Упражнение: Пирин - част 1


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Пирин - част 1" по география за 10 клас ще проверите знанията си за географското положение и морфохидрографските особености на Пирин и долината на р. Места. Ще отговаряте на въпроси за границите на областта и седловините, които обособяват частите на Пирин; за особеностите на всяка от трите части, на които се поделя планината; за силите, образували съвременния релеф на областта. Ще имате възможността да разпознавате скални образувания и географски обекти, локализирани на карта. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. С коя цифра е посочено местоположението на Пирин и долината на р. Места на картосхемата? 
5т. 2. Кои котловини са разположени по поречието на р. Места?
5т. 3. Кой е най-високият връх в Пирин планина?
5т. 4. Какви форми на релефа играят роля на граници между отделните части на Пирин?
5т. 5. Общото в релефа на Рила и Пирин е наличието на:
6т. 6. Кой от посочените географски обекти НЕ попада в подобластта на Пирин и долината на р. Места?
6т. 7. Коя особеност НЕ е типична за Северен Пирин?
6т. 8. Кое изображение е на Мелнишките пирамиди, които се намират в подножието на Среден Пирин?
6т. 9. Защо в Среден Пирин липсват глациални форми на релефа?
6т. 10. Кои две седловини са граници на север и на юг на Среден Пирин?
6т. 11. В коя част на Пирин може да наблюдаваме циркуси и ледникови езера?
6т. 12. Как се нарича проломът, който е разположен между Разложката и Гоцеделчевската котловина? Запишете го.
11т. 13. На картосхемата с цифри са обозначени някои географски обекти. Свържете цифрата с името на обекта.
11т. 14. На картосхемата с цифри са обозначени някои географски обекти. Свържете цифрата с името на обекта.
11т. 15. Попълнете пропуските в текста.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!