Упражнение: Междумолекулни взаимодействия


Описание на упражнението

Онлайн тест по химия за 9. клас на тема "Междумолекулни взаимодействия. Агрегатно състояние на веществата", чрез който ще се упражните върху видовете молекули - полярни и неполярни, както и да определяте как вида на химичната връзка в молекулата, броят на атомите в нея и симетричният или несиметричният строеж, определят полярността на молекулата. В теста ще упражните да разпознавате кои молекули ще се разтварят много добре във вода и кои не, както и дали сте разбрали защо етиловият алкохол може да се разрежда неограничено във вода. Упражнението ще провери дали помните основните агрегатни състояния на веществата и как се наричат преходите между тях. Само тук и сега тест за отличници!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Силите, които действат между частиците на веществата с молекулен строеж, се наричат:
5т. 2. Молекулата на водата е:
5т. 3. Всички молекули с ковалентна неполярна химична връзка са неполярни.
5т. 4. Във вода се разтварят много добре веществата с:
5т. 5. Междумолекулните взаимодействия зависят от:
6т. 6. Молекулата на схемата е полярна.  
6т. 7. Вандерваалсовите сили биват:
6т. 8. Водородната връзка не е нито междумолекулно взаимодействие, нито ковалентна връзка, защото има енергия между енергията на двете.
6т. 9. Попълнете празните места в текста като използвате част от дадените думи:
  • въглероден, водороден, кислороден, полярна, неполярна, силно, слабо
6т. 10. Течното състояние на водата при обикновени условия се дължи на факта, че всяка молекула вода образува по 4 водородни връзки с четири други водни молекули.
6т. 11. Етиловият алкохол може да се разреди неограничено с вода поради образуване на здрави водородни връзки между:
6т. 12. Най-силно е взаимодействието между:
11т. 13. Верни ли са следните твърдения?
  • Отговорете само с ДА и НЕ.
11т. 14. Попълнете празните места в текста.
  • Използвайте кирилица и малки букви.
11т. 15. Посочете реда, в който всички вещества се разтварят много добре във вода.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!