Упражнение: Българско черноморско крайбрежие - Полезни изкопаеми и климат


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Българско черноморско крайбрежие - полезни изкопаеми и климат" по география за 10 клас ще проверите знанията си за видовете и находищата на полезните изкопаеми в областта, както и за съществуващия климат. Ще отговаряте на въпроси за находищата на определени видове полезни изкопаеми и тяхното стопанско значение. Ще покажете дали познавате климата в областта, като решите задачи с различно естество и демонстрирате, че можете да работите с графични изображения. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кой вид полезно изкопаемо е представено в областта на Българското Черноморско крайбрежие, но не се добива?
5т. 2. Запишете името на климатичната област, в която попада Българското Черноморско крайбрежие.
5т. 3. Кой от изброените ветрове е типичен за областта Българско Черноморско крайбрежие?
5т. 4. Каква тенденция се забелязва по отношение на валежите и температурите от север на юг по Черноморското крайбрежие?
5т. 5. Кои са основните фактори, формиращи климата на Черноморското ни крайбрежие?
6т. 6. В долината на р. Батова при с. Оброчище има находище на:
6т. 7. Кои полезни изкопаеми НЕ са разпространени в областта Българско Черноморско крайбрежие? 
6т. 8. Кои особености са характерни за черноморския климат?
6т. 9. На какво се дължи максимумът на валежите по южното ни крайбрежие през зимата?
6т. 10. Свържете вида на полезното изкопаемо с неговото находище.
6т. 11. Свържете изреченията така, че да се образуват верни твърдения.
6т. 12. Какви стопански дейности благоприятстват следните полезни изкопаеми по Черноморското ни крайбрежие?
11т. 13. Попълнете пропуските в текста, като използвате изображението.
11т. 14. Пред вас е диаграма за разпределението на валежите по месеци в една климатична станция, разположена на брега на Черно море. В северната, средната или южната част на крайбрежието ни се намира?
  • Запишете, като изберете едно от трите: северната, средната, южната.
11т. 15. Коя от климатограмите е на станция, разположена в Черноморската климатична област?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!