new-logo

Тест: Междумолекулни взаимодействия

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Силите, които действат между частиците на веществата с молекулен строеж, се наричат:
2
Молекулата на водата е:
3
Всички молекули с ковалентна неполярна химична връзка са неполярни.
4
Във вода се разтварят много добре веществата с:
5
Междумолекулните взаимодействия зависят от:
6
Молекулата на схемата е полярна.  
7
Вандерваалсовите сили биват:
8
Водородната връзка не е нито междумолекулно взаимодействие, нито ковалентна връзка, защото има енергия между енергията на двете.
9
Попълнете празните места в текста като използвате част от дадените думи:
  • въглероден, водороден, кислороден, полярна, неполярна, силно, слабо
10
Течното състояние на водата при обикновени условия се дължи на факта, че всяка молекула вода образува по 4 водородни връзки с четири други водни молекули.
11
Етиловият алкохол може да се разреди неограничено с вода поради образуване на здрави водородни връзки между:
12
Най-силно е взаимодействието между:
13
Верни ли са следните твърдения?
  • Отговорете само с ДА и НЕ.
14
Попълнете празните места в текста.
  • Използвайте кирилица и малки букви.
15
Посочете реда, в който всички вещества се разтварят много добре във вода.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 9. клас на тема "Междумолекулни взаимодействия. Агрегатно състояние на веществата", чрез който ще се упражните върху видовете молекули - полярни и неполярни, както и да определяте как вида на химичната връзка в молекулата, броят на атомите в нея и симетричният или несиметричният строеж, определят полярността на молекулата. В теста ще упражните да разпознавате кои молекули ще се разтварят много добре във вода и кои не, както и дали сте разбрали защо етиловият алкохол може да се разрежда неограничено във вода. Тестът ще провери дали помните основните агрегатни състояния на веществата и как се наричат преходите между тях. Само тук и сега тест за отличници!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (3)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се