Упражнение: Българско черноморско крайбрежие - Води, растителен и животински свят


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Българско черноморско крайбрежие - води, растителен и животински свят" по география за 10 клас ще проверите знанията си за изброените природни компоненти, характерни за черноморското ни крайбрежие. Ще отговаряте на въпроси за видовете езера; за характерни растителни и животински видове. Ще си припомните съдържанието на понятията лиман, лагуна, реликт, ендемит. Ще разпознавате реки и езера по крайбрежието, обозначени на карта. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище. Учете и се забвлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Коя от реките, вливащи се самостоятелно в Черно море е най-пълноводна?
5т. 2. В кой период реките, протичащи през областта на Българско черноморско крайбрежие , са маловодни?
5т. 3. Какви  езера според произхода си са езерата в областта на Българско черноморско крайбрежие?
5т. 4. В каква посока се променят почвите по черноморското ни крайбрежие?
5т. 5. В долините на кои реки са разпространени лонгозните гори?
6т. 6. Кои от посочените растителни видове са типични за Странджанското крайбрежие?
6т. 7. Попълнете пропуските в текста.
6т. 8. Кое от изброените езера НЕ е лиман?
6т. 9. Кои растения са ендемити за Странджа?
6т. 10. Кое животно, обитаващо крайбрежието, е изчезващо и защитено от закона?
6т. 11. Кое от езерата НЕ е обявено за защитено по Рамсарската конвенция за защита на блатисти и мочурливи места?
6т. 12. Свържете понятията с техните определения.
11т. 13. На картата с цифри са обозначени реки, протичащи през областта Българско черноморско крайбрежие. Свържете цифрите с имената на реките. 
11т. 14. На картата с цифри са обозначени езера, разположени по черноморското крайбрежие. Свържете цифрите с имената на езерата. 
11т. 15. На картата с цифри са обозначени реки, протичащи през областта Българско черноморско крайбрежие. Свържете цифрите с имената на реките. 

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!