new-logo

Тест: Брой, гъстота и разпределение на населението

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Как се нарича методът, чрез който се установява броят на населението на дадена територия?
2
Какъв е броят на населението в България според последното преброяване на населението през 2011 г.?
3
Географската гъстота е:
4
Каква е тенденцията, свързана с броя на населението в България?
5
Каква е средната гъстота на населението в България през 2011 г.?
6
Кой височинен пояс в България се характеризира с най-висока средна гъстота на населението?
7
Кое твърдение за териториалното разпределение на населението в България е вярно?
8
Броят на населението на България намалява след 1989 г. заради:
9
Кои фактори оказват най-силно влияние върху териториалното разпределение на населението?
10
Кое от изброените НЕ се отразява върху броя на населението на България?
11
Попълнете пропуските в текста.
12
Кое графично изображение е най-подходящо за представяне на промените в броя на населението?
13
Свържете изреченията така, че да се получи вярно твърдение.
14
Кой от изводите НЕ е направен въз основа на картата за гъстотата на населението през 2013 г.?
15
Изчислете средната гъстота на населението в областите като използвате посочените данни и ги свържете, за да се получи вярно.

Описание на теста

С онлайн теста "Брой, гъстота и разпределение на населението" по география за 10 клас ще проверите знанията си за важни демографски показатели като брой, разпределение и гъстота на населението. Ще отговаряте на въпроси за същността им, единиците, в които се измерват и процесите, от които зависят техните стойности. Ще имате възможността да демонстрирате знания за четене на графични изображения и за работа със статистически данни. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (6)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се