logo

Тест: Рило - Pодопска област. Рила

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
С коя цифра е обозначено местоположението на Рила на картосхемата?
2
Вярно ли е твърдението, че Рила е хорст с блоково-разломен строеж?
3
Коя от изброените реки НЕ извира от Рила?
4
Кое от изброените ледникови езера НЕ се намира в Рила?
5
Кои външни земни сили са преобразували релефа на планината през кватернена?
6
Кой от изброените резервати НЕ се включва в НП "Рила"?
7
Какъв тип подхранване на оттока имат в горните си течения реките Искър, Марица и Места?
  • ключови думи: дъждовно-снежно, снежно-дъждовно
8
За кой дял на Рила се отнася следното:
  • Носи името на най-високия връх в планината. От него водят началото си реките Марица и Места.
9
Кои форми на релефа в Рила НЕ са се образували от дейността на ледниците?
10
Свържи частите на изреченията така, че да се образуват верни твърдения.
11
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • ключови думи: Верила, Родопите, Предел, Аврамова, Боровецката, Пирин, Средна гора
12
Подреди в правилната последователност представителите на растителните пояси в Рила, започвайки от най-ниските части на планината.
13
Кой от изводите НЕ е направен след анализ на климатограмата?
14
Попълни пропуските в текста.
15
Да си припомним какви форми на релефа образуват ледниците. Свържи понятието с неговото определение.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 10. клас ще провериш знанията си за географското положение на Рила планина, морфохидрографските ѝ различия, геоложкия строеж и особеностите на природата на планината. Ще отговаряш на въпроси за местоположението и седловините, с които се свързва със съседни планини; за дяловете на Рила и техните характеристики; за скалния строеж и ледниците, формирали съвременния релеф на планината. Ще си припомниш важни понятия като морена, циркус, карлинг. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се