logo

Тест: Свойства на събиране на рационални числа

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Отбележете вярното 8 + (-4) =
2
Вярно ли е, че a + b = b + a се нарича разместително свойство на събирането?
3
Отбележете вярното (-5 + 2) + (-2) =
4
Вярно ли е, че (a + b) + c = a + (b + c) се нарича съдружително свойство на събирането?
5
Числата +5 и -5
6
Отбележете 25 + (-9) + (-11) =
7
Пресметнете (-17) + 9 +1 =
8
Сборът 15 + (-2) + (-28) =
9
Пресметнете -122 + 99 +1 =
10
Пресметнете -13,2 +9 + 10,2 =
11
Намерете сбора  \frac45+(-2)+1\frac15
12
Като съдружите подходящите събираеми, пресметнете по рационален начин израза: -2,2 + 3 + (-5,8) + 9
13
Какъв знак за сравнение (<, >, =) трябва да се постави в празното квадратче, за да бъде вярно  \left ( -2\frac13 \right )+2,2+\left ( -11\frac23 \right )+5,3\square -6,5
14
Към сбора  \frac112+\left ( -\frac16 \right ) прибавете сбора \frac512+\left (- \frac56 \right ) . Запишете резултата като десетична дроб.
15
След дъжда в понеделник бе измерено ниво на реката 375 см. Във вторник нивото на реката спадна със 130 см. В сряда нивото на реката се покачи с 25 см. Какво е нивото на реката в сряда?

Описание на теста

В онлайн теста "Свойства на събирането" по математика за 6. клас ще проверите как сте усвоили свойствата на събирането. Ще проверите можете ли да прилагате разместително и съдружително свойство в задачите. Могат ли формулите a+b=b+a и (a+b)+c=a+(b+c) да ви помогнат да смятате по рационален начин. Всичко това ще упражните с този тест по темата "Свойства на събирането". С този тест ще станете по-уверени и по-успешни в училище. Учете, решавайте задачи и се забавлявайте.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се