Упражнение: Почви на България - почвообразуващи фактори


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Почви на България - почвообразуващи фактори" по география за 10 клас ще проверите знанията си за абиотичните, биотичните и антропогенни фактори, които оказват влияние при формирането на почвата; за видовете почви според основните географски закономерности и за почвените зони, на които се поделя територията на страната. Ще отговаряте на въпроси за начините, по които влияят различните фактори при образуването на почвата; за същността на понятията биотични и абиотични фактори, зонални и азонални почви. Ще демонстрирате знания за значението на почвите. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кое е основното качество на почвите?
5т. 2. Кое от определенията се отнася за понятието почва?
5т. 3. Кой от посочените фактори е абиотичен?
5т. 4. Кой от посочените фактори за образуване и териториално разположение на почвите се отнася към биотичните?
5т. 5. Антропогенните фактори за формирането на почвата са свързани с:
6т. 6. Коя област НЕ е почвено - географска?
6т. 7. Кой вид почвено плодородие е свързано с изкуственото наторяване и подобряването качествата на почвата?
6т. 8. Кои от посочените фактори НЯМАТ пряко влияние върху почвообразуването?
6т. 9. Кое от изброените е положително човешко въздействие върху почвообразуването?
6т. 10. Запишете кой е основният материал, от който се образуват почвите?
6т. 11. В кои релефни форми почвеният слой ще е по-тънък?
6т. 12. Кое е основното, по което си приличат зоналните почви?
11т. 13. Свържете понятията с техните определения.
11т. 14. Свържете изреченията така, че да се получи вярно твърдение.
11т. 15. Попълнете пропуските в текста.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Родител

21:36 - 19.05.2017

В отговорите на изречението: "Почвите се отнасят към..................... , но................... природни ресурси.", има грешка. Написах "възобновяеми", а ми показа отговор "възобновимо"
Профилна снимка

Учител на Уча.се

09:07 - 22.05.2017

Дадени са различни възможности за верен отговор в смисъла на "възобновими". Добавих и твоя отговор, за който не се бях сетила.
+1
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.