new-logo

Тест: Закон на Архимед

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
На фигурата е показано тяло, потопено в течност. Действат му две сили: 1 - насочена нагоре и 2 - насочена надолу.
  • Подредете правилно частите от изречението, за да получите вярно твърдение.
2
Когато едно тяло е изцяло потопено в течност, обема на изместената течност е равен на обема на тялото.
3
Съгласно със закона на Архимед изтласкващата сила Fa е равна на:
4
В сила ли е законът на Архимед за тела, потопени в газ?
5
Тяло е потопено в течност. Действат му две сили: сила на тежестта G и изтласкваща сила Fa.  Какво е условието тялото да плава, т.е. нито да потъва, нито да се издига нагоре?
6
На фигурата са дадени две топчета, различно потопени във водата. Определете кое топче е желязно и кое е дървено? 
7
При преход на кораб от река в море, потопената част на кораба се увеличава.
  • Указание: Плътността на речната вода е по-малка от плътността на морската вода. Плътността е правопропорционална на изтласкващата сила.
8
За да потъне една подводница, тя трябва да има:
9
На повърхността на морето плава лодка, чиято обща маса заедно с товара е m = 1 025 kg. Колко е обемът V на изместената от лодката вода? Плътността на морската вода е  \rho =1\, 030\, \frackgm^3 .
10
Тяло с обем V = 0,000005 m^3 е потопено изцяло в течност с плътност  \rho =800\, \frackgm^3 . Колко е изтласкващата сила Fa , която действа на тялото? Приемете земното ускорение за 10 \fracms^2 .
  • Запишете на празното място отговора с число, закръглено до втория знак след запетаята.
11
Пускаме в съд с вода тяло, което плава. Какво ще стане, ако долеем вода в съда?
12
Тяло с тегло 8 N плава във вода. Теглото на изместената течност е 6 N. На колко е равна Архимедовата (изтласкващата) сила?
  • Указание: Помислете какво гласи законът на Архимед.
13
Колко е плътността \rho 1 на тяло, потопено в течност с плътност \rho 2 , на което действа изтласкваща сила, равна на 1/6 от силата на тежестта му, т.е. Fa=\frac16.G?
  • Указание: Заместете в горния израз Fa с формулата за Архимедова сила, а G с формулата  G=m.g=\rho 1.V.g.
14
Колко е масата на златото в короната на цар Хиерон, ако на потопената изцяло във вода корона действа изтласкваща сила Fa=1,75\, N, а плътностите на водата и златото съответно са  \rho v=1\, 000\, \frackgm^3  и  \rho z=19\, 300\, \frackgm^3 ? Приемете земното ускорение за 10 \fracms^2.
  • Указание: От формулата за изтласкваща сила намерете обема и след това го заместете във формулата  mz=\rho z.Vz .
15
Айсберг плава в океана. Плътността на леда е  \rho l=920\, \frackgm^3 , а на солената вода е \rho v=1\, 030\, \frackgm^3 . Колко процента от обема на айсберга се намира под водата? Указание: В условието за плаване G=Fa заместете двете сили от формулите G=\rho l.Vl.g  и  Fa=\rho v.V.g . След това намерете отношението между обемите на потопената част на айсберга и на целия айсберг \fracVVl . Полученото число умножете по 100, за да получите отговора в проценти.

Описание на теста

Онлайн тестът „Закон на Архимед“ по физика за 8 клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Какво гласи законът на Архимед? Кое е условието за плаване на телата? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Механика на течности и газове“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (1)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се