new-logo

Тест: Механика на течности и газове. Решаване на задачи. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Налягането в течности или газове, създадено от външна сила, се предава:
2
Попълнете празните места в текста, така че да получите вярно твърдение.
3
Принципът на действие на хидравличните машини се основава на:
4
С лоста се печели:
5
Силата, която действа на голямото бутало, е толкова по-малка от силата, която действа на малкото бутало, колкото пъти площта на голямото бутало е по-голяма от площта на малкото бутало.
6
Ще работи ли добре хидравличната машина, ако течността не запълва изцяло обема между двете бутала?
7
В една хидравлична преса заменили водата с по-плътна от нея течност - глицерин. Ще се измени ли налягането вътре в течността, ако действащата сила в първия и втория случай е една и съща?
8
Балон с въздух е закрепен към дъното на съд, пълен с вода. Как ще се променят обемът и налягането на въздуха в балона, ако върху буталото се приложи сила? 
9
Отношението на площите на двете бутала на хидравлична машина е 10:1. При натиск върху малкото бутало се създава налягане p на хидравличното масло под това бутало. Колко е налягането на маслото, което е в контакт с голямото бутало на хидравличната машина?
10
Колко пъти се увеличава силата с хидравлична машина, ако лицето на голямото бутало е 100 dm^2 , а на малкото бутало е 20 cm^2?
11
Под действие на сила 80 N малкото бутало на хидравлична машина се спуска на 16 cm. При това голямото бутало се издига на 2 cm. Каква сила действа на голямото бутало?
12
Двете бутала на хидравлична машина имат площи 4 cm^2 и 80 cm^2 . Върху голямото бутало е поставен товар с маса 40 kg. С каква минимална сила трябва да действаме на малкото бутало, за да повдигнем товара?
13
Върху голямото бутало на хидравлична машина е поставен товар с тегло 1 600 N. Отношението на диаметрите на двете бутала е 4:1. Каква сила трябва да се приложи върху малкото бутало, за да се издигне товарът?
14
Площта на малкото бутало на хидравлична машина е 100 пъти по-малка от тази на голямото бутало. Върху малкото бутало е поставено тяло с маса 1 kg. Какъв вътрешен натиск действа на голямото бутало и какъв товар може да го уравновеси?
15
Отношението на площите на буталата на хидравлична преса е 50. Върху малкото  бутало действа сила 200 N и то се премества за един ход на разстояние 5 cm. Колко е преместването на голямото бутало, ако малкото бутало е направило 100 хода?

Описание на теста

Онлайн тестът „Механика на течности и газове (решаване на задачи част 1)“ по физика за 8 клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. На кой закон се основава действието на хидравличните машини? Какво се печели и какво се губи при тях? Можете ли да прилагате различните зависимости при хидравличните машини? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Механика на течности и газове“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (7)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се