logo

Тест: Object. Object pronouns. Допълнение. Лични местоимения в ролята на допълнение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Допълнението (Object) в английския, както и в българския, пояснява:
2
Допълнението (Object) в английския, както и в българския, отговаря на въпросите:
3
Свържете личните местоимения в ролята на подлог (Subject pronouns) с личните местоимения в ролята на допълнение (Object pronouns).
4
Свържете личните местоимения в ролята на подлог (Subject pronouns) с личните местоимения в ролята на допълнение (Object pronouns).
5
Попълнете правилото с подлог и допълнение.
6
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • Mary listens to jazz every day. She likes ______.
7
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • My best friend speaks French very well. She studies ______ every day!
8
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • My sister loves computer games. I play with ____ every weekend.
9
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • My flowers are very beautiful! I water _____ every evening.
10
Изречението “That’s my laptop. Give me to it, please.” е:
11
Put the words into the correct order to complete the sentence.
 • Подредете думите, за да образувате изречение.
 • Isabel meets Alice at the weekend. On Sunday, _____________ in the park.
12
Fill in.
 • Попълнете.
 • Пример: I -  me 
13
Свържете.
14
Свържете.
15
Допишете изреченията с me, you, him, her, it, us, them.
 • Пример: George lives next to you. Do you know  him ?

Описание на теста

В този онлайн тест по английски език за 5. клас на тема “Object. Object pronouns. Допълнение. Лични местоимения в ролята на допълнение” ще тествате наученото от видео урока за me, you, him, her, it, us, them. Ще се убедите, че задачите с личните местоимения в косвен падеж (object pronouns) са лесни и интересни! Също така ще докажете, че вече за секунди определяте кога дадено съществително е подлог (subject) и кога - допълнение (object). И бързо и с усмивка ще успеете да ги заместите с правилните местоимения (pronouns). Учете и се забавлявайте с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се