new-logo

Тест: Манометри и барометри

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
С кои уреди се измерва налягане на газове и атмосферно налягане?
 • Попълнете празните места в текста, като използвате посочените думи: барометър, манометър.
2
На фигурата е показан отворен манометър с течност. За да определим налягането на газа в съда, трябва течността да има еднакви нива в U-видната стъклена тръба.
3
Първият успешен опит за измерване на атмосферното налягане е направил:
4
По коя формула може да се определи налягането на газа в отворения манометър с течност?
5
Нормалното атмосферно налягане, измерено на морското равнище, е равно на налягането на:
6
Защо атмосферното налягане НЕ може да се пресмята, както се пресмята хидростатичното налягане?
 • Указание: Това означава, че формулата ще има вида  patm=\rho .g.h  , където ρ трябва да е плътността на въздуха.
7
В двата съда на фигурата има живак. Кой от тях е на по- голяма надморска височина?
 • Запишете на празното място отговора с число.
8
Отвореният манометър е напълнен с вода с плътност \rho =1\, 000\frackgm^3 . С колко паскала налягането на газа е по-голямо от атмосферното налягане? Приемете земното ускорение за 10 \fracms^2 .
 • Указание: Превърнете сантиметрите в метри.
9
Определете атмосферното налягане, ако височината на живачния стълб в тръбата на Торичели е h = 72 cm. Плътността на живака е \rho =13\, 600\frackgm^3 . Приемете земното ускорение за 10 \fracms^2 .
 • Указание: Превърнете сантиметрите в метри.
10
Две барометрични тръби (на Торичели) с различен диаметър са напълнени до едно и също ниво с живак.
 • Ще има ли разлика във височините на живачните стълбове в двете тръби при постоянно атмосферно налягане?
11
Защо в барометрите се използва живак, а не се използва вода?
12
Графиката показва как се изменя атмосферното налягане с височината. Приблизително колко пъти атмосферното налягане в гр. Доспат (надморска височина \approx 1 000 m) е по-голямо от налягането на връх Еверест (надморска височина \approx 9 000 m)?
 • Указание: От графиката определете колко е налягането за всяка от двете надморски височини.
13
От две еднакви U - видни тръби са направени отворени манометри. В едната тръба е налята вода, а в другата - същият обем живак.
 • Подредете правилно частите от изречението, за да получите вярно твърдение.
14
С колко дълга тръба трябва да разполагаме, ако искаме да направим опита на Торичели не с живак, а с вода? Земното ускорение е 10\, \fracms^2.
 • с живак: \rho 1=13\, 600\frackgm^3,\, h1=0,76\, m
 • с вода: \rho 2=1\, 000\frackgm^3,\, h2=?
 • Указание: Двете налягания трябва да са равни (p1=p2).
15
При венозна инжекция, за да навлезе лекарственият разтвор в кръвта, неговото налягане трябва да е по-голямо от налягането на кръвта.
 • На картинката е показано кръвопреливане. При какви стойности на височината h ще се изпълнява това условие, ако налягането на кръвта във вената е с 3 000 Ра по-голямо от външното атмосферно налягане? Плътността на разтвора е 1 000 \frackgm^3 . Приемете земното ускорение за 10 \fracms^2 . 

Описание на теста

Онлайн тестът „Манометри и барометри“ по физика за 8 клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Как се изменят нивата на течността в U – видната тръба на манометъра? С какво измерваме атмосферно налягане? Как се измерва налягане с тръбата на Торичели? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Механика на течности и газове“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (1)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се