logo

Тест: Механика на течности и газове. Решаване на задачи. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Големината на изтласкващата сила е равна на теглото на изместената от тялото течност.
2
Кое твърдение е ГРЕШНО?
  • За да пресметнем изтласкващата сила, която действа на плътно тяло, потопено в течност, е достатъчно да знаем:
3
Посоката на Архимедовата сила зависи от плътността на потопеното тяло.
4
Камък, хвърлен във вода потъва, защото:
5
Ако плътността на течността е \rho 1, а плътността на потопеното в нея тяло \rho 2, тялото няма да потъне, ако:
6
Тялото от фигурата плава в течност.   Посочи кои от следните твърдения са верни:
  • 1. Изтласкваща сила действа само на потопената част от тялото.
  • 2. Изтласкващата сила е равна на обема на тялото.
  • 3. Теглото на изместената течност е равно на обема на тялото.
  • 4. Изтласкващата сила уравновесява силата на тежестта на тялото.
  • 5. Плътността на тялото е равна на плътността на течността.
7
Лодка с тегло 3 kN плава в морето. Колко е изтласкващата сила, действаща на лодката?
8
Парче дърво лежи на дъното на чаша с вода. Как ще го накараме да изплува на повърхността на водата?
9
Като използваш таблицата за плътността на различни течности, определи в коя от тях може да плава ледено блокче.
10
Дървено трупче плава във вода. Колко е плътността на дървото, ако \frac14 от обема на трупчето е над вода? Плътността на водата е \rho = 1000 \frackgm^3.
11
От двете страни на кобилицата на везна са поставени две топки с еднакви маси - чугунена и алуминиева. Ще се наруши ли равновесието, ако двете топки се потопят във вода?
12
За силите, с които тялото опъва конеца в двата случая, вярното съотношение е:
13
Тяло с тегло 10N е потопено изцяло във вода и се придържа неподвижно. Теглото на изместената от него водa е 4N. Освобождаваме тялото. Нагоре или надолу ще се задвижи тялото? С какво ускорение ще се задвижи то? Указание: Знаейки теглото на тялото, можеш да намериш неговата маса. След това, ползвайки втория принцип на механиката, приложен към равнодействащата сила, можеш да намериш ускорението.
14
Коркова тапа плава във вода. Определи плътността на корка \rho k, ако една четвърт от обема на тапата е потопена във водата. Плътността на водата е \rho = 1000 \frackgm^3.
15
Борова дъска с дебелина 0,2m плава във вода. Каква е височината на дъската, подаваща се над водата? Плътността на водата е \rho 1 = 1000 \frackgm^3, а плътността на бора е \rho 2 = 490 \frackgm^3. Указание: Приеми, че дъската е с форма на паралелепипед и обемът ѝ е V=a.b.c.

Описание на теста

Пред теб е вторият тест за решаване на задачи върху общите свойства на течностите и газовете по физика за 8. клас. Тестът включва както въпроси, чрез които да преговориш и затвърдиш знанията си, така и различни по сложност количествени задачи. Обхванати са основните закони и закономерности при течностите и газовете: законите на Паскал и Архимед, формулите за хидростатично налягане и изтласкваща сила, условието за плаване на телата. Желаем ти приятни и ползотворни минути с теста. Работата ти по него е гаранция за постигане на висок резултат в училище. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се