new-logo

Тест: Рило - Родопска област. Осоговско - Беласишка планинска редица и долината на р. Струма

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Част от коя природна област е Осоговско-Беласишката планинска редица и долината на р. Струма?
2
В кой от изброените резервати, в подобластта на Осоговско-Беласишката планинска редица, се опазва реликтна кестенова гора?
3
Най-високият връх в Осоговско-Беласишката планинска редица е:
4
В коя климатична област попадат земите разположени на юг от Кресненския пролом?
5
Вярно ли е твърдението?
  • Реките Джерман, Рилска, Градевска и Влахина са десни притоци на р. Струма.
6
Кое от изброените твърдения НЕ е вярно?
7
В Осоговско-Беласишката планинска редица и по долината на р. Струма се добиват различни полезни изкопаеми. Свържи видовете полезни изкопаеми с техните находища.
8
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • ключови думи: Егейско, Благоевградска, Осогово, Санданско-Петричката, пето, Витоша, Черно, шесто;
9
Кой от изброените изводи НЕ е направен въз основа на климатограмата?
10
Кои от изброените твърдения са верни?
  • 1. Реките в подобластта на Осоговско-Беласишката планинска редица и долината на река Струма имат дъждовно-снежно подхранване.
  • 2. Минимумът на речния отток е през есента.
  • 3. По склоновете на планините има запаси от грунтови води.
  • 4. Множеството минерални извори в подобластта бликат по разломите.
  • 5. Дължината на р. Струма на българска територия е около 290 км.
11
Подреди правилно, така че изречението да е вярно.
  • В Осоговско-Беласишката планинска редица от север на юг се редуват планините:
12
Кои твърдения, отбелязани в текста с цифри са ГРЕШНИ.
  • Климатичните области, които са представени в подобластта на Осоговско-Беласишката планинска редица и долината на р. Струма са три (1). Най-топлото място у нас се намира на север (2) от Кресненския пролом. Средните януарски температури в континентално-средиземноморската климатична област са положителни (3), а средните юлски - около 27°C (4). Годишното количество на валежите в същата област е по-високо (5) от средното за страната, а максимумът им е есенно-зимен (6). В планинската подобласт количеството на валежите е по-голямо (7), отколкото в Санданско-Петричката котловина.
13
Кои подобласти в Рило-Родопската природна област са обозначени с цифри на картосхемата?
14
Свържи резерватите с техните местоположения.
15
На картосхемата с цифри са обозначени котловини, разположени по средното течение на р. Струма.
  • Свържи цифрите с имената на котловините.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 10. клас ще провериш знанията си за географското положение, подялбата и особеностите на природната среда на Осоговско-Беласишката планинска редица. Ще отговаряш на въпроси за планините, включени в Осоговско-Беласишката планинска редица и техните най-високи върхове. Ще имаш възможността да обозначиш котловините по течението на р. Струма и планините в областта на карта. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се