logo

Тест: Скачени съдове

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Скачените съдове са свързани помежду си така, че течността, налята в един от тях, да може свободно да преминава и в останалите.
2
Хидростатичното налягане не зависи от:
3
При наливане на течност в скачени съдове тя се стреми да изравни налягането във всички съдове.
4
Условието за равновесие на еднородни течности в скачени съдове с произволна форма и сечение е:
5
Кое е условието за равновесие на разнородни течности в скачени съдове?
6
Кой от изброените съдове НЕ действа на принципа на скачените съдове?
7
В съд 2 може да се налее повече течност, отколкото в съд 1.  
8
Коя картинка показва вярно нивото на водата в съдовете?
9
Скачените съдове от фигурата са запълнени с вода. Сравни налягането в точките 1, 2 и 3 .
10
Едното коляно на U - видната тръба - е запълнено с олио (920 \frackgm^3 ), а другото - с вода (1 000 \frackgm^3 ). Следователно олиото е в лявото коляно на тръбата.
11
На рисунката е показана част от земната повърхност. Кои сгради са застрашени от влага?  
12
Ако в дясната тръба на скачен съд има течност с плътност  \rho 1=0,9\, \fracgcm^3 , то плътността \rho 2 на течността в лявата тръба е:
13
В U - видна тръба е налят живак, а след това в едното коляно вода (\rho 1=1\, 000\, \frackgm^3), а в другото масло (\rho 2=900\, \frackgm^3). Живакът в двете колена е на една и съща височина.
  • Определи височината h1 на водния стълб, ако височината на маслото е h2=10\, cm. Запиши на празното място отговора с цяло число.
14
Кой от съдовете на картинката ще се напълни пръв? Отговора запиши с цифра.
15
Две разнородни несмесващи се течности са в равновесие в скачени съдове. Aко отношението на техните плътности \rho 1 : \rho 2 е 4 : 5, какво ще бъде отношението на височините h1 : h2? Отговора запиши с цифри.

Описание на теста

Чрез този тест по физика за 8. клас ще провериш и затвърдиш знанията си за скачените съдове. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Кои съдове наричаме скачени? Как се разполагат равнищата на смесващи или на несмесващи се течности в скачени съдове? Какви примери за скачени съдове виждаш ежедневно около себе си? Тестът ще ти помогне да придобиеш сигурност при подготовкатата си по темата „Механика на течности и газове“. Така ще си гарантираш отлични оценки в училище! Желаем ти приятни и ползотворни минути с теста.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се