new-logo

Тест: Общество и държава в зората на модерната епоха. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Отговорете с да или не:
  • Рицарството спадало към третото съсловие и съставлявало около 97% от населението на държавите в зората на Новото време.
2
Коя била рамката на корпоративната обществена система?
3
Кои са предпоставките да се създаде буржоазията?
4
Кои били съсловията в корпоративната обществена система?
5
Коя епоха олицетворява поговорката: "Градският въздух те прави свободен след една година и един ден"?
6
Кой ренесансов историк и философ се смята за родоначалник на идеите за модерната държава и модерния владетел?
7
Запишете понятието, което отговаря на текста:
  • Градско съсловие - класа, която започнала да се развива от средите на третото съсловие търговци и занаятчии и да придобива политическо влияние.
8
Кои са белезите на корпоративната социална система?
9
Какво е характерно за държавите до XVI-XVII век?
10
Посочете грешното твърдение: Какви мерки трябвало да се вземат, за да се модернизират държавите в зората на Новото време?
11
Отбележете вярно или грешно:
  • В корпоративната обществена система, всеки човек можел да променя свободно принадлежността си към дадена социална група.
12
Запишете понятието, което отговаря на описанието:
  • Основен тип монархическа власт, характерна за феодалното общество, при която кралят бил сеньор на своите васали и изисквал подчинението им.
13
Свържете понятията с текста така, че да се получат верни твърдения.
14
Попълнете текста като използвате подходяща дума така, че да се получи вярно твърдение.
15
Свържете изображенията с текста така, че да се получат верни твърдения.

Описание на теста

С онлайн теста по история за 8. клас „Общество и държава в зората на модерната епоха. Част 1“ ще проверите знанията си за това как живеели хората в зората на модерната епоха. Какви промени настъпват? А знаете ли какво е най-характерно за корпоративната обществена система? Каква е съдбата на различните съсловия в обществото? С този тест ще проверите, знаете ли  как се появява буржоазията. Каква била сеньориалната монархия? Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се