new-logo

Тест: Почви на България - почвообразуващи фактори

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кое е основното качество на почвите?
2
Кое от определенията се отнася за понятието почва?
3
Кой от посочените фактори е абиотичен?
4
Кой от посочените фактори за образуване и териториално разположение на почвите се отнася към биотичните?
5
Антропогенните фактори за формирането на почвата са свързани с:
6
Коя област НЕ е почвено - географска?
7
Кой вид почвено плодородие е свързано с изкуственото наторяване и подобряването качествата на почвата?
8
Кои от посочените фактори НЯМАТ пряко влияние върху почвообразуването?
9
Кое от изброените е положително човешко въздействие върху почвообразуването?
10
Запишете кой е основният материал, от който се образуват почвите?
11
В кои релефни форми почвеният слой ще е по-тънък?
12
Кое е основното, по което си приличат зоналните почви?
13
Свържете понятията с техните определения.
14
Свържете изреченията така, че да се получи вярно твърдение.
15
Попълнете пропуските в текста.

Описание на теста

С онлайн теста "Почви на България - почвообразуващи фактори" по география за 10 клас ще проверите знанията си за абиотичните, биотичните и антропогенни фактори, които оказват влияние при формирането на почвата; за видовете почви според основните географски закономерности и за почвените зони, на които се поделя територията на страната. Ще отговаряте на въпроси за начините, по които влияят различните фактори при образуването на почвата; за същността на понятията биотични и абиотични фактори, зонални и азонални почви. Ще демонстрирате знания за значението на почвите. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се