new-logo

Тест: Ароматни карбоксилни киселини. Бензоена (бензенкарбоксилна) киселина

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Бензоената киселина е ароматна карбоксилна киселина.
2
Бензоената киселина и нейната сол натриев бензоат се използват в хранителната промишленост и бита като:
3
Карбоксилни киселини са:
4
Процесът сублимация е превръщане на твърдо вещество в течност при нагряване.
5
Карбоксилната група е функционална група на:
6
Посочи верните твърдения за бензоената киселина.
7
Бензоена киселина може да се получи от окисление на:
8
Като използваш част от дадените думи, попълни вярно текста:
 • ароматна, ненаситена, мастна, бензена, хексена, алдехидна, карбоксилна
 • Използвай латиница.
 
9
С формулата C6H5COO^- е означен:
10
Е 211 (натриев бензоат) може да се получи чрез взаимодействие на:
11
Подреди киселините метанова, етанова и бензоена по нарастване на силата им.
12
В интернет попадаш на следния текст за използване на карамфиловото масло: "При зъбобол и възпалени венци се капват 3 капки карамфилово масло и 1 ч. л. сол в 200 мл вода и се използва за жабурене." Използването на карамфиловото масло по посочения начин е възможно, тъй като то има:
13
Допиши уравненията, изразяващи характерни свойства на бензоената киселина.
 • Използвай латиница и арабски цифри.
14
Съветът на Европейския съюз и Европейския парламент регламентират разрешените за използване в хранителните продукти добавки. Съставен е списък, в който на възможните добавки в храните съответства т. нар. Е-номер. Натриевият бензоат (Е211) и оцетната киселина (Е260) са малка част от разрешените добавки. Употребата на формалдехид (Е240), като консервант, не е разрешена в Европейския съюз. Запиши с формулите срещу съответния Е-номер химичните съединения, съответстващи на Е211, Е260 и Е240.
 • Използвай латиница, арабски цифри и големи букви.
 
15
 • В четири чаши се намират водни разтвори на следните органични съединения:
 • Чаша 1: C2H5OH
 • Чаша 2: C6H5COOH
 • Чаша 3: CH3CHO
 • Чаша 4: CH3COCH3
 • При поставяне на парченце натрий във всяка от чашите, в две от тях се отделя газ.
 • А) Запиши номерата на чашите, в които се отделя газ. Изписването на веществата подреди по нарастване на номера.
 • Б) Изрази една от реакциите, при която се получава често използван консервант, който гарантира свежестта на продуктите.
 • Използвай латиница, арабски цифри и големи букви за дописването на формулите в уравнението.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 9. клас на тема "Бензоена киселина", с чиято помощ ще провериш и оцениш знанията си за състава, строежа, физичните и химични свойства на бензоената киселина. Ще си припомниш за разпространението и употребата на тази ароматна карбоксилна киселина. С въпросите в теста ще затвърдиш знанията си и ще се подготвиш отлично за предстоящо изпитване в училище. Успешна работа!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (6)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се