new-logo

Тест: Родопи - Географски особености и развитие на релефа

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
С коя цифра е отбелязано местоположението на Родопите на картосхемата?
2
На колко части се поделя планината Родопи, заради различията в природната среда?
3
Кои реки очертават границата между Източните и Западните Родопи?
4
Кой е най-високият връх в Родопите?
5
Родопите са част от най-старата суша на Балканския полуостров. Коя е тя?
6
Кое от изброените НЕ се отнася за географското положение на планината Родопи?
7
В коя част на Родопите се срещат вулканичните скали риолити, андезити и др.?
8
Кои форми на релефа са доказателство, че планината Родопи неколкократно се е издигала?
9
Запишете за коя част на Родопите се отнася следното описание:
  • Състои се от планински ридове със заравнени била и дълбоко всечени речни долини. Тук са разположени Баташко - Дъбрашкият  и Переликско - Преспанският дял на планината.
10
Кои външни земни сили са създали следните форми? Свържете, за да се получи вярно твърдение.
11
Попълнете пропуските в текста.
12
Какви форми на релефа са Смолянската, Чепеларската, Доспатската ...?
13
На картата с цифри са обозначени планински ридове в Източните и Западните Родопи. Свържете цифрите с имената на ридовете.
14
На картата с цифри са обозначени върхове в Родопите. Свържете цифрите с имената на върховете. 
15
На картата с цифри са обозначени обекти в Родопите. Свържете цифрата с името на обекта. 

Описание на теста

С онлайн теста "Родопи - географски особености и развитие на релефа" по география за 10 клас ще проверите знанията си за географското положение, границите, развитието и формирането на релефа на планината Родопи. Ще отговаряте на въпроси за обектите, с които граничи Родопа; за частите, на които се дели; за скалите, които я изграждат и формите, които се образуват в тях. Ще разпознавате за коя част на планината се отнасят описанията. Ще разпознавате географски обекти, отбелязани на географската карта. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се