Упражнение: Хидравлични машини


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Хидравлични машини“ по физика за 8. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Как се предава налягането в течности и газове? Какъв е принципът на действие на хидравличните машини? Можете ли да прилагате зависимостта между силите и площите при хидравличните машини? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Механика на течности и газове“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените думи.
  • Архимед, Паскал, течностите, газовете
5т. 2. Подредете правилно частите от изречението.
5т. 3. С хидравличните машини се печели работа.
5т. 4. Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените думи.
  • маса, сила, път, период
5т. 5. Коя от посочените формули изразява зависимостта между силите и площите при хидравличната машина?
6т. 6. Каква е разликата между хидравлична и пневматична машина?
6т. 7. В кои от изброените случаи НЕ се използва хидравличен или пневматичен механизъм?
6т. 8. В двете части на хидравличната машина се създават налягания p_{1}  и  p_{2} . Посочете вярното твърдение.
  • Указание: Припомнете си какво гласи законът на Паскал.
6т. 9. Площите на буталата на хидравлична машина са 10 cm^{2}  и 100 cm^{2} . Каква сила ще действа на голямото бутало, когато върху малкото е приложена сила 10 N?
6т. 10. На голямото бутало на хидравличен крик е поставен товар с тегло F_{2} = 15 N. Каква сила F_{1} трябва да се приложи върху малкото бутало, за да се повдигне товарът, ако площта на малкото бутало е S_{1} = 0,0004 m^{2}, а на голямото е S_{2} = 0,02 m^{2}?
6т. 11. Площта на голямото бутало на хидравличен подемен кран е S_{2} = 375 cm^{2} . Каква площ S_{1}  трябва да има малкото бутало, ако със сила F_{1} = 160 N трябва да се издигне тяло с тегло F_{2} = 12 000 N?
6т. 12. На малкото бутало на хидравлична преса с площ S_{1} = 4 cm^{2} действа сила F_{1} = 5 N. Каква площ S_{2} трябва да има голямото бутало, за да бъде силата върху него F_{2} = 500 N?
11т. 13. На голямото бутало на хидравличен крик е поставен товар с тегло 8 000 N. Едно момче може да действа върху малкото бутало със сила, не по-голяма от 160 N. Ще може ли момчето да повдигне товара с този крик, ако лицето на малкото бутало е 4 cm^{2}, а на голямото е 200 cm^{2}?
11т. 14. Каква печалба на сила можем да получим с хидравлична машина с цилиндрични бутала, ако площите на двете бутала се отнасят както 1:10?
11т. 15. Хидравличната преса от фигурата има четири бутала. С каква сила F_{4} последното бутало действа на тялото, което трябва да бъде смачкано от пресата?
  • Указание: Първо намерете силата F_{2} , а тя е равна на силата F_{3} . След това пресметнете колко е силата F_{4} .
 

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!