logo

Тест: Топлообмен и количество топлина

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Двата начина за топлообмен са чрез топлопроводност и чрез конвекция.
2
Свойството на телата да пренасят топлина се нарича (1). Пренасянето на топлина от движещи се течности и газове се нарича (2).
  • Кои думи ще поставиш на мястото на числата (1) и (2)?
3
Енергията, която едно тяло получава или отдава при топлообмен с околните тела, се нарича количество топлина.
4
Формулата, с която се пресмята количеството топлина, е:
5
Мерната единица за количество топлина е:
6
Вярно ли е, че при топлообмен молекулите на по-нагрятото тяло има по-голяма средна кинетична енергия от по-студеното тяло?
7
Нагрято метално тяло е пуснато в съд със студена вода. За топлообмена между водата и нагрятото тяло НЕ е вярно, че:
8
Топлообменът между две тела се преустановява при:
9
При процеса топлообмен част от вътрешната енергия на по-студеното тяло се предава на по-топлото тяло.
10
Изменението на температурата при внасяне на количество топлина в дадено тяло НЕ зависи от:
11
На тяло с маса m е необходимо да се предаде количество топлина Q, за да се повиши температурата с \Delta t. Какво количество топлина Q1 трябва да се придаде на същото тяло, за да се повиши температурата с 2\Delta t?
12
Иван прави ремонт на старата къща на село. Той е оставил в багажника на колата метален инструмент, дървена дъска и шише с вода. След като колата е стояла на слънце в продължение на четири часа, температурата вътре достига около 45\, ^0C. Какво се случва с предметите в колата при тази температура?
  • Попълни празното място в текста, като използваш посочените думи: да; не.
13
В кой от показаните еднакви съда водата ще се загрее до най-висока температура, ако всички получават едно и също количество топлина и имат една и съща начална температура?
14
В трите съда температурата на водата се е повишила с един градус. В кой съд водата е получила най-малко количество топлина, т.е. за най-кратко време е станало нагряването?
15
На фигурата е представена графика за нагряването на вода и керосин. Масата на водата и керосина е еднаква. Нагревателите също са еднакви.
  • Как се изменя температурата на керосина 40 секунди след началото на нагряването?
  • Колко време е необходимо за нагряване на водата с 20^0C?Указание: На празните места запиши отговорите с цяло число.

Описание на теста

С онлайн теста по физика за 8. клас ще се подготвиш по темата. Припомни ли си какво представлява конвекцията и топлопроводността? Научи ли от какво зависи количеството топлина, което се придава на дадено тяло? Каква е формулата за количество топлина? Има ли значение масата, когато нагряваш или охлаждаш дадено тяло или вещество? А времето, за което го нагряваш или охлаждаш? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се