Упражнение: Закон на Архимед


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Закон на Архимед“ по физика за 8 клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Какво гласи законът на Архимед? Кое е условието за плаване на телата? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Механика на течности и газове“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. На фигурата е показано тяло, потопено в течност. Действат му две сили: 1 - насочена нагоре и 2 - насочена надолу.
  • Подредете правилно частите от изречението, за да получите вярно твърдение.
5т. 2. Когато едно тяло е изцяло потопено в течност, обема на изместената течност е равен на обема на тялото.
5т. 3. Съгласно със закона на Архимед изтласкващата сила Fa е равна на:
5т. 4. В сила ли е законът на Архимед за тела, потопени в газ?
5т. 5. Тяло е потопено в течност. Действат му две сили: сила на тежестта G и изтласкваща сила Fa.  Какво е условието тялото да плава, т.е. нито да потъва, нито да се издига нагоре?
6т. 6. На фигурата са дадени две топчета, различно потопени във водата. Определете кое топче е желязно и кое е дървено? 
6т. 7. При преход на кораб от река в море, потопената част на кораба се увеличава.
  • Указание: Плътността на речната вода е по-малка от плътността на морската вода. Плътността е правопропорционална на изтласкващата сила.
6т. 8. За да потъне една подводница, тя трябва да има:
6т. 9. На повърхността на морето плава лодка, чиято обща маса заедно с товара е m = 1 025 kg. Колко е обемът V на изместената от лодката вода? Плътността на морската вода е  \rho =1\, 030\, \frackgm^3 .
6т. 10. Тяло с обем V = 0,000005 m^3 е потопено изцяло в течност с плътност  \rho =800\, \frackgm^3 . Колко е изтласкващата сила Fa , която действа на тялото? Приемете земното ускорение за 10 \fracms^2 .
  • Запишете на празното място отговора с число, закръглено до втория знак след запетаята.
6т. 11. Пускаме в съд с вода тяло, което плава. Какво ще стане, ако долеем вода в съда?
6т. 12. Тяло с тегло 8 N плава във вода. Теглото на изместената течност е 6 N. На колко е равна Архимедовата (изтласкващата) сила?
  • Указание: Помислете какво гласи законът на Архимед.
11т. 13. Колко е плътността \rho 1 на тяло, потопено в течност с плътност \rho 2 , на което действа изтласкваща сила, равна на 1/6 от силата на тежестта му, т.е. Fa=\frac16.G?
  • Указание: Заместете в горния израз Fa с формулата за Архимедова сила, а G с формулата  G=m.g=\rho 1.V.g.
11т. 14. Колко е масата на златото в короната на цар Хиерон, ако на потопената изцяло във вода корона действа изтласкваща сила Fa=1,75\, N, а плътностите на водата и златото съответно са  \rho v=1\, 000\, \frackgm^3  и  \rho z=19\, 300\, \frackgm^3 ? Приемете земното ускорение за 10 \fracms^2.
  • Указание: От формулата за изтласкваща сила намерете обема и след това го заместете във формулата  mz=\rho z.Vz .
11т. 15. Айсберг плава в океана. Плътността на леда е  \rho l=920\, \frackgm^3 , а на солената вода е \rho v=1\, 030\, \frackgm^3 . Колко процента от обема на айсберга се намира под водата? Указание: В условието за плаване G=Fa заместете двете сили от формулите G=\rho l.Vl.g  и  Fa=\rho v.V.g . След това намерете отношението между обемите на потопената част на айсберга и на целия айсберг \fracVVl . Полученото число умножете по 100, за да получите отговора в проценти.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Родител

15:41 - 20.02.2017

6,00
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
+1