new-logo

Тест: Тракийско-Странджанска област. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Тракийско-Странджанската област НЕ граничи с:
2
Кои две климатични области са представени на територията на Тракийско-Странджанската област?
3
Кои са най-големите реки, протичащи през Тракийско-Странджанската област?
4
В Тракийско-Странджанската област се среща почвен тип, който е единствен за България. Кои са тези почви?
5
Как се нарича най-старият резерват у нас, създаден в планината Странджа?
6
Кои влаголюбиви дървета се срещат по поречията на реките в Тракийско-Странджанската област?
7
Кой от изброените почвени типове, срещащи се в Тракийско-Странджанската област, е азонален?
8
Какъв вид е най-старото широколистно дърво у нас?
  • ключови думи: бук, дъб, мура, чинар
9
В кой резерват у нас е единственото място, където гнезди колхидският фазан?
10
Климатът в Тракийско-Странджанската област НЕ е подходящ за отглеждането на:
11
За кой почвен тип в Тракийско-Странджанската област се отнася следното:
  • Заемат значителни площи в Горнотракийската низина и Среднотунджанското поречие. Имат глинест състав, което ги прави трудни за обработка. Подходящи са за отглеждане на зърнени и технически култури.
12
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • ключови думи: средиземноморски, северноевропейски, ендемити, реликти
13
Кое от твърденията НЕ се отнася за територията, която виждаш на картата?
14
Кои са почвените типове, обозначени с цифри на картосхемата?
15
Кои са реките в Тракийско-Странджанската област, обозначени с цифри?

Описание на теста

С онлайн теста по география за 10. клас ще провериш знанията си за почвите, растителния и животинския свят в Тракийско-Странджанската област. Ще отговаряш на въпроси за техните особености и стопанско значение. Ще разбереш дали научи коя е най-голямата защитена местност у нас и какво представляват ендемитите и риликтите. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (8)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се