Упражнение: Почви на България - Видове почви част 1


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Почви на България - видове почви, част 1" по география за 10 клас ще проверите знанията си за зоналните почвени типове: черноземни, сиви горски, смолници, канелени горски и жълтоземни. Ще отговаряте на въпроси за начина, по който са образувани почвите; за техни важни характеристики; за местата, където са разпространени, за културните растения, отглеждани върху тях. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. На колко почвени области се поделя територията на България?
5т. 2. Кой почвен тип е най-широко разпространен в Северната почвеногеографска област?
5т. 3. Долината на р. Велека е единственият район в България на разпространение на:
5т. 4. Най-плодородните почви на България са:
5т. 5. Разположението на кой почвен тип е обозначено с цифрата 1?
6т. 6. Кое от предложените допълнения прави грешно твърдението:
  • "Черноземните почви се срещат само в Дунавската равнина, защото се образуват ..."
6т. 7. Характеристиката "Това са най-широко разпространените почви в страната /заемат 22% от общата площ на България/. Срещат се само в Южна България. Развити са върху равнинни и хълмисти земи и до 800 м. надморска височина в планините. Съдържанието на хумус е от 2 до 4 %." се отнася за:
6т. 8. Кой зонален почвен тип е характерен за Предбалкана?
6т. 9. Кое от посочените твърдения за смолниците НЕ е вярно?
6т. 10. Кой почвен тип е зает от дъбови и букови гори и не се използва за отглеждане на земеделски култури?
6т. 11. В коя двойка "почвен тип - отглеждани растения" има несъответствие?
6т. 12. Коя двойка почви са описани:
  • Срещат се предимно в Северна България. По разпространение у нас заемат второ място. Върху тях виреят житни и фуражни култури, зърнени култури, зеленчуци. Заемат по-високите части на Дунавската равнина и Предбалкана. Подходящи са за отглеждане на овошки, лозя и тютюн.
11т. 13. На картата с цифри са обозначени някои от почвените типове в България. Свържете цифрата с името на почвения тип.
11т. 14. Свържете частите на изреченията така, че да се получи вярно твърдение.
11т. 15. Попълнете пропуските в текста

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!