Упражнение: Тракийско-Странджанска област. Част 2


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Тракийско - Странджанска област - част 2" по география за 10 клас ще проверите знанията си за климата, водите и почвите в областта. Ще отговаряте на въпроси за климатичните области и техните особености, за най-горещото място в България, за важните реки, протичащи през областта и техния режим, за почвите и тяхното стопанско значение. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. В коя климатична област попада по-голямата част от Тракийско - Странджанската област? 
5т. 2. Къде в Тракийско-Странджанска област е измерена най-високата температура в България?
5т. 3. Кои са най-големите реки, протичащи през Тракийско - Странджанската област?
5т. 4. В Тракийско - Странджанската област се среща почвен тип, който е единствен за България. Кои са тези почви?
5т. 5. Вярно ли е, че реките, протичащи през Тракийско - Странджанската област, се вливат само в Егейско море?
6т. 6. Планините Странджа и Сакар, попадат в:
6т. 7. В коя група реките, протичащи през Тракийско - Странджанската област се вливат самостоятелно в Черно море? 
6т. 8. От коя планина водят началото си десните притоци на р. Марица?
  • Запишете името на планината.
6т. 9. За кой тип климат, характерен за Тракийско - Странджанската област се отнася климатограмата? 
6т. 10. Климатът в Тракийско - Странджанската област НЕ е подходящ за отглеждането на:
6т. 11. За кой почвен тип в Тракийско - Странджанската област се отнася следното:
  • Заемат значителни площи в Горнотракийската низина и  Среднотунджанското поречие. Имат глинест състав, което ги прави трудни за обработка. Подходящи са за отглеждане на зърнени и технически култури.
6т. 12. Попълнете пропуските в текста!
11т. 13. На картата с цифри са обозначени реки, протичащи през Тракийско - Странджанската област. Свържете цифрите с имената на реките.
11т. 14. Свържете двете части на изреченията така, че да се получат вeрни твърдения.
11т. 15. На картата с цифри са обозначени реки, протичащи през Тракийско - Странджанската област и две от езерата.  Свържете цифрите с имената на водните обекти.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!