Упражнение: Осогово-Беласишка планинска редица и дол. на р. Струма - част 1


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Осоговско - Беласишка планинска редица и долината на р. Струма - част 1" по география за 10 клас ще проверите знанията си за географското положение и подялбата на областта. Ще отговаряте на въпроси за планините, включени в Осоговско - Беласишката планинска редица и техните най-високи върхове. Ще обозначавате котловините по течението на р. Струма и планините в областта на карта. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. В коя геоморфоложка област е Осоговско - Беласишката планинска редица и долината на р. Струма?
5т. 2. С коя цифра е обозначена на картосхемата Осоговско - Беласишката планинска редица с долината на р. Струма?
5т. 3. Кой е най-високият връх в Осоговско - Беласишката планинска верига?
5т. 4. Кой е най-дългият пролом по средното течение на р. Струма?
5т. 5. Напишете името на най-младия в геоложко отношение вулкан у нас, намиращ се в Санданско - Петричката котловина!
6т. 6. Кое от изброените НЕ е име на подобласт в Осоговско - Беласишката планинска редица?
6т. 7. Свържете имената на планините с имената на най-високите им върхове.
6т. 8. За коя планина в Осогово-Беласишка планинска редица  се отнася следното:
  • Простира се в посока запад - изток, като на север граничи с долината на р. Струмешница. В нея е вр. Тумба, на който се срещат три държавни граници.
6т. 9. Вярно ли е, че река Струма е по-млада от планините от Осоговско - Беласишката планинска редица?
6т. 10. Кои котловини по долината на р.Струма свързва Кресненският пролом?
6т. 11. В Осоговско - Беласишката планинска редица от север на юг се редуват планините:
6т. 12. Какво е имало в дъната на котловините в oблата на  Осогово-Беласишка планинска редица  по времето на плиоцена?
11т. 13. На картата с цифри са обозначени планини от Осоговско - Беласишката планинска редица. Свържете цифрите с имената на планините.
11т. 14. Свържете изреченията, така че да се образуват верни твърдения.
11т. 15. На картата с цифри са обозначени котловини, разположени по средното течение на р. Струма. Свържете цифрите с имената на котловините.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!