new-logo

Тест: Изменение на вътрешната енергия

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Английският ботаник Робърт Браун наблюдавал под микроскоп движението на много малки частици от цветен прашец.
2
Частиците, които Браун наблюдава, са наречени браунови частици.
  • Брауновите частици са съставени от:
3
Коя от изброените думи ще използвате, за да характеризирате брауновото движение?
4
Вътрешната енергия на едно тяло зависи от:
5
Кинетичната енергия на градивните частици зависи от:
6
Брауновото движение е доказателство, че:
7
Стойността на коя от следните величини НЕ зависи от масата на телата?
8
В кой от посочените примери кинетичната енергия на градивните частици ще се изменя?
  • Указание: Кинетичната енергия зависи от температурата.
9
Дете хвърля топка, която се издига на 1 метър над земната повърхност. Променя ли се вътрешната енергия на градивните частици на топката?
  • Указание: Помислете от какво зависи вътрешната енергия на телата.
10
Какво е брауновото движение в по-плътни течности?
11
В кой случай (газове или течности) може да се пренебрегне потенциалната енергия на взаимодействие на молекулите?
  • Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените думи.
  • течности, газове, малки, големи
12
Вътрешната енергия на газ при неговото втечняване намалява.
  • Указание: Втечняването се извършва при понижаване на температурата.
13
Двете блокчета с различни маси и еднаква температура са от желязо. Кое твърдение за вътрешната им енергия е вярно? 
14
Изменя ли се вътрешната енергия на еластична пружина при разтягането й?
15
Снаряд излетял на височина 500 m и достигнал скорост 100 m/s. Сравнете кинетичната и потенциалната енергия на частиците на снаряда. Пренебрегват се силите на триене и съпротивление.

Описание на теста

Онлайн тестът „Вътрешна енергия“ по физика за 8 клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Какво представлява брауновото движение? От какво зависи кинетичната и потенциалната енергия на градивните частици? На какво е равна вътрешната енергия на едно тяло? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Топлинно движение“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (18)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се