logo

Тест: Топлинен баланс. Решаване на задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Посочи НЕВЯРНОТО твърдение за количеството топлина.
2
Температурата, при която се прекратява топлинното движение на градивните частици на веществото, се нарича абсолютна нула.
3
Зависимостта на количеството топлина от веществото се нарича:
4
Количеството топлина, което приема или отдава едно тяло при топлообмен, се определя по формулата:
5
Единицата за измерване на специфичния топлинен капацитет на веществото е:
6
Специфичният топлинен капацитет е характеристика на веществото, от което е направено съответното тяло.
7
Масата на въздуха в стаята е 60kg. Колко топлина е необходимо за повишаване на температурата му с 5^\circC? Специфичният топлинен капацитет на въздуха е c=1000\fracJkg.^\circC.
8
Две тела от различни вещества с различни маси поглъщат еднакви количества топлина и повишават с 5^\circC началните си температури. Посочи вярното равенство.
9
Специфичният топлинен капацитет на алуминия е 900\fracJkg.^\circC . Какво количество топлина е необходимо за повишаване на температурата с 20^0C на куб от алуминий с маса 2kg?
10
За нагряване на топка от неизвестна сплав с маса 0,3kg от температура  -10^0C  до  10^0C  са необходими 2280J количество топлина. Какъв е специфичният топлинен капацитет на неизвестната сплав?
11
С колко ще се увеличи температурата на сребърни топчета с маса 0,05kg, ако приемат 466J количество топлина? Специфичният топлинен капацитет на среброто е 230\fracJkg.^\circC .
12
За нагряване на златна монета от 64^0C до 1 064^0C е необходимо 387J количество топлина. Специфичният топлинен капацитет на златото е 129 \fracJkg.^\circC . Колко е масата на монетата?
13
Смесваме 2kg вода с температура 20^\circC и неизвестна течност с маса 4kg и температура 40^\circC. Колко е специфичният топлинен капацитет c2 на неизвестната течност, ако температурата на сместа е 30^\circC? Специфичният топлинен капацитет c1 на водата е 4180\fracJkg.^\circC. Топлообменът с околната среда се пренебрегва.
  • Указание: Запиши отговора си като число.
14
В алуминиев тиган с маса m1= 0,4kg и температура t1= 60^\circC е налято олио с маса m2= 0,3kg и температура t2= 10^\circC. Определи специфичния топлинен капацитет c2 на олиото, ако след установяване на топлинно равновесие температурата е t=30^\circC. Специфичният топлинен капацитет на алуминия е c1=900\fracJkg.^\circC . Топлообменът с околната среда се пренебрегва.
15
В алуминиев съд с маса m2= 0,1kg наливаме вода с маса m3= 0,13kg. Началната температура на водата и съда е еднаква (t2= 20^\circC). Пускаме във водата метален цилиндър с маса m1= 0,1kg, който предварително сме нагрели до температура t1= 95^\circC. Разбъркваме водата, докато се установи топлинно равновесие. Колко е специфичният топлинен капацитет c1 на метала, ако сме измерили крайна температура t=25^\circC? Топлообменът с околната среда се пренебрегва.
  • Указание: Специфичният топлинен капацитет на алуминия е c2= 900\fracJkg.^\circC, а на водата c3=4180\fracJkg.^\circC. Запиши отговора си като цяло число.

Описание на теста

С онлайн теста по физика за 8. клас ще се подготвиш по темата. Научи ли как се пресмята количество топлина, която приемат или отдават телата? Как се прилага уравнението на топлинния баланс? Можеш ли да определиш от какъв материал е направено дадено тяло, ако намериш специфичния топлинен капацитет? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се