new-logo

Тест: Скачени съдове

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Скачените съдове са:
2
Попълнете празното място в изречението, като използвате една от посочените думи.
  • еднакви, различни
3
При наливане на течност в скачени съдове, тя се стреми да изравни налягането във всички съдове.
4
Условието за равновесие на еднородни течности в скачени съдове с произволна форма и сечение е:
5
Кое е условието за равновесие на разнородни течности в скачени съдове?
6
Кой от изброените съдове не действа на принципа на скачените съдове?
7
В кой от двата съда може да се налее повече вода?
8
Коя картинка показва вярно нивото на водата в съдовете?
9
Скачените съдове от фигурата са запълнени с вода. Сравнете налягането в точките 1, 2 и 3 .
10
Едното коляно на U - видната тръба е запълнено с олио (920 \frackgm^3 ), а другото - с вода (1 000 \frackgm^3 ) . Следователно олиото е в лявото коляно на тръбата.
11
На рисунката е показана част от земната повърхност. Кои сгради са във влажни зони?  
12
Ако в дясната тръба на скачен съд има течност с плътност  \rho 1=0,9\, \fracgcm^3 , то плътността \rho 2 на течността в лявата тръба е:
13
В U - видна тръба е налят живак, а след това в едното коляно вода (\rho 1=1\, 000\, \frackgm^3), а в другото масло (\rho 2=900\, \frackgm^3). Живакът в двете колена е на една и съща височина.
  • Определете височината h1 на водния стълб, ако височината на маслото е h2=10\, cm. Запишете на празното място отговора с цяло число.
 
14
На кой етаж от 5-етажна сграда струята на водата е най- силна?
15
Две разнородни несмесващи се течности са в равновесие в скачени съдове. Aко h1:h2= 4:5, то  \rho 1:\rho 2= 5:4

Описание на теста

Онлайн тестът „Скачени съдове“ по физика за 8 клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Кои съдове наричаме скачени? Как се разполагат равнищата на несмесващи се течности в скачени съдове? Какви примери за скачени съдове познавате? Тестът  ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовкатата ви по темата „Механика на течности и газове“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се