new-logo

Тест: Лице на триъгълник. Задачи за намиране на страна и височина

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че лицето на правоъгълен триъгълник се намира по формулата  S=\fraca.b2?
2
За да намерим страна в един триъгълник, трябва да знаем:
3
Вярно ли е за триъгълник, че  \fraca.ha2=\fracb.hc2 ?
4
Даден е \bigtriangleup ABC със страна a=5dm, височина ha=3dm и hc=2,5dm. Страната c е равна на:
5
Една от страните на триъгълник има дължина 12,8 cm, а височината към нея е 9 cm. Ако една от останалите страни има дължина 14,4 cm, то намерете дължината на височината към нея.
6
Даден е \bigtriangleup ABC със страна c=7cmвисочини  hc=4cm и ha=5,6cm. Вярно ли е, че дължината на страната a е 5cm?
7
Две от дължините на страните на един триъгълник са 10 cm и 15 cm, а височината към по-малката от тях е 12 cm. Намерете височината към другата страна на триъгълника.
8
Даден е \bigtriangleup ABC със страна a=4,5cm и височина ha=6cm, hb=9cm. Намерете страната b.
9
Страните на правоъгълен триъгълник са 6 cm, 8 cm и 10 cm. Височината към хипотенузата е:
10
Лицето на триъгълник е 84cm^2. Две от височините му имат дължини 112cm и 12cm. Да се намерят дължините на страните, към които са построени тези височини.
11
Една от страните на триъгълник има дължина 12,8 dm, а височината към нея - 9 dm. Ако една от останалите страни има дължина 14,4 dm, то намерете дължината на височината към нея.
  • Упътване: Намерете лицето на триъгълника.
12
Лицето на правоъгълен триъгълник е половината от лицето на правоъгълник с размери 5,2 cm и 3,8 cm. Ако дължината на единия катет е 4 cm, намерете дължината на другия катет.
13
През правоъгълен участък земя ABCD с размери АВ = 6,5 m и ВС = 3,2 m е построен канал LBKD. Ако AL = KC  = 3,2 m, то намерете площта на канала.
  • Упътване: Намерете площта на канала като извадите от площта на целия участък сбора от лицата на триъгълниците. 
14
Цветна леха, засята с жълти рози, има форма на триъгълника АВС. Две от страните му имат дължини 9,6 m и 12,8 m. Височината към по-голямата страна е 4,8 m. Колко е височината към по-малката страна /ha/?
15
Хвърчило е изработено от шест еднакви равнобедрени триъгълника с дължина на основата 30 cm. Лицето на цялото хвърчило е 2520cm^2. Намерете размера АВ на хвърчилото.
  • Упътване: Намерете лицето на 1 триъгълник и после височината към основата му. 

Описание на теста

Това е онлайн тест по математика за 5. клас на тема "Лице на триъгълник. Решаване на задачи за намиране на страна". Тук ще можете да намирате страна в триъгълник, ако се знае височината към нея; една от останалите страни и височината към нея. Ще откриете верни или грешни твърдения. Ще се упражните да пресмятате лица на комбинирани фигури, съставени от различни триъгълници. Ще решите няколко практични задачи. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (12)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се