logo

Тест: Топлинно движение. Вътрешна енергия

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Веществата са изградени от атоми, молекули и електрони.
2
Дифузията е явление, което се наблюдава, когато при своето движение градивните частици на едно вещество проникват между градивните частици на друго вещество.
3
Брауновото движение е хаотично и:
4
Вътрешната енергия е равна на сумата от кинетичната енергия на хаотично движение на градивните частици на едно тяло и потенциалната енергия на взаимодействието между тях.
5
В какви единици се измерва вътрешната енергия U на едно тяло?
6
Кое от следните твърдения за движението на молекулите НЕ е вярно?
7
На фигурите са показани модели на вещества в различни агрегатни състояния. Кой от случаите е модел на течност?
  • Указание: На фиг. 1 частиците са разположени много близо една до друга и не могат да напускат местата си; 2 - частиците се намират на много големи разстояния една от друга; 3 - частиците са разположени по-близо една от друга и могат да променят местата си. Запиши отговора си като число.
8
Коя от изброените думи ще използваш, за да характеризираш  движението на градивните частици на веществата?
9
Явлението дифузия в течности се обяснява с това, че молекулите:
10
Вярно ли е, че в движението на градивните частици участват само частиците с голяма енергия?
11
Брауновото движение и дифузията доказват, че веществата са изградени от много малки градивни частици, които се движат непрекъснато и хаотично.
12
Свържи съответните части, за да получиш верни твърдения.
13
Ако напълним чаша с вода до горния ѝ ръб и внимателно насипем във водата готварска сол, водата няма да прелее от чашата.
14
Известно е, че скоростта на движение на молекулите в газовете е стотици метри в секунда. Тогава защо мирисът на нафталин, дезодорант и други ароматни вещества не достига до нас мигновено?
15
Вярно ли е, че в по-плътни течности брауновото движение е по-бавно?

Описание на теста

С онлайн теста по физика за 8. клас ще се подготвиш по темата. Научи ли от какво зависи вътрешната енергия на градивните частици на едно тяло? Разбра ли какво наричаме брауново движение? По какво си приличат и по какво се различават движенията на градивните частици на твърдите тела, течностите и газовете? Какво представлява дифузията? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се