logo

Тест: Манометри и барометри

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кой от уредите служи за измерване на налягане?
2
На фигурата е показан отворен манометър с течност. За да определим налягането на газа в съда, трябва течността да има еднакви нива в U-видната стъклена тръба.
3
Първият успешен опит за измерване на атмосферното налягане е направил:
4
По коя формула може да се определи налягането на газа в отворения манометър с течност?
5
Нормалното атмосферно налягане, измерено на морското равнище, е равно на налягането на:
6
Защо формулата за хидростатично налягане p = \rho.g.h НЕ се прилага и при изчисляване на атмосферно налягане?
7
От двата съда, в които има живак, на по-голяма надморска височина се намира съд 1.
8
Отвореният манометър е напълнен с вода с плътност \rho =1\, 000\frackgm^3 . С колко паскала налягането на газа е по-голямо от атмосферното налягане? Приеми земното ускорение за 10 \fracms^2 .
  • Указание: Превърни сантиметрите в метри.
9
Определи атмосферното налягане, ако височината на живачния стълб в тръбата на Торичели е h = 72 cm. Плътността на живака е 13600 \frackgm^3 . Приеми земното ускорение за 10  \fracms^2 .
  • Указание: Превърни сантиметрите в метри.
10
Две барометрични тръби (барометрична тръба се нарича тръбата на Торичели) с различен диаметър са напълнени до едно и също ниво с живак. Живачният стълб в по-широката тръба ще е с по-малка височина от живачния стълб в по-тясната тръба.
11
Защо в барометрите се използва живак, а не се използва вода?
12
Състави вярно твърдение.
13
От две еднакви U - видни тръби са направени отворени манометри. В едната тръба е налята вода, а в другата - същият обем живак.
  • Подреди правилно частите от изречението, за да получиш вярно твърдение.
14
С колко дълга тръба трябва да разполагаме, ако искаме да направим опита на Торичели не с живак, а с вода? Земното ускорение приеми за g = 10 \fracms^2. Отговорът запиши сточност до първия знак след десетичната запетая.
15
При венозна инжекция, за да навлезе лекарственият разтвор в кръвта, неговото налягане трябва да е по-голямо от налягането на кръвта.
  • На картинката е показано кръвопреливане. При какви стойности на височината h ще се изпълнява това условие, ако налягането на кръвта във вената е с 3 000 Ра по-голямо от външното атмосферно налягане? Плътността на разтвора е 1000  \frackgm^3 . Приеми земното ускорение за 10 \fracms^2 .

Описание на теста

Този тест по физика за 8. клас ще ти помогне да обобщиш, провериш и затвърдиш знанията си за уредите, чрез които се измерва налягане. Ще си припомниш каква е разликата между манометър, барометър и анероид; какво и как се измерва с отворения манометър с течност; къде в ежедневието се налага да измерваме налягане. Тестът съдържа разнообразни, различни по сложност задачи. Чрез тях ще си припомниш интересните единици за измерване на налягане и ще тренираш алгоритъма за решаване на физични задачи. Успешното справяне с теста е още една стъпка към високия ти успех по физика. Желаем ти приятни и ползотворни минути с теста.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се