Упражнение: Перпендикулярни прави


Описание на упражнението

В този онлайн тест по математика за 7 клас продължаваме да се занимаваме със съседни и противоположни ъгли, като в задачите ще се появят прави, които сключват ъгъл 90° или това са т.нар. перпендикулярни прави.  Вече знаете колко е важно да означим по подходящ начин ъглите на чертежа, като използваме дадените в условието зависимости между тях, да съставим уравнение и да го решим. А запомнихте ли, че ъглополовящите на два съседни ъгъла винаги са перпендикулярни? Това толкова полезно свойство ще ни помогне без усилие да се справим и с по-сложните задачи. Направете онлайн упражнението за отличен и бъдете сигурни, че ще се представите блестящо и в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Ако един от ъглите, образувани при пресичането на две прави, е равен на 90º, то останалите три ъгъла са:
5т. 2. Правите m и n са перпендикулярни. Като използвате означенията на чертежа, намерете големината на ∢AOB.
5т. 3. На чертежа правите a, b и c се пресичат в точка О и a ⊥ b. Градусната мярка на ъгъл x e:
5т. 4. Ъгълът между ъглополовящите на два съседни ъгъла:
5т. 5. На дадения чертеж ∢AOC и ∢BOC са съседни и OP^{\rightarrow } и  OR^{\rightarrow } са съответно техни ъглополовящи. Ако ∢POC = 39º, колко градуса е ∢ROC?
6т. 6. На чертежа точките M, O и N лежат на една права и AO ⊥ BO. Определете големината на ъгъл α.
6т. 7. На дадения чертеж правите a и b са перпендикулярни и α : β : γ = 2 : 3 : 4. На колко градуса е равен ∢BOD?
6т. 8. На чертежа AB ⊥ CD и ъгъл α е 25% от ъгъл β. Колко градуса е ∢CON?
6т. 9. На дадения чертеж AO⊥BO, CO⊥DO, ∢BOD=66º, а OL^{\rightarrow } e ъглополовяща на ∢AOC.
 • Колко градуса е ∢LOB?
 • Упътване: Означете ∢АОL=х и изразете ∢СOB.
6т. 10.
 • Ако ⊥ b, намерете големината на x, като използвате означенията на чертежа.
6т. 11. На чертежа точките A, O и B лежат на една права, а лъчите OM^{\rightarrow } и ON^{\rightarrow } са ъглополовящи съответно на ∢AOC и ∢BOC.
 • Ако ∢COM е с 28° по-голям от ∢BON, колко градуса е ∢BOM?
 • Упътване: Използвайте свойството на ъглополовящи на съседни ъгли.
6т. 12.
 • На чертежа ∢AOB е изправен, OM^{\rightarrow }  е ъглополовяща на ∢AOC, a  ON^{\rightarrow }  е ъглополовяща на ∢BOC.
 • Ако ∢ BON\frac{4}{5} ∢AOM, колко е големината на ∢AON?
11т. 13. На дадения чертеж правите AB и CD се пресичат в точка О, правите l_{1}  и  l_{2} са ъглополовящи съответно на ∢AOD и ∢BOD. 
 • Ако  α : β = 4 : 11, намерете градусните мерки на ъглите:
 • Упътване: Използвайте свойството на ъглополовящите на съседни ъгли.
11т. 14. На чертежа OM^{\rightarrow } и ON^{\rightarrow }  са ъглополовящи съответно на съседните ъгли ∢AOC и ∢BOC. Лъчът OP^{\rightarrow } е ъглополовяща на ∢MON.
 • Ако ∢COP е равен на половината от ∢CON, колко градуса е ∢AOM?
 • Упътване: Означете ∢COP=х и изразете останалите ъгли.
11т. 15. На дадения чертеж точките A, O и M лежат на една права.
 • OB е ъглополовяща на ∢AOC,
 • OC е ъглополовяща на ∢AOD,
 • OE е ъглополовяща на ∢DOM.
 • Ако ∢ЕOM е 40% от ∢COE, колко градуса е ∢AOB?
 • Упътване: Определете кои от ъглополовящите са ъглополовящи на съседни ъгли.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Студент

23:58 - 21.03.2016

В 10 задача има нещо смущаващо. Зеленият ъгъл е 80 градуса. За 2*х-10 остават 10 градуса от това, че (2*x-10)+80=90 - от перпендикулярните прави. За х се получава 10 градуса.
+1
Профилна снимка

Ученик

15:45 - 04.08.2016

И аз преди си мислех, че е така, обаче синята дъгичка (за ъгъла) е заедно с червената. Малко объркано го обясних, но съм сигурна, че си го разбрала като си поразгледала чертежа по-подробно.
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

17:15 - 23.01.2017

Имам 5,57
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

16:47 - 30.11.2016

Имам Много добър 4.95 , а първия път имах 2.00 , защото компютъра ми се .. бъгна така да се каже и бях направила само седем задачи ;)
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.