logo

Тест: Абсолютна стойност. Модул на рационално число

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Попълнете липсващите думи.
2
Вярно ли е, че образите на две рационални числа, които се различават само по знак, се намират на равни разстояния от двете страни на начална точка О на числовата ос?
3
Попълнете липсващите думи.
4
Попълнете липсващите думи.
5
Ако а е рационално число, то |a| приема само:
6
Противоположните числа на рационалните числа +21; \frac12; 0,3; -9; -1\frac29  са:
7
Къде на числовата ос се изобразява всяка двойка противоположни числа?
8
Модулът на числото 0 е:
9
Измежду рационалните числа +3; 0; -3,5; 4\frac16; 3; +3,5; -4\frac16; -6, двойките противоположни числа са:
10
Абсолютните стойности на всяко от числата +16; -1,2; +0,8; 0 са:
11
Кои от дадените рационални числа имат равни модули:
  • 0,2; +8; \frac12-\frac12; -0,2; 88; -2; -0,8
12
Числото а=|2| , а числото b=|-2|, Намерете образите на числата a и b върху числовата ос . Образите на числата а и b са:
13
Ако дължината на единичната отсечка е 2 см, кои са рационалните числа, намиращи се на 12 см от начална точка О на числовата ос?
14
Точките A и B са изобразени на числова ос с мерна единица 1 см така, че разстоянието между точките А и В е 8 см. Ако знаем, че точка A и точка B са образи на противоположни числа, кои са тези числа?
15
Иван и Георги решавали следната задача: " Числото a=|-5 |. Нанесете образа на числото а върху числова ос. Образът на кое число се намира на 3 мерни единици от образа на числото а?"
  • Според Иван числото е +8, а според Георги числото е +2. Кой е прав?

Описание на теста

В онлайн теста по математика за 6. клас "Абсолютна стойност. Модул" ще проверите как сте усвоили понятието абсолютна стойност (модул) на рационално число. Как се намира модул на положителни числа и модул на отрицателни числа? А модул на числото 0? Знаете ли кои числа са противоположни? С тези задачи ще упражните работа с противоположни числа. Решите ли теста по математика за 6 клас "Абсолютна стойност. Модул", ще станете по-уверени и по-добри по математика в 6 клас. Работете и се забавлявайте! Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се