Упражнение: Плаване на телата


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Плаване на телата“ по физика за 8 клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Защо плават телата? Каква е посоката на изтласкващата сила? От какво зависи Архимедовата сила? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Механика на течности и газове“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. На потопените в течност тела действа изтласкваща сила, която е насочена:
5т. 2. Попълнете празното място в текста, като използвате една от посочените думи.
  • малко, голямо
5т. 3. С коя от формулите може да се пресметне изтласкващата сила?
5т. 4. Коя величина НЕ участва във формулата за изтласкваща сила?
5т. 5. Вярно ли е, че ученият, който е открил на какво е равна изтласкващата сила е Архимед?
6т. 6. Силомер 1 показва 19,6 N, а силомер 2 - 9,8 N. Каква изтласкваща сила действа на тялото?
6т. 7. Масата на едно парче желязо е равна на масата на една тухла, a обемите им са различни.
  • Ако ги потопим във вода, ще им действа ли една и съща изтласкваща сила?
6т. 8. Подредете правилно частите от изречението, за да получите вярно твърдение.
6т. 9. Колко е изтласкващата сила, която действа на тяло с обем 0,0001 m^{3}, ако е потопено в спирт? Плътността на спирта е 790 \frac{kg}{m^{3}} .
6т. 10. На тяло, потопено във вода действа изтласкваща сила F_{a}=100\, N. Какъв е обемът V на тялото? Плътността на водата е  \rho =1\, 000\frac{kg}{m^{3}} , а земното ускорение е g=10\, \frac{m}{s^{2}}.
6т. 11. В каква вода е по-лесно да се плува - в речна или в морска?
  • Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените думи: речна, морска, малка, голяма
6т. 12. Три еднакви метални топчета (направени от еднакъв материал и с еднакъв обем) са завързани на нишки и потопени на различна дълбочина в съд с вода. Еднакви ли са изтласкващите сили, действащи на топчетата?
  • Указание: Съгласно закона на Архимед изтласкващата сила е правопропорционална на плътността на течността и на обема на потопеното тяло.
11т. 13. Самолет лети на височина 10 000 m, където атмосферното налягане е около p_{1}=30\, 000\, Pa. Налягането на въздуха вътре в самолета е p_{2}=100\, 000\, Pa. Колко е резултантната (равнодействащата) сила F на натиск на въздуха върху един от прозорците на самолета, чиято площ е S = 0,06 m^{2}?
  • Указание: Чрез налягането и площта намерете силата на натиск F_{1} на атмосферата върху самолета и силата на натиск F_{2} на въздуха вътре в самолета. След това пресметнете резултантната сила F по правилото за намиране на равнодействаща сила на две сили, дейтващи в противоположна посока.
11т. 14. Стоманено въже издържа натоварване 40 000 N. Може ли това въже да удържи под вода бетонен блок с обем V_{b}=5\, m^{3} и плътност  \rho _{b}=2\, 400\, \frac{kg}{m^{3}} ? Плътността на водата е 1 000 \rho _{v}=1\, 000\, \frac{kg}{m^{3}}.  Приемете земното ускорение за 10 \frac{m}{s^{2}} .
  • Указание: Силата, с която въжето държи бетонния блок е F=G-F_{a} , където G=m.g=\rho _{b}.V_{b}.g , а F_{a}=\rho _{v}.V_{b}.g.
  • Попълнете на първото празно място числен отговор с цяло число, а на второто запишете една от посочените думи: може, не може
11т. 15. Дървено кубче с ръб a = 0,08 m плава в нефт, така че 1/4 от него е над нефта. Колко е големината на изтласкващата сила, която действа на кубчето? Плътността на нефта е 800 \frac{kg}{m^{3}} . Приемете земното ускорение за 10 \frac{m}{s^{2}} .
  • Указание: Първо намерете обема на кубчето по формулата V_{k}=a^{3}. След това определете колко е обема на потопената част и чрез него ще определите архимедовата сила.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!