new-logo

Тест: Хидростатично налягане

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените думи.
  • дъното, стените, както, но не
2
Хидростатичното налягане се получава в резултат на:    
3
През 1648 г. Паскал показал следния опит: В здрава бъчва, пълна с вода и затворена от всички страни, той поставил тънка и дълга тръба. Качил се на балкона на втория етаж на къщата и излял в тръбата кана с вода. Дъгите на бъчвата се раздалечили и водата започнала да изтича.
  • Коя е причината за разпадането на бъчвата?
4
Коя величина се изменя по време на опита на Паскал, който е описан в трети въпрос?  
5
Формулата, изразяваща хидростатичното налягане, е:
6
В три съда с различни по площ дъна е налята вода до различна височина, както е показано на чертежа. Обемът на водата в съд 1 е 10 литра, в съд 2 е 15 литра, а в съд 3 е 5 литра.
  • В кой от трите съда хидростатичното налягане върху дъното е най-голямо? 
7
В кой от посочените на фигурата съдове с вода хидростатичното налягане на дъното е най-малко?
  • Указание: Хидростатичното налягане зависи от височината на течността и нейната плътност.
8
В два еднакви съда има еднакво количество вода и живак. Следователно хидростатичните налягания на водата и на живака са равни.
9
Колко е хидростатичното налягане на дълбочина 0,5 m в резервоар със спирт? Плътността на спирта е 790 \frackgm^3 .
10
Цистерна с височина 2,5 m е пълна с петрол. Хидростатичното налягане на дъното на цистерната е 20 000 Pa. Колко е плътността на петрола?
11
На каква дълбочина се намира батискаф, ако хидростатичното налягане върху стените му е 2 060 000 Ра? Плътността на морската вода е 1 030 \frackgm^3 .
12
Два еднакви предмета са пуснати в съдовете показани на фигурата. Хидростатичното налягане, което се създава на дъното на съдовете:
  • Указание: Помислете как ще се промени височината на течността в двата съда.
13
В цилиндъра, изобразен на фигурата, са налети две несмесващи се течности. Колко е хидростатичното налягане на дъното?
  • Указание: Пресметнете хидростатичното налягане, което упражнява всяка течност. След това съберете двете стойности, за да получите общото хидростатично налягане. Не забравяйте да превърнете сантиметрите в метри!
14
Сравнете хидростатичните налягания на две течности, чиито плътности и височини са в следните отношения:  \frac\rho 1\rho 2= \frac34  и  \frach1h2= \frac23 .
  • Указание: Запишете на какво е равно отношението между хидростатичните налягания \fracp1p2 .
15
Белите дробове на човек функционират нормално, ако изменението на външното (хидростатичното) налягане не надминава 5 % от нормалното атмосферно налягане ( 1.10^5 Ра ). Плътността на морската вода е 1 030  \frackgm^3 , а земното ускорение може да се приеме за 10 \fracms^2 . На каква максимална дълбочина  h може да плува човек, който диша с помощта на шнорхел?
  • Указание: Първо пресметнете стойността на хидростатичното налягане, т.е. колко са 5% от 1.10^5. След това използвайте формулата за хидростатично налягане, за да намерите височината h.

Описание на теста

Онлайн тестът „Хидростатично налягане“ по физика за 8. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. На какво се дължи хидростатичното налягане? От какво зависи то? Можете ли да определяте хидростатичното налягане на течности? Тестът  ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовкатата ви по темата „Механика на течности и газове“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (26)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се