new-logo

Тест: Глицерол и гликол. Химични свойства

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Гликолът и глицеролът са:
2
Гликолът има по-силно изразени киселинни свойства в сравнение с едновалентния етилов алкохол.
3
Посочи реактивът, с който може да се докаже, че гликолът и глицеролът са многовалентни алкохоли със съседни хидроксилни групи.
4
Стабилността на многовалентните алкохоли се определя от това, че:
5
Многовалентните алкохоли участват в:
6
Свържи формулите с верните наименования.
7
Нитроглицеринът се употребява като лекарство при сърдечни проблеми, защото:
8
Посочи верните твърдения.
9
Използвай част от дадените думи и попълни празните места в определението за процеса естерификация.
  • обратимо, необратимо, азотсъдържаща, кислородсъдържаща, етер, естер, тринитроглицерин
10
Посочи продуктите на реакцията, с която се доказват киселинните свойства на гликола: CH2OHCH2OH+2Na--> .
11
Посочи верните твърдения.
12
Нитроглицерин C3H5(ONO2)3 се получава в резултат на естерификация на:
13
Допиши уравнението за получаване на тринатриев глицерат.
  •  Използвай латиница и арабски цифри.
14
В четири епруветки има безцветни разтвори на етанол, гликол, етанова киселина и глицерол. Александър добавя Cu(OH)2 във всяка епруветка. В две от епруветките се получава тъмносин разтвор. Посочи кои са реагиралите вещества като напишеш имената им в последователността, дадена в условието. Използвай кирилица и малки букви.
15
Допиши уравненията и определи вида на първата реакция.
  • За изписването на формулите използвай латиница и арабски цифри.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 9. клас върху химични свойства на глицерол и гликол, с чиято помощ ще провериш знанията си за химичните свойства на многовалентните алкохоли. Ще затвърдиш знанията си за това кои свойства са по-силно изразени – киселинните или основните. Ще се научиш да доказваш кога в даден съд алкохолът е многовалентен. Ще провериш знанията и уменията си за процеса естерификация и неговото изразяване. Въпросите в теста ще ти помогнат да се представиш отлично при изпитването в училище. Учи и се забавлявай с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (13)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се