logo

Тест: Изваждане на рационални числа. Важни задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че рационални числа с еднакви знаци събираме, като съберем модулите на числата и запишем знака на събираемите?
2
Вярно ли е , че рационални числа с различни знаци събираме, като от по-големия модул извадим по-малкия модул и запишем знака на числото с по-големия модул.
3
Вярно ли е, че рационални числа изваждаме, като към умаляемото прибавим противоположното число на умалителя?
4
Пресметнете сбора -6 + (-8) =
5
Пресметнете разликата 6 - 8 =
6
Дадено е, че a = 8,6; b = -10,8. Намерете a + b =
7
Дадено е, че a = 8,6; b = -10,8. Намерете a - b =
8
Дадено е, че a = -5.
  • Свържете правилно.
9
Кой знак за сравнение трябва да се постави на мястото на многоточието, за да бъде вярно: -2,7 + 0,5 ... -2
10
Кое число ще получим, ако към сбора на числата -11 и -4,3 прибавим числото 2,3?
11
Числото -4,7 е отговор на:
12
Открийте връзката между числата -8; -5; -2 .... Кое е следващото число в редицата?
13
Петър издига хвърчило на височина 12,7 m. След известно време то се издига с още 3,3 м, а след това се спуска с 10,5 m. На каква височина се намира хвърчилото след последната промяна?
14
Кое от числата a, b  или c  се изобразява най-близо до нулата на числовата ос?
  • a= -4,6 + 2,4
  • b= 10,7 – 8,1
  • c=  -9,6 + 6,8
15
Нека а е най-малкото цяло число, а b е най-голямото цяло число, разположени между числата -5,7 и +3,2 върху числовата ос. Сборът а + b е равен на:

Описание на теста

В онлайн теста  Изваждане на рационални числа. Важни задачи" по математика за 6. клас ще упражните уменията си да събирате и изваждате рационални числа. Ще проверите как сте усвоили разместително свойство и съдружително свойство и можете ли да ги използвате в задачите, за да смятате по-лесно. Има ли някой, който все още се затруднява да разкрива скоби? Решете задачите от теста и ще станете по-добри по математика в 6 клас. Забавлявайте се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се