logo

Тест: Българско черноморско крайбрежие - Води, растителен и животински свят

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Коя от реките, вливащи се самостоятелно в Черно море е най-пълноводна?
2
В кой период реките, протичащи през областта на Българско черноморско крайбрежие , са маловодни?
3
Какви  езера според произхода си са езерата в областта на Българско черноморско крайбрежие?
4
В каква посока се променят почвите по черноморското ни крайбрежие?
5
В долините на кои реки са разпространени лонгозните гори?
6
Кои от посочените растителни видове са типични за Странджанското крайбрежие?
7
Попълнете пропуските в текста.
8
Кое от изброените езера НЕ е лиман?
9
Кои растения са ендемити за Странджа?
10
Кое животно, обитаващо крайбрежието, е изчезващо и защитено от закона?
11
Кое от езерата НЕ е обявено за защитено по Рамсарската конвенция за защита на блатисти и мочурливи места?
12
Свържете понятията с техните определения.
13
На картата с цифри са обозначени реки, протичащи през областта Българско черноморско крайбрежие. Свържете цифрите с имената на реките. 
14
На картата с цифри са обозначени езера, разположени по черноморското крайбрежие. Свържете цифрите с имената на езерата. 
15
На картата с цифри са обозначени реки, протичащи през областта Българско черноморско крайбрежие. Свържете цифрите с имената на реките. 

Описание на теста

С онлайн теста "Българско черноморско крайбрежие - води, растителен и животински свят" по география за 10 клас ще проверите знанията си за изброените природни компоненти, характерни за черноморското ни крайбрежие. Ще отговаряте на въпроси за видовете езера; за характерни растителни и животински видове. Ще си припомните съдържанието на понятията лиман, лагуна, реликт, ендемит. Ще разпознавате реки и езера по крайбрежието, обозначени на карта. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище. Учете и се забвлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се