logo

Тест: Рило - Родопска област. Пирин и долината на река Места. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
С коя цифра е посочено местоположението на Пирин и долината на р. Места на картосхемата?
2
Кои котловини са разположени по поречието на р. Места?
3
В тектонско отношение Пирин е:
4
Кой вид полезно изкопаемо, добивано в Пирин, е с най-голямо стопанско значение?
5
Общото в релефа на Рила и Пирин е наличието на:
6
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • ключови думи: Славянка, Места, Предела, Струма, Парилската, Аврамова, Искър, Верила
7
Подреди природните обекти, съотнасяйки ги към планинските дялове на Пирин в следната последователност: Северен Пирин, Среден Пирин, Южен Пирин, Славянка.
8
Коя двойка думи ще избереш, за да се допълни правилно изречението: Климатът в Разложката котловина е {...}, а в Гоцеделчевската - {...}.
9
За коя климатична област, характерна за Пирин и долината на р. Места се отнася климатограмата?
  • ключови думи: преходноконтинентална, планинска, континентално-средиземноморска
10
Кои две седловини са граници на север и на юг на Среден Пирин?
11
В коя част на Пирин може да наблюдаваме циркуси и ледникови езера?
12
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • ключови думи: Гоцеделчевска, Момина клисура, Рила, Родопите, Разложка, Земенски пролом
13
На картосхемата с цифри са обозначени някои географски обекти. Свържи цифрата с името на обекта.
14
На картосхемата с цифри са обозначени някои географски обекти. Свържи цифрата с името на обекта.
15
Попълни пропуските в текста, като използваш само климатограмата.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 10. клас ще провериш знанията си за географското положение и природните особености на Пирин и долината на р. Места. Ще отговаряш на въпроси за границите на областта и седловините, които обособяват частите на Пирин; за особеностите на всяка от трите части, на които се поделя планината; за силите, образували съвременния релеф на областта. Ще имаш възможността да разпознаваш скални образувания и географски обекти, локализирани на карта. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (11)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се