Упражнение: Междумолекулни взаимодействия


Описание на упражнението

Онлайн тест по химия за 9. клас на тема "Междумолекулни взаимодействия. Агрегатно състояние на веществата", чрез който ще се упражните върху видовете молекули - полярни и неполярни, както и да определяте как вида на химичната връзка в молекулата, броят на атомите в нея и симетричният или несиметричният строеж, определят полярността на молекулата. В теста ще упражните да разпознавате кои молекули ще се разтварят много добре във вода и кои не, както и дали сте разбрали защо етиловият алкохол може да се разрежда неограничено във вода. Упражнението ще провери дали помните основните агрегатни състояния на веществата и как се наричат преходите между тях. Само тук и сега тест за отличници!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Силите, които действат между частиците на веществата с молекулен строеж, се наричат:
5т. 2. Според разпределението на електричния заряд в молекулите, те биват полярни и неполярни.
5т. 3. Попълнете липсващите думи в текста:
5т. 4. Във вода се разтварят много добре веществата с:
5т. 5. Попълнете липсващите думи в текста:
6т. 6. Една молекула е полярна (дипол) когато центърът на положително и отрицателно електричество в молекулата съвпадат.
6т. 7. Подберете реда, в който всички молекули са полярни:
6т. 8. Посочете реда, в който всички вещества се разтварят много добре във вода:
6т. 9. Попълнете липсващите думи в текста:
6т. 10. Течното агрегатно състояние на водата при обикновени условия се дължи на факта, че всяка молекула вода образува по 4 водородни връзки с четири други водни молекули.
6т. 11. Попълнете липсващите думи в текста:
6т. 12. Свържете верните по смисъл твърдения:
11т. 13. Етиловият алкохол може да се разреди неограничено с вода поради образуване на здрави водородни връзки между:
11т. 14. Салициловата киселина и нейни производни се използват в медицината като средство за понижаване на температурата, противоревматично средство и други. При умерено нагряване, салициловата киселина сублимира. Това означава, че салициловата киселина при обикновени условия е:
11т. 15. Намирате следния текст в Уикипедия: "Полярната звезда е най-ярката звезда от съзвездието Малка мечка. За наблюдател на дадена географска ширина тя не променя височината си над хоризонта, понеже се намира близо до Северния небесен полюс. Тя винаги сочи север и по това се ориентирали древните хора за посоките." Полярната звезда е небесно тяло, представляващо голямо кълбо плазма.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!