Упражнение: Рила - част 1


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Рила - част 1" по география за 10 клас ще проверите знанията си за географското положение на Рила, морфохидрографските й различия, геоложкия строеж и особеностите на релефа на планината. Ще отговаряте на въпроси за местоположението и седловините, с които се свързва със съседни планини; за дяловете на Рила и техните характеристики; за скалния строеж и ледниците, формирали съвременния релеф на планината. Ще си припомните важни понятия като морена, циркус, карлинг. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище. Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. С коя цифра е обозначено местоположението на Рила на картосхемата?
5т. 2. На изток от Рила се намира:
5т. 3. Най-високият връх в Рила е с надморска височина:
5т. 4. Коя от изброените седловини е връзката на Рила с Пирин?
5т. 5. Кои външни земни сили са преобразували релефа на планината през кватернена?
6т. 6. С коя от планините  НЕ се свързва Рила?
6т. 7. В кой дял на Рила се намират Урдините и Седемте Рилски езера?
6т. 8. За кой дял на Рила се отнася следното:
  • Носи името на най-високия връх в планината. От него водят началото си реките Марица и Места.
6т. 9. Кои форми на релефа в Рила НЕ са се образували от дейността на ледниците?
6т. 10. Коя от характеристиките НЕ се отнася за Рила?
6т. 11. Имате изображение на геоморфоложкия профил на Рила. Свържете цифрите с имената на скалите, изграждащи обозначената част от планината.
6т. 12. Кои форми на релефа съществуват в Рила и в Осоговската планина?
11т. 13. Свържете частите на изреченията така, че да се получи вярно твърдение.
11т. 14. Попълнете пропуските в текста.
11т. 15. Да си припомним какви форми на релефа образуват ледниците. Свържете понятието с неговото определение.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!