logo

Тест: Закон на Архимед

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
На всяко тяло, потопено в течност или газ, действат две сили:
  • насочената надолу сила на тежестта G и
  • насочената нагоре изтласкваща (Архимедова) сила FA.
2
Когато едно тяло е изцяло потопено в течност, обемът на изместената течност е равен на обема на тялото.
3
Съгласно закона на Архимед изтласкващата сила FA е равна на:
4
В сила ли е законът на Архимед за тела, потопени в газ?
5
Тяло е потопено в течност. Действат му две сили: сила на тежестта G и изтласкваща сила FA. Какво е условието тялото да плава, т.е. нито да потъва, нито да се издига нагоре?
6
На фигурата са дадени две топчета, различно потопени във водата. Определи кое топче е желязно и кое е дървено.
7
При преход на кораб от река в море, потопената част на кораба се увеличава.
  • Указание: Плътността на речната вода е по-малка от плътността на морската вода.
8
За да потъне една подводница, тя трябва да има:
9
На повърхността на морето плава лодка, чиято обща маса, заедно с товара, е m = 1 025 kg. Колко е обемът V на изместената от лодката вода? Плътността на морската вода е  \rho =1\, 030\, \frackgm^3 .
10
Тяло с обем V = 0,000005 m^3 е потопено изцяло в течност с плътност \rho = 800 \frackgm^3  . Колко е изтласкващата сила FA, която действа на тялото? Приеми земното ускорение за 10\fracms^2 .
11
Пускаме в съд с вода тяло, което плава. Какво ще стане, ако долеем вода в съда?
12
Тяло с тегло 8 N плава във вода. Теглото на изместената течност е 6 N. На колко е равна Архимедовата (изтласкващата) сила?
13
Две тела са с еднакъв обем и плават в съд с вода, като първото е потопено изцяло във водата, а половината от обема на второто е над водната повърхност. Кое от равенствата изразява вярно връзката между масите на телата?
14
Определи изтласкващата сила, която действа на човек с обем 65 dm^3, когато се намира във вода и във въздух. Плътностите на водата и въздуха са съответно \rho 1 = 10^3 \frackgm ^3 и \rho 2 = 1,3 \frackgm^3. Стойността на земното ускорение  е g = 9,8 \fracms^2. Изтласкващата сила във водата запиши с цяло число, а във въздуха - с точност до четвъртия знак след десетичната запетая. Указание: 1 dm^3 = 10^-3 m^3
15
Теглото на тяло се измерва със силомер, като тялото се потапя в различни среди. Като използваш данните за плътността на различни течности, определи кой опит в коя среда е направен.

Описание на теста

С помощта на този тест по физика за 8. клас ще провериш и доразвиеш познанията си за изтласкващата сила, открита и изследвана от Архимед. Ще затвърдиш уменията да решаваш по-прости и по-сложни задачи по физика, които в теста са свързани със закона на Архимед и с условието за плаване на телата. Така, стъпка по стъпка, ти овладяваш общите свойства и закономерностите при течностите и газовете и си гарантираш отличните оценки по темата "Механика на течности и газове". Желаем ти успешна и ползотворна работа върху теста.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се