни ъгли са равни.
14
При пресичането на правите m и p три от получените ъгли са равни помежду си. Ъгъл \beta е такъв, че \alpha и \beta са съответни ъгли и   \beta =\frac53\alpha. На колко градуса е равен сборът от съседните ъгли на ъгъл \beta?
 • Намери ъгъл \beta и определи големината на съседните му ъгли.
15
На чертежа са дадени правите a,b,c и d. Ъглите \beta и \gamma са такива, че:
 • \alpha и \beta са кръстни ъгли
 • \alpha и \gamma са съответни ъгли
 • \alpha е два пъти по-голям от съседния си
 • сборът на \beta с противоположния му ъгъл е 180^\circ
 • \gamma е равен на съседния си ъгъл
Ако \alpha 1, \beta 1, \gamma 1 са съседните ъгли съответно на \alpha ,\beta и \gamma, намери отношението \alpha 1:\beta 1:\gamma 1.

Описание на теста

В този онлайн тест по математика за 7. клас ще затвърдиш имената на двойките ъгли, които се получават при пресичането на две прави с трета. Очакват те и интересни задачи за намиране на ъгли при дадени зависимости между тях, в които ще приложиш свойства на съседните и противоположни ъгли. Кои двойки ъгли наричаме външни и вътрешни кръстни ъгли? Кои са съответните ъгли? Кои са външните и вътрешните прилежащи ъгли? Можеш ли бързо да ги разпознаеш на чертежа при различно разположение на правите? Направи онлайн теста, за да се подготвиш за отличен и да продължиш уверено напред!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (50)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се