new-logo

Тест: Връзка между въглеводород и кислородсъдържащи производни. Обобщение. Част 3

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Универсалният индикатор става червен под действието на:
2
Хлорирането на пропан под действието на разсеяна слънчева светлина е:
3
Посочи реда, който изразява вярно връзката между съединенията:
4
  • За реакцията CH2=CHCH3 + HOH--> CH3CH(OH)CH3 е вярно, че:
 
5
Реакцията позната като "сребърно огледало" е качествена за доказване на:
6
Свържи всяка реакция със съответния ѝ вид.
7
При умерено окисление на първичен алкохол, с кислород от въздуха под действие на нагрята Cu като катализатор, се получава:
8
Получаването на пропан-1-ол от 1-хлоропропан се извършва по уравнението:
  • CH3CH2CH2Cl + X \oversett^o--> CH3CH2CH2OH + HCl
  • Неизвестното вещество X e:
9
При окисление на вторични алкохоли със силни окислители (например KMnO4), могат да се получат:
10
Продукт на дадената реакция е: CH\equiv C-CH3 + H2O \oversetHg^2+-->
11
Дадена е реакцията: X + 2Cu(OH)2 \oversett^o--> CH3CH2COOH + Cu2O + 2H2O Неизвестното X е:
12
Свържи всяко от взаимодействията със съответните му продукти.
13
Попълни празните места в уравненията.
  • Използвай латиница и внимавай в изписването на главни и малки букви.
14
Попълни празните места.
  • За формулата използвай главни букви и латиница.
  • За името използвай кирилица, арабски цифри и не оставяй интервали между символите.
15
Наименувай по IUPAC веществата X, Y и Z от дадения преход:
  • CH2=CH-CH3\: + H2O --> X
  • X + O(KMnO4) --> Y + H2O
  • Y + 4O (KMnO4) \xrightarrow[H2SO4]t^\circ Z + HCOOH\oversetO -->Z + CO2+H2O
Използвай кирилица, малки букви и арабски цифри, не оставяй интервали между символите на имената.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 9. клас върху връзка между въглеводороди и кислородсъдържащи производни, с чиято помощ ще провериш до каква степен си систематизирал знанията си за кислородсъдържащите производни на въглеводородите - алкохолите, алдехиди и кетони и карбоксилни киселини. С въпросите и задачите в теста ще упражниш химичните свойства и генетичната връзка между отделните класове кислородсъдържащи производни. Тестът е прекрасен начин да се подготвиш отлично за предстоящото обобщение и изпитване в училище. Учи и се забавлявай с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (4)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се