logo

Тест: Глаголът werden в сегашно време - част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Изберете правилните форми на глагола werden в единствено число на сегашно време.
2
Попълнете формите за множествено число на глагола werden в сегашно време.
3
Правилно ли е спрегнат глаголът werden в следното изречение?
  • Er wird reich.
4
Правилно ли е спрегнат глаголът werden в следното изречение?
  • Du wirdst schnell müde.
 
5
Посочете правилното лично местоимение в следното изречение.
  • Wann werdet ... 14 Jahre alt?
6
Какво изразяваме с глагола werden?
7
Изберете правилната глаголна форма за следното изречение.
  • Mein Sohn ... bald 12 Jahre alt.
8
Свържете частите на изреченията:
9
С кои изречения ще попитаме някое дете за неговата желана професия в бъдеще?
10
Подредете изречението:
11
Посочете правилното изречение.
12
Свържете изреченията на немски и български:
13
Попълнете подходящите форми на глагола werden в изреченията:
14
Свържете частите на изреченията:
15
Поставете подходящата дума или израз в изреченията. Две от  думите не могат да бъдат използвани в никое изречение.
  • groß - reich - 35 Jahre alt - müde - Polizist - Tänzerin
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss

Описание на теста

С онлайн теста "Глаголът werden в сегашно време - част 1" ("Das Verb werden im Präsens - Teil 1")  ще проверите знанията си за спрежението на глагола werden в единствено и множествено число, както и за неговите значения като смислов глагол. Научихте ли как са формите на глагола werden във второ и трето лице единствено число? Знаете ли вече как казваме на немски "ставам на ... години", "искам да стана ...", "разсърдвам се", "почервенявам", "ставам голям/пораствам"? Тествайте знанията си и се подгответе за отличен по немски език. Онлайн упражнението е подходящо за начинаещи на нива А1 и А2 (Anfänger).

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (27)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се