new-logo

Тест: Почви на България - Видове почви част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
На колко почвени области се поделя територията на България?
2
Кой почвен тип е най-широко разпространен в Северната почвеногеографска област?
3
Долината на р. Велека е единственият район в България на разпространение на:
4
Най-плодородните почви на България са:
5
Разположението на кой почвен тип е обозначено с цифрата 1?
6
Кое от предложените допълнения прави грешно твърдението:
  • "Черноземните почви се срещат само в Дунавската равнина, защото се образуват ..."
7
Характеристиката "Това са най-широко разпространените почви в страната /заемат 22% от общата площ на България/. Срещат се само в Южна България. Развити са върху равнинни и хълмисти земи и до 800 м. надморска височина в планините. Съдържанието на хумус е от 2 до 4 %." се отнася за:
8
Кой зонален почвен тип е характерен за Предбалкана?
9
Кое от посочените твърдения за смолниците НЕ е вярно?
10
Кой почвен тип е зает от дъбови и букови гори и не се използва за отглеждане на земеделски култури?
11
В коя двойка "почвен тип - отглеждани растения" има несъответствие?
12
Коя двойка почви са описани:
  • Срещат се предимно в Северна България. По разпространение у нас заемат второ място. Върху тях виреят житни и фуражни култури, зърнени култури, зеленчуци. Заемат по-високите части на Дунавската равнина и Предбалкана. Подходящи са за отглеждане на овошки, лозя и тютюн.
13
На картата с цифри са обозначени някои от почвените типове в България. Свържете цифрата с името на почвения тип.
14
Свържете частите на изреченията така, че да се получи вярно твърдение.
15
Попълнете пропуските в текста

Описание на теста

С онлайн теста "Почви на България - видове почви, част 1" по география за 10 клас ще проверите знанията си за зоналните почвени типове: черноземни, сиви горски, смолници, канелени горски и жълтоземни. Ще отговаряте на въпроси за начина, по който са образувани почвите; за техни важни характеристики; за местата, където са разпространени, за културните растения, отглеждани върху тях. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се