logo

Тест: Рило-Родопска област. Родопа планина. Западни Родопи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
С коя цифра е отбелязано местоположението на Западните Родопи на картосхемата?
2
Коя река разделя Западните Родопи на две части?
3
Кое полезно изкопаемо, добивано в Западните Родопи, има голямо стопанско значение?
4
Кой е най-високият връх в Родопите?
5
Кое твърдение за климата на Западните Родопи е вярно?
6
Кое от изброените НЕ се отнася за географското положение на планината Родопи?
7
По произход изворите Клептуза край Велинград и Хубча край Смолян са:
8
Коя от изброените пещери НЕ се намира в Западните Родопи?
9
Свържи имената на природните обекти с техния вид.
10
За кое полезно изкопаемо, добивано в Западните Родопи, се отнася следното:
  • Суровина е за химическата промишленост. Използва се и в металургията, строителната промишленост и порцеланово-фаянсовата промишленост.
  • ключови думи: каменна сол, мрамор, флуорит, зеолит
11
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • ключови думи: широколистните, канелени горски, иглолистните, планинско-ливадни, кафяви горски
12
Кои скали са причина за широкото разпространение на карстови форми в Западните Родопи?
  • ключови думи: пясъчници, мрамори, риолити, гранити
13
На картата с цифри са обозначени обекти в Западните Родопи. Свържи цифрите с имената на обектите.
14
Кои са природните забележителности, чиито снимки виждаш? Свържи правилно.
15
На картата с цифри са обозначени обекти в Западните Родопи. Свържи цифрата с името на обекта.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 10. клас ще провериш знанията си за географското положение, границите, развитието и формирането на релефа на планината Родопи. Ще отговаряш на въпроси за обектите, с които граничи Родопа: за частите, на които се дели; за скалите, които я изграждат и формите, които се образуват в тях. Ще разпознаваш за коя част на планината се отнасят описанията. Ще разпознаваш географски обекти, отбелязани на географската карта. Ще имаш възможността да демонстрираш знания и за климата, водите, почвите и особеностите на растителния и животинския свят. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се