logo

Тест: Ъглополовяща на ъгъл. Важни задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
На чертежа точка L\in BC и е на равни разстояния от страните AB и AC на \bigtriangleup ABC. Ако \measuredangle BAL=29^\circ, намери \measuredangle BAC.
2
На чертежа AO,BO са ъглополовящи. Ако \measuredangle AOB=125^\circ, намери \measuredangle ACB.
3
На чертежа AO,BO са ъглополовящи. Ако \measuredangle ACB=120^\circ, намери \measuredangle AOB.
4
В \bigtriangleup ABC ъглополовящата BL e 5,8cm. Разстоянието от точката L до страната BC e 2,9cm. Намери \measuredangle ABC.
5
На чертежа BL е ъглополовяща на \measuredangle ABC и \measuredangle ABL=26^\circ. Правата през върха C, която е успоредна на ъглополовящата, пресича продължението на AB  в точка D. Намери \measuredangle BCD.
6
Външните ъглополовящи през върховете A,C се пресичат в точка O и \measuredangle AOC=50^\circ. Намери мярката на \measuredangle ABC.
7
На чертежа външните ъглополовящи през върховете A и C на \bigtriangleup ABC се пресичат в точка O и \measuredangle AOC=80^\circ,\measuredangle CAO=55^\circ. Намери неизвестните ъгли.
8
Вътрешната ъглополовяща през върха A и външната ъглополовяща през върха C се пресичат в точка O. Намери \measuredangle AOC, ако \measuredangle BAC=40^\circ,\measuredangle ACB=70^\circ.
9
На чертежа AO,BO са ъглополовящи. Ако външният ъгъл при върха C e 130^\circ, намери \measuredangle AOB.
10
На чертежа ΔABC е правоъгълен с прав ъгъл при върха C, BL е ъглополовящата на ∠ABC и CL= 2,5 cm. Намери разстоянието от точка L до хипотенузата на триъгълника.
11
В \bigtriangleup ABC  a:b:c=2:3:4 и периметърът му е 36cm. Ъглополовящите AL1 и BL2 се пресичат в точка O. Разстоянието от точка O до страната BC е 3cm. Лицето на кой триъгълник е 18cm^2?
12
На чертежа CO,BO,BD,CD са ъглополовящи. Ако \measuredangle BAC=40^\circ, намери ъглите на четириъгълника BOCD.
13
На чертежа AO и BO са ъглополовящи. Ако ∠ACB=54º, намери ∠AOB.
14
В ΔABC BL е ъглополовяща на ∠B. През точка A е построена права, успоредна на BL, която пресича продължението на BC в точка M. Ако AB=6 cm, BC=4 cm, намери отсечката CM.
15
В ΔABC CL и CM са съответно вътрешната и външната ъглополовяща при върха C. Ако ∠CLM : ∠CML= 5x : 4x, намери ∠ALC.

Описание на теста

В онлайн теста "Ъглополовяща" по математика за 7. клас ще затвърдиш знанията си за съседни и противоположни ъгли, като в задачите ще включим и понятието „ъглополовяща”. Какво представлява ъглополовящата на даден ъгъл? Как е най-удобно да означим ъглите на чертежа? Как да съставим и решим уравнение при дадени зависимости между ъглите? Тези задачи са не само добра подготовка за изпитвания и контролни работи, но ще ти дадат и необходимата увереност в следващите уроци по математика. Направи този онлайн тест без грешка и се подготви за отличен!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се