new-logo

Тест: Пирин - част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
С коя цифра е посочено местоположението на Пирин и долината на р. Места на картосхемата? 
2
Кои котловини са разположени по поречието на р. Места?
3
Кой е най-високият връх в Пирин планина?
4
Какви форми на релефа играят роля на граници между отделните части на Пирин?
5
Общото в релефа на Рила и Пирин е наличието на:
6
Кой от посочените географски обекти НЕ попада в подобластта на Пирин и долината на р. Места?
7
Коя особеност НЕ е типична за Северен Пирин?
8
Кое изображение е на Мелнишките пирамиди, които се намират в подножието на Среден Пирин?
9
Защо в Среден Пирин липсват глациални форми на релефа?
10
Кои две седловини са граници на север и на юг на Среден Пирин?
11
В коя част на Пирин може да наблюдаваме циркуси и ледникови езера?
12
Как се нарича проломът, който е разположен между Разложката и Гоцеделчевската котловина? Запишете го.
13
На картосхемата с цифри са обозначени някои географски обекти. Свържете цифрата с името на обекта.
14
На картосхемата с цифри са обозначени някои географски обекти. Свържете цифрата с името на обекта.
15
Попълнете пропуските в текста.

Описание на теста

С онлайн теста "Пирин - част 1" по география за 10 клас ще проверите знанията си за географското положение и морфохидрографските особености на Пирин и долината на р. Места. Ще отговаряте на въпроси за границите на областта и седловините, които обособяват частите на Пирин; за особеностите на всяка от трите части, на които се поделя планината; за силите, образували съвременния релеф на областта. Ще имате възможността да разпознавате скални образувания и географски обекти, локализирани на карта. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (9)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се