logo

Тест: Can and Can't. Модални глаголи за способност, молба и разрешение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Can е един от модалните глаголи. Модалните глаголи са:
2
За кои от изброените използваме can и can’t?
3
Свържете изреченията с употребите им.
4
Отрицателните форми на can са:
5
Кои правила се отнасят за can и can’t?
6
Put the sentence into the correct order.
  • Подредете изречението.
7
Put the sentence into the correct order.
  • Подредете изречението.
8
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • Jane can use the computer. But it’s very old and it _______ work well.
9
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • My friend Jack is a DJ and he ____________ the music at the party.
10
“Може ли да ям бонбони в леглото?” на английски е:
11
Допишете кратките отговори с can и can’t.
  • Пример: Can Jane play the piano? No, she  can’t .
12
Попълнете текста с can и can’t.
13
  • Напишете какво могат и какво не могат да правят Джейн и Хари. Използвайте can и can't и глаголите от картинката.
14
Попълнете изреченията с can и can’t.
  • Пример: She is a secretary. She  can  type very fast.
15
Превърнете положителните изречения във въпросителни.

Описание на теста

С онлайн теста “Can and Can’t. Модални глаголи за способност, молба и разрешение” по английски език за 5. клас ще упражните модалния глагол (modal verb) can с употребите му за способност (ability), молба (request) и разрешение (permission). Ще покажете колко добре помните най-важните правила (rules) за модалните глаголи. Ще демонстрирате наученото от видео урока за словореда (word order) на изреченията (sentences) с can и can’t. Също така ще потренирате и кратките отговори (short answers). Бързо, лесно и интересно ще се убедите, че можете да използвате отлично английския глагол “мога”. :) Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се