Упражнение: Ъглополовяща


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Ъглополовяща" по математика за 7. клас ще затвърдите знанията си за съседни и противоположни ъгли, като в задачите ще включим и понятието „ъглополовяща”.  Какво представлява ъглополовящата на даден ъгъл? Как е най-удобно да означим ъглите на чертежа? Как да съставим и решим  уравнение при дадени зависимости между ъглите? Тези задачи са не само добра подготовка за изпитвания и контролни работи, но ще ви дадат и необходимата увереност в следващите уроци по математика. Направете това онлайн упражнение без грешка и ще сте подготвени за отличен!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. На чертежа ∢AOB=65º и OL^-->   е негова ъглополовяща. Колко градуса е ∢AOL?
5т. 2. На чертежа OL^-->   е ъглополовяща на ∢MON и ∢NOL=27º 40'. Колко градуса е ∢MON?
5т. 3. На чертежа ъглите ∢AOC и ∢BOD  са противоположни, а лъчите  OM^-->  и OL^-->  са съответно техни ъглополовящи. Ако големината на ∢BOL e 32º, колко градуса е ∢MOD?
5т. 4. На чертежа ∢MON=47º и ∢NOP=39º. Намерете градусната мярка на ъгъла, образуван от ъглополовящите на ∢MON и ∢NOP.
5т. 5. На чертежа OM^-->   е ъглополовяща на ∢AOB, а OP^-->   е ъглополовяща на ∢AOM. Ако ∢AOP=27º, колко градуса е ∢AOB?
6т. 6. Правите a и b се пресичат в точка О, а правата l e  ъглополовяща на ∢AOC. Ако сборът на ∢AOD с неговия противоположен ъгъл е 136º, определете градусната мярка на ъгъл α.
6т. 7. На дадения чертеж правите AB и CD се пресичат в точка О и OL^-->  е ъглополовяща на ∢BOD. Ако ∢AOC е 4 пъти по-малък от своя съседен ъгъл, то колко градуса е ∢ AOL?
 • Упътване: Означете ∢AOC =х и изразете съседния му ъгъл чрез х.
6т. 8. На чертежа ∢AOC е изправен, лъчът OM^-->  е ъглополовяща на ∢AOB и ∢AON : ∢MON = 1 : 3.
 • Ако ∢NOM =51º, колко градуса е ∢COB?
 • Упътване: Означете ∢AON=х и изразете ∢NOM чрез х.
6т. 9.
 • На чертежа ∢MON=∢NOP=∢POQ.
 • Лъчът OK^-->  е ъглополовяща на ∢MON, а лъчът OL^--> е ъглополовяща на ∢POQ.
 • Ако ∢LOK=100º, колко градуса е ∢MOQ?
6т. 10. За ъглите на чертежа е дадено, че ∢AOB=70º и ∢AOM е 75% от ∢BOM.
 • Ако OL^-->  е ъглополовяща на ∢AOB, то колко градуса е ∢LOM?
 • Упътване: Означете  ∢LOM=х и изразете ∢BOM.
6т. 11. На чертежа правите AB и CD се пресичат в точка О, а OL e ъглополовяща на ∢AOC.
 • Ако ∢COB  е с 60% по-голям от ∢AOL, то колко градуса е ∢DOB?
6т. 12.
 • На дадения чертеж лъчите OM^-->  и ON^-->  са противоположни, лъчът OL^-->  е ъглополовяща на ∢NOB и ∢MOA : ∢NOB = 1 : 4.
 • Ако ∢AOB = 55º, намерете големината на ∢АOL.
 • Решете задачата, като попълните празните места с цифри така, че получените твърдения да са верни.
11т. 13.
 • На чертежа ∢AOB е изправен и лъчите  OM^-->   и   ON^-->   са ъглополовящи съответно на ∢AOP и ∢BOQ.
 • Ако ∢POQ=48º, то големината на ∢MON е:
11т. 14. На чертежа точките A, O и M  лежат на една права, OL^-->  e ъглополовяща на ∢AOB, ∢LOB : ∢BOC = 1 : 4 и  OC^-->  дели ∢MOB в отношение 3 : 1, считано от OM^--> .
 • Колко е мярката на ∢LOC?
 • Упътване: Означете∢LОВ=x и изразете  ∢BOC. Означете ∢BOC=у и изразете ∢MOС.
 • Запишете на празното място само числото.
11т. 15. На чертежа OM^-->   е ъглополовяща на ∢AOB и ON^-->   е ъглополовяща на ∢AOC. Ако ∢BOC=92º, колко градуса е ∢MON?
 • Упътване: Означете ∢AOМ=х и изразете ∢AOC. Означете ∢ВON=у и изразете ∢AOC.
 • Запишете в празното място само числото.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Студент

23:52 - 18.04.2017

Последната задача е за ученици, които доста редовно си пишат домашните :D
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Друг

12:06 - 04.04.2017

Здравейте, бихте ли ми помогнали със задачи 8 - 15, нямам представа как да подходя, за да намеря търсеното в задачата. На осма задача правя следното, но не се получава нужният отговор! 51+51 = 102. 1:3 = 17 към 51 - нещо бъркам, но не знам къде. Как да представя правилно уравнението?
Профилна снимка

Учител на Уча.се

10:04 - 06.04.2017

Здравей Румене, Погледни хубаво упътването. Ако ъгъл AON=x, на какво ще бъде равен ъгъл NOM? Според условието кои ъгли са равни?
Профилна снимка

Друг

10:23 - 06.04.2017

Здравейте, отново прочетох условието и при мен се получава по следния начин: AON = х - и следователно от отношението 1:3 намираме, че ъгъл NOM e равен на 3*х. Равните ъгли в задачата са NOM - MOB. И решавам по следния начин - 17+102 = 119 - но това не е верният отговор. Би било страхотно да направите видео и да покажете как се представят задачите по този начин и как се изчисляват ,да кажем процент от ъгъл.
Профилна снимка

Друг

10:25 - 06.04.2017

От 8 до 15 задача не мога да реша нито една.
Профилна снимка

Учител на Уча.се

10:26 - 08.04.2017

Здравей, лъчът ОМ е ъглополовяща на ъгъл АОВ. Тогава кои са равните ъгли?
Профилна снимка

Друг

10:56 - 08.04.2017

Благодаря Ви за помощта беше от голяма полза за мен - реших задачата!
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

16:42 - 23.01.2017

Имам 5,81
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.