new-logo

Тест: Краище - част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
С коя цифра е посочено местоположението на Краището на картосхемата? 
2
Кой е най-високият връх в Краището?
3
Вярно ли е твърдението, че Краището е сложна мозайка от планини и котловини?
4
Кои полезни изкопаеми имат най-голямо стопанско значение в Краището?
5
От коя морфоструктура е част Краището?
6
Свържете изреченията, така че да се получат верни твърдения за границите на Краището.
7
Какви форми на релефа се образуват във варовикови скали?
8
Запишете как още бива наричана Трънската котловина.
9
Коя от планините НЕ е част от Руйско - Верилската подобласт на Краището?
10
По течението на коя река, протичаща през Краището, е образуван Земенският пролом?
11
През кои геоложки ери се формира съвременният релеф на Краището?
12
В коя подобласт на Краището се намира най-голямата по площ и най-високата котловина в областта - Самоковската?
13
На картата с цифри са обозначени някои от котловините в Краището. Свържете цифрите с имената на котловините.
14
На картата с цифри са обозначени някои от планините на Краището. Свържете цифрата с името на планината.
15
Свържете понятията с тяхната характеристика.

Описание на теста

С онлайн теста "Краище - част 1" по география за 10 клас ще проверите знанията си за подобластта на Краищенско - Средногорската област. Ще отговаряте на въпроси за географското й положение и особеностите на релефа и полезните изкопаеми в областта. Ще разпознавате релефни форми, обозначени на географска карта и ще си припомните съдържанието на понятията пролом, меандър, антиклинала и синклинала, използвани в урока. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се