logo

Тест: Механика на течности и газове. Решаване на задачи. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Налягането в течности или газове, създадено от външна сила, се предава:
2
Налягането се определя като сила на натиск, действаща на единица площ (p = \fracFS ).
3
Основната единица за налягане е:
4
Хидростатичното налягане зависи от:
5
На по-голяма дълбочина хидростатичното налягане е по-голямо.
6
Кой от съдовете отговаря на условието за скачен съд?
7
Две несмесващи се течности с плътности \rho 1 и \rho 2  са налети в  U - образен скачен съд. Коя от формулите изразява правилно връзката между височините h1 и h2 на течностите?
8
В пластмасова бутилка с вода са пробити дупки на различна височина. От коя дупка водата ще изтича под най-голямо налягане?
9
Намери налягането на дъното на Марианската падина (най-дълбокото място в световния океан) - 11 022 m дълбочина. Плътността на океанската вода е 1030\frackgm^3 , земното ускорение приеми за 10\fracms^2 .
10
На всяко тяло, потопено в течност или газ, действа изтласкваща сила, равна на обема на изместената от тялото течност.
11
Архимедовата сила се изчислява по формулата:
12
Ако едно тяло е потопено в сладководен басейн, на него му действа значително по-голяма изтласкваща сила FA, отколкото когато е потопено в море или океан.
13
Колко голяма е изтласкващата сила FA, с която въздухът действа на ученик с маса 43 kg 750 g?
  • Плътността на въздуха е 1,2 \frackgm^3.
  • Средната плътност на човешкото тяло е 1050 \frackgm^3.
  • Стойността на земното ускорение приеми за 10 \fracms^2.
14
Какво е отношението на силата на тежестта G към изтласкващата сила FA, които действат на желязно топче, потопено във вода? Отговора запиши с цифри.
  • за желязото: \rho 1= 8 \fracgcm^3
  • за водата: \rho2 = 1\fracgcm^3
15
Свържи физичните величини и зависимости с формулите, които ги описват.

Описание на теста

Този тест по физика за 8. клас ще ти даде възможност да преговориш всичко важно за механика на течности и газове. Ще си припомниш закона на Паскал и приложенията му, формулата за хидростатично налягане, зависимостите при скачените съдове, как се определя изтласкващата сила и какво гласи законът на Архимед, както и при какви условия плават телата. Тестът съдържа и количествени задачи, свързани с основните зависимости при течностите и газовете. Всичко това ще ти помогне да обобщиш и затвърдиш знанията си по темата и да се представиш отлично в училище.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се