logo

Тест: Хидравлични машини

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Принципът на действие на хидравличната машина се основава на:
2
Кое от посочените устройства по същество е хидравлична машина?
3
С кое от посочените устройства се печели сила?
4
Чрез хидравличните машини се печели работа, но за сметка на изминат път.
5
Коя от посочените формули изразява зависимостта между силите и площите при хидравличната машина?
6
Медицинска сестра натиска буталото на спринцовка и то действа на течността със сила F = 4 N. Колко е налягането на течността в спринцовката, ако площта на буталото е S = 0,0002 m^2?^
7
Като течност в хидравличните машини се използва денатуриран спирт или дестилирана вода.
8
В двете части на хидравличната машина се създават налягания p1 и p2. Кое от твърденията е вярно?
9
Площите на буталата на хидравлична машина са S1 = 10 cm^2   и S2 = 100 cm^2. Каква сила ще действа на голямото бутало F2, когато върху малкото бутало F1 е приложена сила 10 N?
10
На голямото бутало на хидравличен крик е поставен товар с тегло F2 = 15 N. Каква сила F1 трябва да се приложи върху малкото бутало, за да се повдигне товарът, ако площта на малкото бутало е S1 = 0,0004 m^2, а на голямото е S2 = 0,02 m^2?
11
Площта на голямото бутало на хидравличен подемен кран е S2 = 375 cm^2 . Каква площ S1 трябва да има малкото бутало, ако със сила F1 = 160 N трябва да се издигне тяло с тегло F2 = 12 000 N?
12
На малкото бутало на хидравлична преса с площ S1 = 4 cm^2  действа сила F1 = 5 N. Каква площ S2 трябва да има голямото бутало, за да бъде силата върху него F2 = 500 N?
13
На голямото бутало на хидравличен крик е поставен товар с тегло 8 000 N. Едно момче може да действа върху малкото бутало със сила, не по-голяма от 160 N. Ще може ли момчето да повдигне товара с този крик, ако лицето на малкото бутало е 4 cm^2, а на голямото е 200 cm^2? При отговора използвай един от изразите: ще може / няма да може.
14
Отношението на площите на голямото и малкото бутало на хидравлична подемна платформа е \fracS2S1 = 25. Пресметни с колко ще се издигне голямото бутало на платформата, ако малкото бутало слезе с 1,5 m. Отговора запиши само с число, като съобразиш посочената мерна единица.
15
Хидравличната преса от фигурата има четири бутала. С каква сила последното бутало действа на тялото, което трябва да бъде смачкано от пресата?
  • Указание: Първо намери силата F2, а тя е равна на силата F3. След това пресметни колко е силата F4.

Описание на теста

Този тест по физика за 8. клас ще ти помогне да преговориш и затвърдиш знанията си за хидравличните машини и техните приложения. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Как се предава налягането в течности и газове? Какъв е принципът на действие на хидравличните машини? Можеш ли да прилагаш зависимостта между силите и площите при хидравличните машини? Какво губим, когато печелим сила? Тестът ще ти помогне да придобиеш сигурност при подготовката си по темата „Механика на течности и газове“. Така ще си гарантираш отлични оценки в училище! Желаем ти приятни и ползотворни минути с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се