new-logo

Тест: Почви на България. Почвообразуващи фактори. Класификация и закономерности в разпространението на почвите

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кое уникално свойство притежава почвата?
2
Кое от определенията се отнася за понятието почва?
3
Кой от посочените фактори е абиотичен?
4
Колко почвени типа са образувани на територията на България?
5
На територията на България НЕ е формирана:
6
Кой от посочените почвени типове НЕ е азонален?
7
От какво се формира органичната съставка на почвата?
8
За кой почвообразуващ фактор се отнася следното:
  • Влияе върху почвеното плодородие положително, като напоява, наторява и извършва дейности, които ограничават ерозията, и отрицателно, което е свързано с прекомерното използване на торове, неправилно напояване, замърсяване и др.
  • ключови думи: биотични, абиотични, антропогенен
9
Вярно ли е твърдението, че разпространението на почвите в България е свързано само с широчинната зоналност?
10
Подреди почвените типове, като започнеш от най-разпространения в България.
11
Кои зонални почви са най-характерни за районите с над 800 м надморска височина?
12
Кое е основното, по което си приличат зоналните почви?
13
Свържи почвения тип с района на неговото разпространение.
14
Свържи частите на изреченията така, че да се получи вярно твърдение.
15
На почвената карта на България с цифри е обозначено разпрострнението на някои от почвените типове на България. Свържи цифрата с типа почва.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 10. клас ще провериш знанията си за абиотичните, биотичните и антропогенни фактори, които оказват влияние при формирането на почвата; за видовете почви според основните географски закономерности и за почвените зони, на които се поделя територията на страната. Ще отговаряш на въпроси за начините, по които влияят различните фактори при образуването на почвата; за същността на понятията биотични и абиотични фактори, зонални и азонални почви. Ще демонстрираш знания за разположението на почвените типове. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се