logo

Тест: Ароматни карбоксилни киселини. Бензоена (бензенкарбоксилна) киселина

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Бензоената киселина е:
2
Натриев бензоат (сол на бензоената киселина) се използва в хранителната промишленост и бита като:
3
Бензоена киселина в чист вид, под формата на естери или соли се съдържа в:
4
Процесът сублимация е:
5
Карбоксилната група е функционална група на:
6
Посочи верните твърдения за физичните свойства на бензоената киселина.
7
Отбележи верните твърдения за химичните свойства на безноената киселина.
8
Посочи уравнението, което изразява електролитната дисоциация на бензоената кислеина.
9
Заместителни реакции в бензеновото ядро на бензоената киселина:
10
Бензоена киселина може да се получи чрез:
11
Попълни празните места с думите:
 • мравчена, оцетна
12
Попълни празните места в текста.
 • Ключови думи: мастна, ароматна, бензен, толуен, карбоксилна, карбонилна
13
Допиши уравнението, изразяващо процес на естерификация между бензоена киселина и етанол, и запиши името на получения продукт.
 • При записването на формулата използвай латиница и арабски цифри, не оставяй разстояния и не поставяй валентни черти.
 • При записването на наименованието използвай кирилица и малки букви.
14
Съществува списък, в който са записани възможните добавки в храните и на всяка съответства т. нар. Е-номер. Натриевият бензоат (Е211) и оцетната киселина (Е260) са малка част от разрешените добавки. Употребата на формалдехид (Е240), като консервант, не е разрешена в Европейския съюз.
 • Запиши с формулите срещу съответния Е-номер химичните съединения, съответстващи на Е211, Е260 и Е240.
 • Използвай латиница, арабски цифри и големи букви.
 
15
В четири чаши се намират водни разтвори на следните органични съединения:
 • Чаша 1: C2H5OH
 • Чаша 2: C6H5COOH
 • Чаша 3: CH3CHO
 • Чаша 4: CH3COCH3
 • При поставяне на парченце натрий във всяка от чашите, в две от тях се отделя газ.
 • А) Запиши номерата на чашите, в които протича описаната реакция като ги подредиш по възходящ ред.
 • Б) Едно от съединенията в чашите взаимодейства с натриева основа. Попълни празните места в уравнението, което изразява това взаимодействие и ще получиш продукт, използван като консервант, който гарантира свежестта на продуктите.
 • Използвай латиница, арабски цифри и големи букви за дописването на формулите в уравнението.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 9. клас върху бензоена киселина, с чиято помощ ще провериш и оцениш знанията си за състава, строежа, физичните и химични свойства на бензоената киселина. Ще си припомниш за разпространението и употребата на тази ароматна карбоксилна киселина. С въпросите в теста ще затвърдиш знанията си и ще се подготвиш отлично за предстоящо изпитване в училище. Успешна работа!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (8)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се