logo

Тест: Изменение на вътрешната енергия

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Топлообмен е:
2
Когато едно тяло обменя топлина с околната среда, винаги има промяна във вътрешната му енергия.
3
С коя от посочените формули можеш да изразиш изменението на вътрешната енергия?
4
Попълни празното място в текста, като използваш една от посочените думи: може, не може.
5
Един джаул механична работа А винаги съответства точно на един джаул количество топлина Q и обратното – на един джаул количество топлина съответства точно един джаул механична работа.
6
В началния момент вътрешната енергия на едно тяло е U1= 100kJ, а в крайния момент е U2= 40kJ. Изменението на вътрешната енергия е \Delta U= 140kJ.
7
В началния момент вътрешната енергия на едно тяло е U1= 80kJ, а в крайния момент е U2= 30kJ. Колко е изменението \Delta U на вътрешната енергия?
8
С дадено количество газ протича процес, при който външни сили извършват положителна работа A=100J. При този процес обемът на газа нараства.
9
С дадено количество газ протича процес, при който външни сили извършват отрицателна работа A=-150J. При този процес обемът на газа нараства.
10
С дадено количество газ протича процес, при който външни сили извършват работа A=-200kJ. Колко е работата на газа A' ?
11
Газ увеличава обема си с \Delta V=0,03m^3 при постоянно налягане p=20000Pa. Колко е работата A на външните сили?
12
Подреди правилно частите на изречението, така че да получиш вярно твърдение.
13
Газ се разширява при постоянно налягане p=5,4.10^5Pa от обем V1= 0,0036m^3 до обем V2= 0,0043m^3. Колко е работата, извършена от газа?
14
Цилиндър с подвижно бутало е запълнен с газ. Буталото действа на газа с постоянна сила F=0,5kN. Ако буталото се придвижи надолу с \Delta x= 0,05m, работата на силата F e A=25J.
  • Указание: 1kN=1000N
15
Колко е налягането p, което упражнява бутало върху газ, ако външната сила извършва работа A=6J и обемът на газа намалява с \Delta V= 3cm^3?
  • Указание: 1m^3=10^6cm^3 ; 1kPa=1000Pa

Описание на теста

Онлайн тестът по физика за 8. клас ще ти помогне да се подготвиш по темата. Ще разбереш дали научи как е свързана механичната работата с изменението на вътрешната енергия? Има ли разлика във формулите за работа, когато един газ се разширява или свива? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се