Упражнение: Манометри и барометри


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Манометри и барометри“ по физика за 8 клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Как се изменят нивата на течността в U – видната тръба на манометъра? С какво измерваме атмосферно налягане? Как се измерва налягане с тръбата на Торичели? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Механика на течности и газове“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. С кои уреди се измерва налягане на газове и атмосферно налягане?
 • Попълнете празните места в текста, като използвате посочените думи: барометър, манометър.
5т. 2. На фигурата е показан отворен манометър с течност. За да определим налягането на газа в съда, трябва течността да има еднакви нива в U-видната стъклена тръба.
5т. 3. Първият успешен опит за измерване на атмосферното налягане е направил:
5т. 4. По коя формула може да се определи налягането на газа в отворения манометър с течност?
5т. 5. Нормалното атмосферно налягане, измерено на морското равнище, е равно на налягането на:
6т. 6. Защо атмосферното налягане НЕ може да се пресмята, както се пресмята хидростатичното налягане?
 • Указание: Това означава, че формулата ще има вида  patm=\rho .g.h  , където ρ трябва да е плътността на въздуха.
6т. 7. В двата съда на фигурата има живак. Кой от тях е на по- голяма надморска височина?
 • Запишете на празното място отговора с число.
6т. 8. Отвореният манометър е напълнен с вода с плътност \rho =1\, 000\frackgm^3 . С колко паскала налягането на газа е по-голямо от атмосферното налягане? Приемете земното ускорение за 10 \fracms^2 .
 • Указание: Превърнете сантиметрите в метри.
6т. 9. Определете атмосферното налягане, ако височината на живачния стълб в тръбата на Торичели е h = 72 cm. Плътността на живака е \rho =13\, 600\frackgm^3 . Приемете земното ускорение за 10 \fracms^2 .
 • Указание: Превърнете сантиметрите в метри.
6т. 10. Две барометрични тръби (на Торичели) с различен диаметър са напълнени до едно и също ниво с живак.
 • Ще има ли разлика във височините на живачните стълбове в двете тръби при постоянно атмосферно налягане?
6т. 11. Защо в барометрите се използва живак, а не се използва вода?
6т. 12. Графиката показва как се изменя атмосферното налягане с височината. Приблизително колко пъти атмосферното налягане в гр. Доспат (надморска височина \approx 1 000 m) е по-голямо от налягането на връх Еверест (надморска височина \approx 9 000 m)?
 • Указание: От графиката определете колко е налягането за всяка от двете надморски височини.
11т. 13. От две еднакви U - видни тръби са направени отворени манометри. В едната тръба е налята вода, а в другата - същият обем живак.
 • Подредете правилно частите от изречението, за да получите вярно твърдение.
11т. 14. С колко дълга тръба трябва да разполагаме, ако искаме да направим опита на Торичели не с живак, а с вода? Земното ускорение е 10\, \fracms^2.
 • с живак: \rho 1=13\, 600\frackgm^3,\, h1=0,76\, m
 • с вода: \rho 2=1\, 000\frackgm^3,\, h2=?
 • Указание: Двете налягания трябва да са равни (p1=p2).
11т. 15. При венозна инжекция, за да навлезе лекарственият разтвор в кръвта, неговото налягане трябва да е по-голямо от налягането на кръвта.
 • На картинката е показано кръвопреливане. При какви стойности на височината h ще се изпълнява това условие, ако налягането на кръвта във вената е с 3 000 Ра по-голямо от външното атмосферно налягане? Плътността на разтвора е 1 000 \frackgm^3 . Приемете земното ускорение за 10 \fracms^2 . 

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!