logo

Тест: Етанол. Състав и строеж. Физични свойства. Алкохолен градус

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
С термина "алкохол" в бита се означава:
2
Хидроксилната група е функционална група на:
3
В мазето вкъщи намираш стара бутилка от вино със следния етикет.
  • От надписа на етикета правиш извод, че в 100 mL вино се съдържат:
4
Етанолът има висока температура на кипене в сравнение с въглеводородите със същата молекулна маса.
5
Етанолът:
6
Напиши молекулната формула на етанол.
  • Използвай латиница, главни букви и арабски цифри. Не оставяй интервали между буквите.
7
За етиловия алкохол се отнасят следните физични свойства:
8
Функционалната -ОН група в състава на алкохолите определя:
9
В молекулата на етанола ковалентни силно полярни са връзките:
10
Етанолът и пропанът имат близка молекулна маса, но различна разтворимост във вода: етанолът е неограничено разтворим, а пропанът – практически неразтворим.
  • Този факт се дължи на:
11
  • На схемата с червена пунктирана линия са изразени:
12
Силно полярните връзки C-O и H-O в молекулите на алкохолите определят:
13
Органичното съединение X е безцветнa течност, много добре разтворима във вода. Водният разтвор на Х НЕ променя цвета на лакмуса. Съединението Х има температура на кипене 78^\circC.
  • а) Напиши структурна или молекулна формула на съединението X.
  • б) Към кой клас съединения принадлежи съединението X?
  • Използвай латиница, големи букви и арабски цифри за изписване на формулата. Не оставяй интервали и не поставяй валентни черти.
14
Попълни с подходящите думи и изрази текста.
  • Използвай кирилица и малки букви.
15
Молекулата на ацикличен наситен едновалентен алкохол съдържа три въглеродни атома. Хидроксилната група е свързана с вторичен въглероден атом.
  • Напиши рационалната формула и наименованието на хомолог на даденото съединение, който има в молекулата си с един въглероден атом по-малко.
  • Използвай латиница, големи букви и арабски цифри за формулата. Не оставяй интервали и не поставяй валентни черти.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 9. клас върху състав, строеж и физични свойства на етанола и алкохолен градус, с чиято помощ ще упражниш какво знаеш за етиловия алкохол. С въпросите в теста ще припомниш каква е разтворимостта на алкохола във вода и какво наричаме алкохолен градус. Ще затвърдиш знанията си за съществуването на водородна връзка и за начина на изразяването ѝ. Освен това този тест ще ти помогне да се подготвиш отлично за изпитването в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се