Упражнение: Тракийско-Странджанска област. Част 1


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Тракийско - Странджанска област - част 1" по география за 10 клас ще проверите знанията си за географското положение, геоложкото развитие на областта и находищата й на полезни изкопаеми. Ще разпознавате географски обекти по описание и на географска карта. Ще отговаряте на въпроси за най-важните особености на релефа и полезните изкопаеми. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Какъв е преобладаващият релеф на Тракийско-Странджанска област?
5т. 2. С коя цифра е отбелязана Тракийско - Странджанската област на картата?
5т. 3. Най-високият връх в Тракийско-Странджанска област.е:
5т. 4. Къде се намира най-голямото находище на лигнитни въглища в България?
5т. 5. От коя морфоструктура е част Тракийско - Странджанската област?
6т. 6. Как се нарича формата, която е обозначена с цифра 1 на схемата? 
6т. 7. Кои полета се намират по средното течение на р. Тунджа?
6т. 8. За коя форма на релефа се отнася следното:
  • Има площ от 6000 кв.км. Релефът е низинен, нарушен само от сиенитните хълмове, наречени тепета. Чирпанските възвишения разделят областта на две части.
6т. 9. Кои от изброените са доказателства, че Тракийско - Странджанската област бавно потъва?
6т. 10. В коя двойка "полезно изкопаемо - находище" по отношение на находищата в Тракийско - Странджанската област е допусната грешка?
6т. 11. Попълнете пропуските в текста!
6т. 12. Свържете частите на изреченията така, че да се получи вярно твърдение!
11т. 13. На картата с цифри са отбелязани някои от едрите форми на релефа в Тракийско - Странджанската област. Свържете цифрите с имената на формите.
11т. 14. На картата с цифри са обозначени географски обекти, включващи се в Тракийско - Странджанската област. Свържете цифрите с имената на обектите.
11т. 15. На картата с цифри са обозначени географски обекти, включващи се в Тракийско - Странджанската област. Свържете цифрите с имената на обектите.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!