logo

Тест: Общество и държава в зората на Новото време

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Провъзгласяването и защитата на конституционните права е важен показател на обществения прогрес.
2
Съсловното общество е мобилно и динамично.
3
Кои са представителите на висшето духовенство в съсловното общество?
4
Феодалното общество е разделено на социални групи с различен статут и привилегии, но във всяко съсловие хората са равни.
5
Как се нарича социалната група, заемаща мястото между благородниците и селячеството?
6
Кои твърдения за социалната група на селяните в зората на Новото време са верни?
7
Как се наричат земите, лично владение на краля?
8
Свържи обществата с техните характеристики.
9
Модерната епоха променя не само социалната структура на обществото, но и принципите на държавно управление.
10
Кои са признаците на модерната държава?
11
Подреди правилно йерархичната (пирамидалната) структура на обществото през Средновековието, като започнеш с най-висшия представител.
12
Свържи правилно елементите.
13
Коя дума е пропусната в схемата, представяща пирамидалната структура на обществото в зората на Новото време?
  • Отговори с една дума, без да използваш пълен член и главна буква.
14
За коя личност се отнася описанието: Един от първите теоретици на модерна държава, автор на произведението „Владетелят“, в което защитава идеята, че монархът трябва да контролира териториите си и финансите в държавата, но и да се грижи за общото благо!
  • Запиши името и фамилията на личността без съкращение.
15
„Едни са се посветили да служат на Бог, други – на защита на държавата с оръжие, трети - на изхранването и поддържането ѝ с мирни дейности. Това са нашите три съсловия.“, Шарл Лоазо, „Трактат за съсловията“, 1610 г.
  • Кои са верните изводи според документа?

Описание на теста

С онлайн теста по история за 8. клас ще провериш знанията си за обществото и държавата в зората на Новото време. Кои са съсловията, заварени от Средновековието, присъстващи в началото на Модерната епоха? Коя социална група се включва в пирамидалната структура на обществото в зората на Новото време? Можеш ли да направиш съпоставка между феодалната и модерната държава? Знаеш ли кой е Николо Макиавели и какви идеи разработва? Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се