Упражнение: Краище - част 1


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Краище - част 1" по география за 10 клас ще проверите знанията си за подобластта на Краищенско - Средногорската област. Ще отговаряте на въпроси за географското й положение и особеностите на релефа и полезните изкопаеми в областта. Ще разпознавате релефни форми, обозначени на географска карта и ще си припомните съдържанието на понятията пролом, меандър, антиклинала и синклинала, използвани в урока. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. С коя цифра е посочено местоположението на Краището на картосхемата? 
5т. 2. Кой е най-високият връх в Краището?
5т. 3. Вярно ли е твърдението, че Краището е сложна мозайка от планини и котловини?
5т. 4. Кои полезни изкопаеми имат най-голямо стопанско значение в Краището?
5т. 5. От коя морфоструктура е част Краището?
6т. 6. Свържете изреченията, така че да се получат верни твърдения за границите на Краището.
6т. 7. Какви форми на релефа се образуват във варовикови скали?
6т. 8. Запишете как още бива наричана Трънската котловина.
6т. 9. Коя от планините НЕ е част от Руйско - Верилската подобласт на Краището?
6т. 10. По течението на коя река, протичаща през Краището, е образуван Земенският пролом?
6т. 11. През кои геоложки ери се формира съвременният релеф на Краището?
6т. 12. В коя подобласт на Краището се намира най-голямата по площ и най-високата котловина в областта - Самоковската?
11т. 13. На картата с цифри са обозначени някои от котловините в Краището. Свържете цифрите с имената на котловините.
11т. 14. На картата с цифри са обозначени някои от планините на Краището. Свържете цифрата с името на планината.
11т. 15. Свържете понятията с тяхната характеристика.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!