logo

Тест: Плаване на телата

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
На потопените в течност тела действа изтласкваща сила, която е насочена:
2
Попълнете празното място в текста, като използвате една от посочените думи.
  • малко, голямо
3
С коя от формулите може да се пресметне изтласкващата сила?
4
Коя величина НЕ участва във формулата за изтласкваща сила?
5
Вярно ли е, че ученият, който е открил на какво е равна изтласкващата сила е Архимед?
6
Силомер 1 показва 19,6 N, а силомер 2 - 9,8 N. Каква изтласкваща сила действа на тялото?
7
Масата на едно парче желязо е равна на масата на една тухла, a обемите им са различни.
  • Ако ги потопим във вода, ще им действа ли една и съща изтласкваща сила?
8
Подредете правилно частите от изречението, за да получите вярно твърдение.
9
Колко е изтласкващата сила, която действа на тяло с обем 0,0001 m^3, ако е потопено в спирт? Плътността на спирта е 790 \frackgm^3 .
10
На тяло, потопено във вода действа изтласкваща сила Fa=100\, N. Какъв е обемът V на тялото? Плътността на водата е  \rho =1\, 000\frackgm^3 , а земното ускорение е g=10\, \fracms^2.
11
В каква вода е по-лесно да се плува - в речна или в морска?
  • Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените думи: речна, морска, малка, голяма
12
Три еднакви метални топчета (направени от еднакъв материал и с еднакъв обем) са завързани на нишки и потопени на различна дълбочина в съд с вода. Еднакви ли са изтласкващите сили, действащи на топчетата?
  • Указание: Съгласно закона на Архимед изтласкващата сила е правопропорционална на плътността на течността и на обема на потопеното тяло.
13
Самолет лети на височина 10 000 m, където атмосферното налягане е около p1=30\, 000\, Pa. Налягането на въздуха вътре в самолета е p2=100\, 000\, Pa. Колко е резултантната (равнодействащата) сила F на натиск на въздуха върху един от прозорците на самолета, чиято площ е S = 0,06 m^2?
  • Указание: Чрез налягането и площта намерете силата на натиск F1 на атмосферата върху самолета и силата на натиск F2 на въздуха вътре в самолета. След това пресметнете резултантната сила F по правилото за намиране на равнодействаща сила на две сили, дейтващи в противоположна посока.
14
Стоманено въже издържа натоварване 40 000 N. Може ли това въже да удържи под вода бетонен блок с обем Vb=5\, m^3 и плътност  \rho b=2\, 400\, \frackgm^3 ? Плътността на водата е \rho v=1\, 000\, \frackgm^3.  Приемете земното ускорение за 10 \fracms^2 .
  • Указание: Силата, с която въжето държи бетонния блок е F=G-Fa , където G=m.g=\rho b.Vb.g , а Fa=\rho v.Vb.g.
  • Попълнете на първото празно място числен отговор с цяло число, а на второто запишете една от посочените думи: може, не може
15
Дървено кубче с ръб a = 0,08 m плава в нефт, така че 1/4 от него е над нефта. Колко е големината на изтласкващата сила, която действа на кубчето? Плътността на нефта е 800 \frackgm^3 . Приемете земното ускорение за 10 \fracms^2 .
  • Указание: Първо намерете обема на кубчето по формулата Vk=a^3. След това определете колко е обема на потопената част и чрез него ще определите архимедовата сила.

Описание на теста

Онлайн тестът „Плаване на телата“ по физика за 8 клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Защо плават телата? Каква е посоката на изтласкващата сила? От какво зависи Архимедовата сила? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Механика на течности и газове“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се