Упражнение: Родопи - Географски особености и развитие на релефа


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Родопи - географски особености и развитие на релефа" по география за 10 клас ще проверите знанията си за географското положение, границите, развитието и формирането на релефа на планината Родопи. Ще отговаряте на въпроси за обектите, с които граничи Родопа; за частите, на които се дели; за скалите, които я изграждат и формите, които се образуват в тях. Ще разпознавате за коя част на планината се отнасят описанията. Ще разпознавате географски обекти, отбелязани на географската карта. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. С коя цифра е отбелязано местоположението на Родопите на картосхемата?
5т. 2. На колко части се поделя планината Родопи, заради различията в природната среда?
5т. 3. Кои реки очертават границата между Източните и Западните Родопи?
5т. 4. Кой е най-високият връх в Родопите?
5т. 5. Родопите са част от най-старата суша на Балканския полуостров. Коя е тя?
6т. 6. Кое от изброените НЕ се отнася за географското положение на планината Родопи?
6т. 7. В коя част на Родопите се срещат вулканичните скали риолити, андезити и др.?
6т. 8. Кои форми на релефа са доказателство, че планината Родопи неколкократно се е издигала?
6т. 9. Запишете за коя част на Родопите се отнася следното описание:
  • Състои се от планински ридове със заравнени била и дълбоко всечени речни долини. Тук са разположени Баташко - Дъбрашкият  и Переликско - Преспанският дял на планината.
6т. 10. Кои външни земни сили са създали следните форми? Свържете, за да се получи вярно твърдение.
6т. 11. Попълнете пропуските в текста.
6т. 12. Какви форми на релефа са Смолянската, Чепеларската, Доспатската ...?
11т. 13. На картата с цифри са обозначени планински ридове в Източните и Западните Родопи. Свържете цифрите с имената на ридовете.
11т. 14. На картата с цифри са обозначени върхове в Родопите. Свържете цифрите с имената на върховете. 
11т. 15. На картата с цифри са обозначени обекти в Родопите. Свържете цифрата с името на обекта. 

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!