logo

Тест: Модалният глагол können

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Как превеждаме модалния глагола können?
2
Какво можем да изразим с глагола können?
3
Посочете правилното спрежение на глагола können в единствено число в сегашно време.
4
Посочете правилното спрежение на глагола können в множествено число в сегашно време.
5
Формите за първо лице и трето лице единствено число на глагола können са еднакви. Коя е тяхната обща правилна форма в сегашно време?
6
Посочете правилния подлог за следното изречение.
  • Am Samstag kann ... leider nicht kommen.
7
Посочете правилния подлог за следното изречение.
  • Heute Abend können ... ins Kino gehen.
8
Кои са възможните въпроси към следния отговор?
  • Ja, wir können Deutsch.
9
Посочете правилния превод на следното изречение:
  • Антон може да остане тук една седмица.
10
Кои въпросителни изречения имат правилен словоред?
11
Подредете останалите части на въпросителното изречение. Mama, … ?
12
Какво изразяват следните изречения, съдържащи модалния глагол können?
13
Посочете правилния подлог за всяко изречение.
  1. Frau Sanders, können ... gut schwimmen? (Sie, Herr Sanders)
  2. Kannst ... Spanisch, Felix? (sie, du)
  3. Morgen kann ... dich besuchen. (wir, ich)
  4. Könnt ... (er, ihr) im Hotel übernachten?
 
14
Свържете въпросите с подходящите отговори:
15
Поставете глагола können в правилната форма за сегашно време.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss

Описание на теста

Онлайн тестът по немски език "Модалният глагол können в сегашно време" ("Das Modalverb können im Präsens") ще ви е много полезно, за да упражните значенията на глагола können и неговото цялостно спрежение в единствено и множествено число на сегашно време. Тествайте знанията си, припомнете си особеностите на модалните глаголи в съобщителни и въпросителни изречения и бъдете отличници в часовете по немски. Онлайн тестът по немски език е подходящо за ниво А1 (Anfänger).

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (46)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се