Упражнение: Механика на течности и газове (решаване на задачи част 2)


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Механика на течности и газове (решаване на задачи част 2)“ по физика за 8 клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Можете ли да прилагате знанията си за течности и газове в различни ситуации? Усвоихте ли добре закона на Архимед? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Механика на течности и газове“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Подредете правилно частите от изречението, за да получите вярно твърдение.
5т. 2. Кое твърдение е ГРЕШНО?
  • За да пресметнем изтласкващата сила, която действа на плътно тяло, потопено в течност, е достатъчно да знаем:
5т. 3. Посоката на Архимедовата сила зависи от плътността на потопеното тяло.
5т. 4. Камък, хвърлен във вода потъва, защото:
5т. 5. Тяло плава  в течност. Сравнете плътността на тялото \rho 1 с плътността на течността \rho 2 .
6т. 6. Тялото от фигурата плава в течност.   Посочете кои от следните твърдения са верни:
  • 1. Масата на изместената от тялото течност е равна на масата на тялото.
  • 2. Изтласкващата сила е равна на обема на тялото.
  • 3. Теглото на изместената течност е равно на теглото на тялото.
  • 4. Изтласкващата сила уравновесява силата на тежестта на тялото.
  • 5. Плътността на тялото е равна на плътността на течността.
6т. 7. Лодка с тегло 3 kN плава в морето. Колко е изтласкващата сила, действаща на лодката?
6т. 8. Парче дърво лежи на дъното на чаша с вода. Как ще го накараме да изплува на повърхността на водата?
6т. 9. Куха медна сфера плава изцяло потопена във вода. Колко е масата на сферата, ако обемът на кухината е 0,00002 m^3 ? Плътността на водата е 1 000 \frackgm^3 .
6т. 10. Лодка измества 4 m^3 вода. Ако плътността на водата е 1 \fracgcm^3 , коя от изброените стойности е най-близка до големината на изтласкващата сила, действаща на лодката?
6т. 11. От двете страни на кобилицата на везна са поставени две топки с еднакви маси - чугунена и алуминиева. Ще се наруши ли равновесието, ако двете топки се потопят във вода?
6т. 12. За силите, с които тялото опъва конеца в двата случая, вярното съотношение е:
11т. 13. На силомер е закачено желязно топче с обем 10 cm^3 . Какво ще бъде показанието на силомера, ако потопим топчето изцяло във вода? Плътностите на желязото и на водата съответно са 7 800 \frackgm^3  и  1 000 \frackgm^3 . Приемете земното ускорение за 10 \fracms^2 .
11т. 14. Топче плава на границата на две несмесващи се течности с плътности \rho  и   \frac23\rho . Колко е плътността на топчето, ако половината от обема му е потопен в едната течност, а втората половина - в другата течност?
11т. 15. Метално топче се потапя постепенно в течност. Когато 20 % от обема на топчето са потопени в течността, на топчето действа изтласкваща сила F. Колко е големината на изтласкващата сила, когато топчето се потопи изцяло в течността?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!