logo

Тест: Рило-Родопска област. Родопа планина. Източни Родопи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кой е най-високият връх в българската част на Източните Родопи?
2
В коя климатична област попада по-голямата част от Източните Родопи?
3
Коя река е един от големите притоци на Марица и е с важно стопанско значение в Източните Родопи?
4
Кой от посочените почвени типове е най-широко разпространен в Източните Родопи?
5
Вярно ли е твърдението, че животинският свят в Източните Родопи се отнася към Евросибирската зоогеографска подобласт?
6
Кои реки са граница между Западните и Източните Родопи?
7
Кои процеси в Източните Родопи се активизират заради изсичането на горите?
8
Кои от посочените двойки "растение - животно" , разпространени в Източните Родопи, са средиземноморски видове?
9
Валежният режим в Източните Родопи се характеризира с:
10
Кои от изброените твърдения за Източните Родопи НЕ са верни?
11
Допълни изречението така, че да се получи вярно твърдение:
  • Ардинската каскада е единствената у нас, която е изградена по поречието на една река. В нея се включват три язовира: "Кърджали", "Ивайловград" и:
  • ключови думи: "Тракиец", "Доспат", "Студен кладенец", "Студена"
  • Запиши отговора си без кавичките.
12
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • ключови думи: Чамлъка, силивряк, белоглави лешояди, смърч, Вълчи дол, скални орли, очеболец
13
Попълни пропуските в текста, като използваш информация от графичното изображение.
14
Кои са планинските ридове, обозначени с цифри на картата?
15
Попълни имената на обектите от хидрографската мрежа на Източните Родопи.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 10. клас ще провериш знанията си за географското положение и особеностите на Източните Родопи. Ще отговаряш на въпроси за особеностите на релефа, климата, ветровете, валежите и водите. Ще упражниш уменията си за четене на географски изображения и ще извличаш информация от тях. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се