new-logo

Тест: Топлообмен и количество топлина

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
При промяна на вътрешната енергия на телата може да се наруши топлинното равновесие.
2
Попълнете празните места в текста, като използвате една от посочените думи.
  • може, не може
3
Топлообмен е:
4
За описание на топлообмена между две тела използваме величината:
5
Мерната единица за количество топлина е:
6
Колко грешки са допуснати в следното твърдение?
  • "При топлообмен тялото с по-голямо количество топлина (1) отдава част от температурата (2) си на тялото с по-малка маса (3) и топлообменът завършва, когато се изравнят вътрешните енергии (4) на двете тела."
  • В скобите е записано число, което показва номер на евентуалната грешка.
  • Посочете отговора, в който е посочен правилния брой на грешките и даденото изречение е вярно.
7
Нагрято метално тяло е пуснато в съд със студена вода. За топлообмена между водата и нагрятото тяло НЕ е вярно, че:
8
При изравняване на температурите при топлообмен градивните частици престават да се движат.
9
Тяло с температура 20^0C, което не е в топлинен контакт с други тела, се разделя на две равни части. Колко е тяхната температура?
10
При нагряване на тяло му е отдадено количество топлина Q = 500 J. Как се е изменила неговата вътрешна енергия \Delta U ?
11
Вътрешната енергия на газ е U1=110\, kJ . След това нараства и става U2=140\, kJ. Колко е изменението \Delta U на вътрешната енергия?
12
Иван прави ремонт на старата къща на село. Той е оставил в багажника на колата метален инструмент, дървена дъска и шише с вода. След като колата е стояла на слънце в продължение на четири часа, температурата вътре достига около 45\, ^0C. Какво се случва с предметите в колата при тази температура?  
  • Попълнете празните места в текста, като използвате  посочените думи: да; не
13
При удар с чук върху стоманена плоча чукът отскача, а при удар върху оловна плоча - не. Следователно промяната на вътрешната енергия е по-голяма при удара на чука върху оловната плоча.
14
В трите съда температурата на водата се е повишила с един градус. В кой съд водата е получила най-малко количество топлина, т.е. за най-кратко време е станало нагряването?
15
На фигурата е представена графика за нагряването на вода и керосин. Масата на водата и керосина е еднаква. Нагревателите също са еднакви.
  • Как се изменя температурата на керосина 40 секунди след началото на нагряването?
  • Колко време е необходимо за нагряване на водата с 20^0C?
  • На празните места запишете отговорите с цяло число.

Описание на теста

Онлайн тестът „Топлообмен“ по физика за 8 клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Кога се установява топлинно равновесие? Как може да се наруши то? Кои са начините за промяна на вътрешната енергия на телата? Можете ли да обяснявате как се извършва топлообмен? С коя величина се характеризира той? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Топлинно движение“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (5)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се