new-logo

Тест: Глицерол и гликол. Химични свойства

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Гликолът и глицеролът са:
2
Гликолът има по-силно изразени киселинни свойства в сравнение с едновалентния етилов алкохол.
3
Посочи реактивът, с който може да се докаже, че гликолът и глицеролът  са многовалентни алкохоли.
4
Киселинните свойства на многовалентните алкохоли са по-силно изразени от същите свойства при едновалентните алкохоли. Извод за това може да се направи от факта:
5
Многовалентните алкохоли участват в:
6
Съпостави верните формули и наименования на съединенията.
7
Нитроглицеринът се употребява при сърдечни проблеми, защото:
8
При взаимодействие на отпадъчни мазнини и NaOH се получава:
9
Като използваш  част от дадените думи и символи, попълни празните места в текста.
  • O-H, С-Н, С-О, киселинните, основните, водородния, кислородния
10
Избери правилните формули на продуктите на реакцията CH2OHCH2OH+2Na--> .
11
Взаимодействието на глицерол с натрий е:
12
Тринитроглицерин C3H5(ONO2)3 се получава в резултат на естерификация на:
13
Допиши уравнението за получаване на тринатриев глицерат.
  •  Използвай латиница и рационална формула на органичния продукт.
14
В четири епруветки се съдържат безцветни разтвори: етанол, гликол, етанова киселина и глицерол. Александър добавя Cu(OH)2  във всяка епруветка, при което в две от тях се получава тъмносин разтвор. Посочи разтворите на кои вещества са реагирали и допиши вида на реакцията.
15
Допиши започнатите уравнения и определи вида на първата реакция.
  • За изписването на формулите използвай латиница и арабски цифри.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 9. клас на тема "Глицерол и гликол. Химични свойства", с чиято помощ ще провериш знанията си за химичните свойства на многовалентните алкохоли. Ще затвърдиш знанията си за това кои свойства са по-силно изразени – киселинните или основните. Ще се научиш да доказваш кога в даден съд алкохолът е многовалентен. Ще провериш знанията и уменията си за процеса естерификация и неговото изразяване. Въпросите в теста ще ти помогнат да се представиш отлично при изпитването в училище. Учи и се забавлявай с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (13)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се