Упражнение: Етанол. Състав и строеж. Физични свойства. Алкохолен градус


Описание на упражнението

Онлайн упражнение по химия за 9 клас на тема "Етанол (етилов алкохол). Състав и строеж" с чиято помощ ще упражните какво сте научили за състава, строежа и физичните свойства на етиловия алкохол. С въпросите в упражнението ще припомните каква е разтворимостта на алкохола във вода и какво наричаме алкохолен градус. Също така ще тествате и уменията си да записвате с уравнения различни методи за получаване на етанол. Освен всичко това упражнението ще ви помогне да се подготвите отлично за бъдещо изпитване в училище.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. С термина "алкохол" в бита се означава:
5т. 2. В бита етанол се получава чрез:
5т. 3.  В мазето вкъщи намирате стара бутилка от бира с етикет като този на картинката. От надписа на етикета правите извода, че в 100 мл бира се съдържат:
5т. 4. Етанолът има висока температура на кипене в сравнение с въглеводородите със същата молекулна маса.
5т. 5. Етанолът:
6т. 6. Напишете молекулната формула на етанол.
  • Използвайте латиница и арабски цифри, не оставяйте интервали.
6т. 7. Функционалната група на етанола е карбоксилната група -ОН.
6т. 8. Функционална е онази група в състава на съединение, която определя:
6т. 9. В молекулата на етанола ковалентни силно полярни са връзките:
6т. 10. Допишете уравненията за получаване на етанол (използвайте латиница и арабски цифри).
6т. 11.  На схемата с червена пунктирана линия са изразени:
6т. 12.  Образуването на водородни връзки, изразено на схемата, определя:
11т. 13. В лабораторията разполагате с хлороетан и воден разтвор на калиева основа. Как ще получите от тях етанол?
  • Запишете уравнението на реакцията, като използвате латиница и арабски цифри, не оставяте интервали и вместо стрелка в уравнението поставете знака =.
11т. 14. Ферментация може да се извърши и с простата захар фруктоза, която се съдържа в големи количества във всички сладки плодове. Молекулната формула на фруктозата е същата като на глюкозата. Следователно уравнението за ферментация на фруктоза има вида:C6H12O6--> 3C2H5OH+3H2O
11т. 15. Ако в 1 л вино се съдържат 150 мл абсолютен етанол, то алкохолният градус на виното е:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

17:42 - 24.02.2016

Благодарим!
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
+2