logo

Тест: Frequency adverbs in Present Simple. Наречия за честота в Сегашно просто

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Свържете наречията за честота със значенията им.
2
При отрицателните изречения в Present Simple пишем наречията за честота между спомагателния глагол (don't или doesn't) и глагола.
 • Какъв е словоредът на отрицателното изречение? Подредете правилно.
3
В изреченията с глагол СЪМ пишем наречието за честота след него.
 • Пример: David is always hungry.
4
Свържете изразите със значенията им.
5
Обикновено пишем изразите “every day”, “every weekend”, “once a week”, “twice a month”, “three times a year” в края на изречението.
6
Put the sentence into the correct order.
 • Подредете изречението.
7
Put the words into the correct order to complete the sentence.
 • Подредете думите, за да допълните правилно изречението.
 • Jane _______________________ .
8
Put the words into the correct order to complete the sentence.
 • Подредете думите, за да допълните правилно изречението.
 • The ___________ in August.
9
Put the words into the correct order to complete the sentence.
 • Подредете думите, за да допълните правилно изречението.
 • He usually exercises, but ____________ .
10
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • Rachel and Claire __________ visit museums in spring.
11
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • Harry takes the dog for a walk _____________.
12
Put the letters into the correct order to write the words.
 • Подредете буквите и напишете правилно думите.
13
Match the sentences to the pictures.
 • Свържете изреченията с картинките.
14
Свържете правилно.
15
  Допишете изреченията.
 • Включете думите в скобите.

Описание на теста

С този онлайн тест по английски език за 5. клас върху наречия за честота в Сегашно просто (frequency adverbs in Present Simple) ще упражниш словореда (word order) на различни видове изречения (sentences) с always (винаги), usually (обикновено), often (често), sometimes (понякога) и never (никога). Ще покажеш, че можеш да се справяш блестящо и с маркерите за време (time markers) - изрази като every day (всеки ден), once a week (веднъж седмично), twice a year (два пъти годишно), three times a month (три пъти месечно). Докажи, че с Уча.се ученето е бързо, лесно и интересно! :)

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се