Упражнение: Топлинен баланс


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Топлинен баланс“ по физика за 8 клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. От какво зависи количеството топлина? Чия характеристика е специфичният топлинен капацитет? Какво е уравнение на топлинния баланс? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Топлинно движение“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение за количеството топлина.
5т. 2. Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените думи. топлообмен, движение, енергия, маса
5т. 3. Зависимостта на количеството топлина от веществото се нарича:
5т. 4. Количеството топлина, което приема или отдава едно тяло при топлообмен, се определя по формулата:
5т. 5. Единицата за измерване на специфичния топлинен капацитет на веществото е:
6т. 6. Специфичният топлинен капацитет е характеристика на веществото, от което е направено съответното тяло.
6т. 7. В две чаши има вода с обем  V1  и  V2= 2V1, които имат еднакви температури. След нагряване крайните температури отново са еднакви. Посочете вярното твърдение за погълнатите количества топлина от двете тела.
6т. 8. За да се охлади вода в съд от 50^0C до 30^0C, към нея е добавено същото количество по-студена вода. Каква е температурата на по-студената вода?
6т. 9. Специфичният топлинен капацитет на алуминия е 880 \fracJkg.K . Какво количество топлина е необходимо за повишаване на температурата с 20^0C на куб от алуминий с маса 2 kg?
6т. 10. За нагряване на топка от неизвестна сплав с маса 300 g от температура  -10^0C  до  10^0C  са необходими 2 280 J количество топлина. Какъв е специфичният топлинен капацитет на неизвестната сплав?
6т. 11. С колко ще се увеличи температурата на сребърни топчета с маса 50 g, ако приемат 466 J количество топлина? Специфичният топлинен капацитет на среброто е  233\fracJkg.K .
6т. 12. За нагряване на златна монета от  64^0C  до  1 064^0C  е необходимо 387 J количество топлина. Специфичният топлинен капацитет на златото е 129 \fracJkg.K . Колко е масата на монетата?
11т. 13. Разполагате с четири топчета съответно от желязо, алуминий, олово и стъкло, които имат еднаква маса. Топчетата се намират при еднаква начална температура.
  • Подредете ги по температурата (започнете с най-ниската), до която са достигнали, ако всяко от тях погълне едно и също количество топлина.   
11т. 14. С колко градуса се е повишила температурата на 0,004 m^3  вода, ако е получила 168 kJ количество топлина? Водата има плътност 1 000 \frackgm^3  и специфичен топлинен капацитет 4 180 \fracJkg.K .
11т. 15. Графиката показва как се изменя температурата на 1 kg от даден метал в зависимост от погълнатото от него количество топлина. Колко е специфичният топлинен капацитет на метала?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Студент

18:05 - 24.11.2017

За какво е тази формула Q1=Q2/2 ? И защо делим на 2?
Профилна снимка

Учител на Уча.се

17:43 - 29.11.2017

Здравей, Chessmaster! Количеството топлина Q е правопропрционално на масата m, съгласно формулата Q=c.m.Δt. А масата m е правопропорционална на обема V от формулата m=ρ.V. Следователно Q е правопропорционално на V. Тогава за двете топлини можем да напишем, че Q1/Q2 = V1/V2 = V1 / 2V1 . Съкращаваме V1 и получаваме Q1/Q2 = ½ . Така стигаме до резултата Q1=Q2/2.
+1
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

12:11 - 13.03.2017

Има проблем с 2 задача : Попълнете празните места в текста така, че да получите верни твърдения. Явлението топлообмен протича между тела с различни температури. Градивните частици на телата при взаимодействие обменят топлина . Верни отговори: 1. топлообментоплообменатоплообменът; 2. енергия отговора ми е верен на първата скобка а тук пише това ----------/^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Профилна снимка

Ученик

12:12 - 13.03.2017

Аз съм написала като отговор топлообмен а там пише че верен е отговорът топлообментоплообменатоплообменът
Профилна снимка

Учител на Уча.се

12:50 - 15.03.2017

Здравей, Ани! Проблемът е отстранен благодарение на твоята наблюдателност! :)
+1
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.