Упражнение: Ароматни карбоксилни киселини. Бензоена (бензенкарбоксилна) киселина


Описание на упражнението

Онлайн тест по химия за 9. клас на тема "Бензоена киселина", с чиято помощ ще провериш и оцениш знанията си за състава, строежа, физичните и химични свойства на бензоената киселина. Ще си припомниш за разпространението и употребата на тази ароматна карбоксилна киселина. С въпросите в теста ще затвърдиш знанията си и ще се подготвиш отлично за предстоящо изпитване в училище. Успешна работа!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Бензоената киселина е ароматна карбоксилна киселина.
5т. 2. Бензоената киселина и нейната сол натриев бензоат се използват в хранителната промишленост и бита като:
5т. 3. Карбоксилни киселини са:
5т. 4. Процесът сублимация е превръщане на твърдо вещество в течност при нагряване.
5т. 5. Карбоксилната група е функционална група на:
6т. 6. Посочи верните твърдения за бензоената киселина.
6т. 7. Бензоена киселина може да се получи от окисление на:
6т. 8. Като използваш част от дадените думи, попълни вярно текста:
 • ароматна, ненаситена, мастна, бензена, хексена, алдехидна, карбоксилна
 • Използвай латиница.
 
6т. 9. С формулата C6H5COO^- е означен:
6т. 10. Е 211 (натриев бензоат) може да се получи чрез взаимодействие на:
6т. 11. Подреди киселините метанова, етанова и бензоена по нарастване на силата им.
6т. 12. В интернет попадаш на следния текст за използване на карамфиловото масло: "При зъбобол и възпалени венци се капват 3 капки карамфилово масло и 1 ч. л. сол в 200 мл вода и се използва за жабурене." Използването на карамфиловото масло по посочения начин е възможно, тъй като то има:
11т. 13. Допиши уравненията, изразяващи характерни свойства на бензоената киселина.
 • Използвай латиница и арабски цифри.
11т. 14. Съветът на Европейския съюз и Европейския парламент регламентират разрешените за използване в хранителните продукти добавки. Съставен е списък, в който на възможните добавки в храните съответства т. нар. Е-номер. Натриевият бензоат (Е211) и оцетната киселина (Е260) са малка част от разрешените добавки. Употребата на формалдехид (Е240), като консервант, не е разрешена в Европейския съюз. Запиши с формулите срещу съответния Е-номер химичните съединения, съответстващи на Е211, Е260 и Е240.
 • Използвай латиница, арабски цифри и големи букви.
 
11т. 15.
 • В четири чаши се намират водни разтвори на следните органични съединения:
 • Чаша 1: C2H5OH
 • Чаша 2: C6H5COOH
 • Чаша 3: CH3CHO
 • Чаша 4: CH3COCH3
 • При поставяне на парченце натрий във всяка от чашите, в две от тях се отделя газ.
 • А) Запиши номерата на чашите, в които се отделя газ. Изписването на веществата подреди по нарастване на номера.
 • Б) Изрази една от реакциите, при която се получава често използван консервант, който гарантира свежестта на продуктите.
 • Използвай латиница, арабски цифри и големи букви за дописването на формулите в уравнението.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

18:14 - 16.06.2016

Здравейте, Подобно на -СООН, -CONH2(амидна) е мета-ориентант, нали така?
+1
Профилна снимка

Учител на Уча.се

07:30 - 17.06.2016

Здравей Радостин, всички производни на карбоксилните киселини ориентират аналогично на карбоксилната група.
+1
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

17:20 - 16.06.2016

Здравейте г-жо Николова, В тест срещнах въпрос да подредя по увеличение на киселинността следните к-ни бензоена, 4-нитробензоена и 4-метилбензоена .Като цяло не разбрах как нитро- и метиловата група как влияят на киселинността?Благодаря!
+1
Профилна снимка

Учител на Уча.се

07:19 - 17.06.2016

Здравей Радостин, за да отговориш на този въпрос трябва да имаш предвид електронните ефекти на другите групи, освен карбоксилната. Нитро групата издърпва електронна плътност от бензеновото ядро, то ще дърпа по-силно от карбоксилната група и от там връзката О-Н в киселината допълнително ще се поляризира и това е най-силната киселина. Следва бензоената - там е ясно. В 4-метилбензоената метиловата група подава електронна плътност към бензеновото ядро, то по-слабо ще дърпа от карбоксилната група и връзката О-Н ще е най-слабо полярна и съответно това е най-слабата киселина.
+1
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

23:15 - 07.06.2016

Здравейте, Понеже чета за ориентиращи ефекти и в главата ми възникна въпросът , ако хлорираме в ядрото пара-аминобензоена киселина , така ли разсъждаваме-карбоксилната група е мета ориентант, амино-групата-орто и пара, следователно съвпадат орто и мета място и се получава 3-хлоро-п-аминобензоена киселина?
+1
Профилна снимка

Учител на Уча.се

07:26 - 08.06.2016

Здравей Радостин, разсъждението ти е напълно вярно. Само когато заместителите са повече от два вече не се използва орто и т.н. в името, а се номерира и наименува по IUPAC - 4-амино-3-хлоробензоена киселина. При излишък на хлор може да получиш заместване и на 5 позиция в ядрото - 4-амино-3,5-дихлоробензоена киселина.
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.