logo

Тест: Модалният глагол dürfen

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
На кой ред откриваме правилното спрежение на глагола dürfen за единствено число в сегашно време?
2
Попълнете формите на глагола dürfen в множествено число на сегашно време.
 • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
3
Първо лице и трето лице единствено число на глагола dürfen са еднакви в сегашно време. Посочете тяхната обща правилна форма.
4
Какво може да изразим с модалния глагол dürfen?
5
Кои са възможните преводи на глагола dürfen на български език?
6
Свържете частите на изречението:
7
Поставете глагола dürfen в подходящата форма.
 • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
8
В кои изречения глаголът dürfen изразява забрана, а в кои - разрешение, позволение?
9
Кои са подходящите отговори на следния въпрос?
 • Darf ich heute Abend ausgehen?
 
10
Посочете правилния превод.
 • Даниел го боли гърло. Не му дават да яде сладолед.
11
Свържете немските и българските изречения. Едно от немските изречения е грешно. Свържете грешното изречение с X.
12
Какво се казва в следните ситуации?
13
Поправете изречението.
 • Wir dürfen unser Kind fernsehen.
 • (Позволяваме/Даваме на детето си да гледа телевизия.)
 
14
Кой е подходящият подлог в изреченията? Напишете го.
 • 1. Auf der Straße dürfen ... nicht spielen. (mein Sohn, man, Kinder)
 • 2. In der Schule darf ... nicht rauchen. (Schüler, Mann, man)
 • 3. Hier dürfen ... parken. (Sie, er, man)
 • 4. Dürft ... abends lange wach bleiben? (du, ihr, ich)
 • 5. Hier darf ... fotografieren. (ich, wir, die Touristen)
 
15
Посочете правилните изречения с глагола dürfen.

Описание на теста

Онлайн тестът по немски език "Модалният глагол dürfen в сегашно време" ("Das Modalverb dürfen im Präsens") ще ви е много полезно, за да упражните значенията на глагола dürfen и неговото цялостно спрежение в единствено и множествено число на сегашно време. Можете ли вече да съставите изречения от типа: Детето не трябва да яде сладолед. Лекарите не ми дават да ставам. Кучето ми не бива да яде сладки неща. Тук е забранено паркирането. Тествайте знанията си и бъдете отличници в часовете по немски. Онлайн тестът по немски език е подходящо за ниво А1 (Anfänger).

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (22)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се