logo

Тест: Хидростатично налягане

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Хидростатично налягане е налягането, създадено от теглото на течност или газ.
2
Хидростатичното налягане се дължи на:
3
През 1648 г. Паскал показал следния опит: В здрава бъчва, пълна с вода и затворена от всички страни, той поставил тънка и дълга тръба. Качил се на балкона на втория етаж на къщата и излял в тръбата кана с вода. Дъгите на бъчвата се раздалечили и водата започнала да изтича. Коя е причината за разпадането на бъчвата?
4
Хидростатичното налягане зависи от:
5
Формулата, изразяваща хидростатичното налягане, е:
6
В три съда с различни по площ дъна е налята вода до различна височина, както е показано на чертежа. Обемът на водата в съд 1 е 10 литра, в съд 2 е 15 литра, а в съд 3 е 5 литра. В кой от трите съда хидростатичното налягане върху дъното е най-голямо?
7
В кой от посочените на фигурата съдове с вода хидростатичното налягане на дъното е най-малко?
8
Ако два еднакви съда са пълни съответно с вода и с живак, то създадените от водата и живака хидростатични налягания са равни.
9
Колко е хидростатичното налягане на дълбочина 0,5 m в резервоар със спирт? Плътността на спирта е 790 \frackgm^3 . (Приеми, че земното ускорение има стойност 10 \fracms^2.)
10
Цистерна с височина 2,5 m е пълна с петрол. Хидростатичното налягане на дъното на цистерната е 20 000 Pa. Колко е плътността на петрола? (Приеми, че земното ускорение е g = 10 \fracms^2.)
11
На каква дълбочина се намира батискаф, ако хидростатичното налягане върху стените му е 2 060 000 Ра? Плътността на морската вода е 1 030 \frackgm^3 . (Приеми, че земното ускорение е g = 10 \fracms^2.)
12
Двата съда, показани на фигурата, са пълни до една и съща височина, с една и съща течност. Пускаме по един от два съвършено еднакви предмета във всеки от съдовете. Какво ще се случи с хидростатичното налягане в двата съда?
13
  • Съдовете, показани на фигурата, са пълни съответно: съд 1 - със спирт, съд 2 - с вода, съд 3 - с бензин, съд 4 - с олио. Като използваш данните за плътността на тези течности, подреди съдовете в низходящ ред на създаденото в тях хидростатично налягане.
  • за бензина: \rho = 720\frackgm^3
  • за спирта: \rho = 780\frackgm^3
  • за водата: \rho = 1000\frackgm^3
  • за олиото: \rho= 900\frackgm^3
14
Хидростатичното налягане в резервоар, пълен с вода, е 15 000 Pa. Колко ще бъде хидростатичното налягане в този резервоар, ако той се напълни с бензин? Отношението на плътността на бензина \rho b към плътността на водата \rho v e \frac\rho b\rho v = 0,74. Отговора запиши само с число, като съобразиш посочената мерна единица.
15
Гмуркач се намира на дълбочина 5 m. Какъв натиск оказва водата върху тъпанчето на ухото на гмуркача? Плътността на водата е \rho = 1000 \frackgm^3, а площта на тъпанчето е S = 1 cm^2. Приеми, че земното ускорение има стойност 10 \fracms^2. Отговора запиши само с число, като съобразиш посочената мерна единица.

Описание на теста

Онлайн тестът, свързан с хидростатичното налягане на течности и газове, по физика за 8. клас, ще ти помогне да провeриш знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. На какво се дължи хидростатичното налягане? От какво зависи то? Как ще определиш хидростатичното налягане на течности? Тестът ще ти помогне да придобиеш сигурност при подготовкатата си и да си гарантираш отлични оценки в училище! Желаем ти приятни и ползотворни минути с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се