new-logo

Тест: Температура. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кога настъпва топлинно равновесие между две тела?
  • Попълнете празните места в текста, като използвате една от посочените думи: различна, еднаква
2
Две тела са в топлинно равновесие едно с друго, ако имат еднаква:
3
Кое твърдение НЕ е вярно? Температурата е мярка за:
  • Указание: Помислете кое НЕ се променя за молекулите, когато нагреем или охладим едно тяло (без да се променя агрегатното му състояние)?
4
Коя от изброените течности се използва в термометрите?
5
Британският физик лорд Келвин предлага температурна скала, в която отчитането на температурата започва от абсолютната нула.
  • Колко градуса Целзий съответстват на абсолютната нула?
6
Коя от изброените температури е реперна (опорна) точка в скалата на Целзий? Температурата на топене на:
7
Нашето усещане за топло и студено е мярка за:
8
В температурната скала на Целзий интервалът между точките на кипене и замръзване на водата се разделя на:
9
При измерване на температурата си човек поставя резервоара на термометъра в контакт с тялото си за определено време, за да може термометърът да отдаде известно количество топлина.
10
Връзката между целзиевата и келвиновата температура е:
11
Температура 24^0C съответства на:
12
Кое физично явление е в основата на принципа на работа на живачния термометър?
  • Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените думи.
  • свиване, разширение, намалява, увеличава
13
Ако за направата на термометър, вместо живак се използва вода, на едни и същи деления от скалата биха съответствали различни температури.
14
Течният хелий кипи при температура 4,2 К, а течният водород - при температура  -253^0C . Превърнете температурата на водорода в келвини и посочете коя от двете температури е по- висока. Колко келвина е разликата между двете точки на кипене (на хелия и на водорода)?
  • Попълнете празните места в текста, като за първото свободно място използвате една от посочените думи: водорода, хелия. На второто свободно място запишете отговора с число.
15
В кой от случаите съпоставянето на двете скали е ГРЕШНО? 

Описание на теста

Онлайн тестът „Температура“ по физика за 8. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Свързана ли е температурата с топлинното движение на градивните частици? Коя температура наричаме абсолютна нула? Кое е общото и кое е различното между температурните скали на Целзий и Келвин? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Топлинно движение“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (15)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се