new-logo

Тест: Брой, гъстота и движение на населението

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Коя етническа група НЕ участва при формирането на българската народност и нация?
2
Какъв е броят на населението в България в края на 2019 г.?
3
Географската гъстота е:
4
Каква е тенденцията, свързана с броя на населението в България?
5
Кой показател НЕ се използва за характеристика на естественото движение на населението?
6
Кое от изброените твърдения за гъстотата и разпределението на населението в Блъгария НЕ е вярно?
7
Кое понятие използваме като обобщаващо, когато говорим за механично движение на населението?
8
Кои са първите четири области в България с най-висока раждаемост? Подреди ги в низходящ ред.
9
Каква е географската гъстота на област Силистра през 2016 г. при територия 2 846 кв.км и брой на населението 111 957 души? Когато записваш отговора, закръгли числото до стотни с десетична запетая и не забравяй да напишеш и мерната единица.
10
Кое от изброените НЕ се отразява върху броя на населението на България?
11
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • ключови думи: застаряващо; 10,8; стеснено; 8,8; 15,5;  разширено; 16; 4; 6,7; (-6,7)
12
Как се наричат хората, изселили се от своята държава и заселили се в друга?
  • ключови думи: мигранти, емигранти, имигранти
13
Попълни пропуските в текста, като използваш данните от графиката.
14
Кой от изводите НЕ е направен въз основа на картата за гъстотата на населението през 2013 г.?
15
Използвай изображението и свържи изреченията така, че да се получи вярно твърдение.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 10. клас ще провериш знанията си за важни демографски показатели като брой, разпределение и гъстота на населението. Ще отговаряш на въпроси за същността им, единиците, в които се измерват и процесите, от които зависят техните стойности. Ще имаш възможността да демонстрираш знания за четене на графични изображения и за работа със статистически данни. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (12)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се