Упражнение: Хидравлични машини


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Хидравлични машини“ по физика за 8. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Как се предава налягането в течности и газове? Какъв е принципът на действие на хидравличните машини? Можете ли да прилагате зависимостта между силите и площите при хидравличните машини? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Механика на течности и газове“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените думи.
  • Архимед, Паскал, течностите, газовете
5т. 2. Подредете правилно частите от изречението.
5т. 3. С хидравличните машини се печели работа.
5т. 4. Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените думи.
  • маса, сила, път, период
5т. 5. Коя от посочените формули изразява зависимостта между силите и площите при хидравличната машина?
6т. 6. Каква е разликата между хидравлична и пневматична машина?
6т. 7. В кои от изброените случаи НЕ се използва хидравличен или пневматичен механизъм?
6т. 8. В двете части на хидравличната машина се създават налягания p1  и  p2 . Посочете вярното твърдение.
  • Указание: Припомнете си какво гласи законът на Паскал.
6т. 9. Площите на буталата на хидравлична машина са 10 cm^2  и 100 cm^2 . Каква сила ще действа на голямото бутало, когато върху малкото е приложена сила 10 N?
6т. 10. На голямото бутало на хидравличен крик е поставен товар с тегло F2 = 15 N. Каква сила F1 трябва да се приложи върху малкото бутало, за да се повдигне товарът, ако площта на малкото бутало е S1 = 0,0004 m^2, а на голямото е S2 = 0,02 m^2?
6т. 11. Площта на голямото бутало на хидравличен подемен кран е S2 = 375 cm^2 . Каква площ S1  трябва да има малкото бутало, ако със сила F1 = 160 N трябва да се издигне тяло с тегло F2 = 12 000 N?
6т. 12. На малкото бутало на хидравлична преса с площ S1 = 4 cm^2 действа сила F1 = 5 N. Каква площ S2 трябва да има голямото бутало, за да бъде силата върху него F2 = 500 N?
11т. 13. На голямото бутало на хидравличен крик е поставен товар с тегло 8 000 N. Едно момче може да действа върху малкото бутало със сила, не по-голяма от 160 N. Ще може ли момчето да повдигне товара с този крик, ако лицето на малкото бутало е 4 cm^2, а на голямото е 200 cm^2?
11т. 14. Каква печалба на сила можем да получим с хидравлична машина с цилиндрични бутала, ако площите на двете бутала се отнасят както 1:10?
11т. 15. Хидравличната преса от фигурата има четири бутала. С каква сила F4 последното бутало действа на тялото, което трябва да бъде смачкано от пресата?
  • Указание: Първо намерете силата F2 , а тя е равна на силата F3 . След това пресметнете колко е силата F4 .
 

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Студент

20:47 - 12.11.2017

Задача 11: 160. 375/12,000= 5cm Защто в cm?
Профилна снимка

Учител на Уча.се

17:20 - 15.11.2017

Здравей, Chessmaster! Дадени са двете сили в нютони и едната площ в кв.сантиметри, търсим другата площ. Във формулата, която се използва има отношение между две сили и две площи. Като заместим във формулата с числата и мерните им единици, ще съкратим нютоните и остават кв.сантиметри. Затова отговорът има същата мерна единица като на дадената площ, т.е. кв. сантиметър.
+2
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Студент

20:31 - 12.11.2017

Задача 10 така ли става? 15.0,00004/0,02 = 0,3N?
Профилна снимка

Учител на Уча.се

17:25 - 15.11.2017

Здравей, Chessmaster! Точно така! Браво! Само при записа на числото 0,0004 си написал една нула повече след запетаята- трябва да са три, а не четири. Но тъй като получаваш верен отговор, предполагам, че си смятал с вярното число. :)
+2
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.