logo

Тест: Първи принцип на термодинамиката

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Първият принцип на термодинамиката е формулиран за първи път от Майер и Хелмхолц.
2
Вътрешната енергия на едно тяло може да се измени по два начина: чрез топлообмен и чрез извършване на работа.
3
При всеки две състояния на топлинно равновесие, които даден процес свързва, изменението на вътрешната енергия е равно на сумата от (1) на външните сили и (2).
  • Кои думи ще поставиш на мястото на числата (1) и (2)?
4
На фигурата е показан газ, който е затворен в цилиндър с бутало. Означени са две сили:
  • силата F, с която буталото действа на газа, която извършва работа A;
  • силата F', с която газът противодейства на буталото и тя извършва работа A'.
  • Кое е вярното твърдение за работата на външната сила A и работата, извършена от газа A'?
5
Коя зависимост изразява уравнението на първия принцип на термодинамиката?
6
Кое от следните твърдения най-точно характеризира първия принцип на термодинамиката?
  • Първият принцип на термодинамиката изразява:
7
Газ получава 6 kJ количество топлина и увеличава вътрешната си енергия с 5 kJ. Колко е работата на външните сили?
8
Тяло получава 3 kJ количество топлина и външни сили свиват тялото, извършвайки 4 kJ работа. Колко е изменението на вътрешната енергия на тялото?
9
Газ получава 18 J количество топлина и увеличава вътрешната си енергия с 12 J. Колко е работата на газа?
10
Газ получава количество топлина 100 J и външните сили извършват над него работа 400 J. С колко се е изменила вътрешната му енергия ΔU?
  • Указание: Ако ΔU < 0 - вътрешната енергия е намаляла, ако ΔU > 0 - вътрешната енергия се е увеличила.
11
Газ получава количество топлина Q = 600 J и разширявайки се, извършва работа  A´ = 300 J. С колко се е изменила вътрешната енергия на газа ΔU?
  • Указание: Ако ΔU < 0 - вътрешната енергия е намаляла, ако ΔU > 0 - вътрешната енергия се е увеличила.
12
Газ получава топлина Q = 3 MJ и вътрешната му енергия се променя с ΔU = 1,5 MJ. Работата A´, която извършва газът, е:
13
С дадено количество газ се извършва процес, при който газът не обменя топлина с околната среда. Колко е изменението на вътрешната енергия на газа, ако положителната работа 8J се извършва: а) от външните сили и б) от газа?
  • Подреди правилно изречението.
14
При свиване на газ външните сили извършват работа 100 kJ, а вътрешната енергия на газа не се променя. Какво количество топлина обменя газът с околната среда при този процес?
  • Указание: При попълване на отговорите използвай следните думи, числа и знаци : поглъща, отдава, + , -, 100, 200, 0.
15
Газ се разширява и извършва работа 500 J, при което вътрешната му енергия нараства с 50 J. Какво количество топлина е обменил газът с околната среда при този процес?
  • Указание: Запиши отговора си като число.

Описание на теста

Онлайн тестът по физика за 8. клас ще ти помогне да се подготвиш по темата. Ще тестваш знанията си върху първия принцип на термодинамиката. Научи ли как може да стане промяна на вътрешната енергия на едно тяло? Разбра ли дали се променя вътрешната енергия, когато тялото претърпи топлообмен с друго тяло? Кога едно тяло излиза от топлинно равновесие? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се