new-logo

Тест: Топлинен баланс. Решаване на задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Посочете НЕВЯРНОТО твърдение за количеството топлина.
2
Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените думи. топлообмен, движение, енергия, маса
3
Зависимостта на количеството топлина от веществото се нарича:
4
Количеството топлина, което приема или отдава едно тяло при топлообмен, се определя по формулата:
5
Единицата за измерване на специфичния топлинен капацитет на веществото е:
6
Специфичният топлинен капацитет е характеристика на веществото, от което е направено съответното тяло.
7
В две чаши има вода с обем  V1  и  V2= 2V1, които имат еднакви температури. След нагряване крайните температури отново са еднакви. Посочете вярното твърдение за погълнатите количества топлина от двете тела.
8
За да се охлади вода в съд от 50^0C до 30^0C, към нея е добавено същото количество по-студена вода. Каква е температурата на по-студената вода?
9
Специфичният топлинен капацитет на алуминия е 880 \fracJkg.K . Какво количество топлина е необходимо за повишаване на температурата с 20^0C на куб от алуминий с маса 2 kg?
10
За нагряване на топка от неизвестна сплав с маса 300 g от температура  -10^0C  до  10^0C  са необходими 2 280 J количество топлина. Какъв е специфичният топлинен капацитет на неизвестната сплав?
11
С колко ще се увеличи температурата на сребърни топчета с маса 50 g, ако приемат 466 J количество топлина? Специфичният топлинен капацитет на среброто е  233\fracJkg.K .
12
За нагряване на златна монета от  64^0C  до  1 064^0C  е необходимо 387 J количество топлина. Специфичният топлинен капацитет на златото е 129 \fracJkg.K . Колко е масата на монетата?
13
Разполагате с четири топчета съответно от желязо, алуминий, олово и стъкло, които имат еднаква маса. Топчетата се намират при еднаква начална температура.
  • Подредете ги по температурата (започнете с най-ниската), до която са достигнали, ако всяко от тях погълне едно и също количество топлина.   
14
С колко градуса се е повишила температурата на 0,004 m^3  вода, ако е получила 168 kJ количество топлина? Водата има плътност 1 000 \frackgm^3  и специфичен топлинен капацитет 4 180 \fracJkg.K .
15
Графиката показва как се изменя температурата на 1 kg от даден метал в зависимост от погълнатото от него количество топлина. Колко е специфичният топлинен капацитет на метала?

Описание на теста

Онлайн тестът „Топлинен баланс“ по физика за 8 клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. От какво зависи количеството топлина? Чия характеристика е специфичният топлинен капацитет? Какво е уравнение на топлинния баланс? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Топлинно движение“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (7)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се