Упражнение: Пирин - част 2


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Пирин - част 2" по география за 10 клас ще проверите знанията си за геоложкия строеж, особеностите на релефа, полезните изкопаеми, климата и водите в областта. Ще развиете и способностите си за работа с графични изображения и извличане на информация от тях. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирате отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. В тектонско отношение Пирин е:
5т. 2. Кои полезни изкопаеми се добиват в Пирин?
5т. 3. Пирин има планински климат, върху който се усеща:
5т. 4. Пирин е главен вододел между басейните на реките:
5т. 5. Какъв вид води бликат по разломните линии около Пирин?
6т. 6. Попълнете пропуските в текста.
6т. 7. В Разложката и Гоцеделчевската котловина има разкрити находища на:
6т. 8. Каква форма на релефа може да срещнете и в Пирин, и в Рила?
6т. 9. Коя характеристика на релефа отличава Пирин от Рила?
6т. 10. Кой вид скала е най-подходяща за образуване на карстови форми в Пирин?
6т. 11. Какъв е климатът на Разложката котловина?
6т. 12. Попълнете пропуските в текста.
11т. 13. Свържете частите на изреченията така, че да се получи вярно твърдение.
11т. 14. Коя климатограма се отнася за станция с типичен планински климат?
11т. 15. Попълнете пропуските в текста, като извличате информация от климатограмата.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!