new-logo

Тест: Хидравлични машини

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените думи.
  • Архимед, Паскал, течностите, газовете
2
Подредете правилно частите от изречението.
3
С хидравличните машини се печели работа.
4
Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените думи.
  • маса, сила, път, период
5
Коя от посочените формули изразява зависимостта между силите и площите при хидравличната машина?
6
Каква е разликата между хидравлична и пневматична машина?
7
В кои от изброените случаи НЕ се използва хидравличен или пневматичен механизъм?
8
В двете части на хидравличната машина се създават налягания p1  и  p2 . Посочете вярното твърдение.
  • Указание: Припомнете си какво гласи законът на Паскал.
9
Площите на буталата на хидравлична машина са 10 cm^2  и 100 cm^2 . Каква сила ще действа на голямото бутало, когато върху малкото е приложена сила 10 N?
10
На голямото бутало на хидравличен крик е поставен товар с тегло F2 = 15 N. Каква сила F1 трябва да се приложи върху малкото бутало, за да се повдигне товарът, ако площта на малкото бутало е S1 = 0,0004 m^2, а на голямото е S2 = 0,02 m^2?
11
Площта на голямото бутало на хидравличен подемен кран е S2 = 375 cm^2 . Каква площ S1  трябва да има малкото бутало, ако със сила F1 = 160 N трябва да се издигне тяло с тегло F2 = 12 000 N?
12
На малкото бутало на хидравлична преса с площ S1 = 4 cm^2 действа сила F1 = 5 N. Каква площ S2 трябва да има голямото бутало, за да бъде силата върху него F2 = 500 N?
13
На голямото бутало на хидравличен крик е поставен товар с тегло 8 000 N. Едно момче може да действа върху малкото бутало със сила, не по-голяма от 160 N. Ще може ли момчето да повдигне товара с този крик, ако лицето на малкото бутало е 4 cm^2, а на голямото е 200 cm^2?
14
Каква печалба на сила можем да получим с хидравлична машина с цилиндрични бутала, ако площите на двете бутала се отнасят както 1:10?
15
Хидравличната преса от фигурата има четири бутала. С каква сила F4 последното бутало действа на тялото, което трябва да бъде смачкано от пресата?
  • Указание: Първо намерете силата F2 , а тя е равна на силата F3 . След това пресметнете колко е силата F4 .
 

Описание на теста

Онлайн тестът „Хидравлични машини“ по физика за 8. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Как се предава налягането в течности и газове? Какъв е принципът на действие на хидравличните машини? Можете ли да прилагате зависимостта между силите и площите при хидравличните машини? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Механика на течности и газове“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (8)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се