new-logo

Тест: Пирин - част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В тектонско отношение Пирин е:
2
Кои полезни изкопаеми се добиват в Пирин?
3
Пирин има планински климат, върху който се усеща:
4
Пирин е главен вододел между басейните на реките:
5
Какъв вид води бликат по разломните линии около Пирин?
6
Попълнете пропуските в текста.
7
В Разложката и Гоцеделчевската котловина има разкрити находища на:
8
Каква форма на релефа може да срещнете и в Пирин, и в Рила?
9
Коя характеристика на релефа отличава Пирин от Рила?
10
Кой вид скала е най-подходяща за образуване на карстови форми в Пирин?
11
Какъв е климатът на Разложката котловина?
12
Попълнете пропуските в текста.
13
Свържете частите на изреченията така, че да се получи вярно твърдение.
14
Коя климатограма се отнася за станция с типичен планински климат?
15
Попълнете пропуските в текста, като извличате информация от климатограмата.

Описание на теста

С онлайн теста "Пирин - част 2" по география за 10 клас ще проверите знанията си за геоложкия строеж, особеностите на релефа, полезните изкопаеми, климата и водите в областта. Ще развиете и способностите си за работа с графични изображения и извличане на информация от тях. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирате отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се